Asenteen voima | BoMentis Coaching House

Tänä päivänä tärkeimmät työssä onnistumiseen tarvittavat muskelit sijaitsevat päässämme. Työyhteisöissä ihmisenä kasvaminen tapahtuu nyt ensisijaisesti aivoja treenaamalla. Siksi oma henkilökohtainen asenne ja asenteen maailma, mistä ajattelumme kumpuaa, merkitsee.

Carol Dweck, amerikkalainen Stanfordin yliopiston psykologian professori on yksi maailman johtavista persoonallisuuden, sosiaali- ja kehityspsykologian tutkijoista. Dweckin tutkimuksissa ihmisen kehittymisen lähtökohta ovat ihmisen oma uskomusmaailma sekä ihmiskäsitys, jossa ominaisuudet ja älykkyys ovat kehitettävissä olevia piirteitä itsessä ja muissa. Ilman tätä uskoa, mikään ei muutu.

Dweck on saanut tieteellisesti todistettua, miten huippusuorittajien ajattelumallit, suhtautumistapa ja asenne eroavat. Asenteen hän on nimennyt mindsetiksi, joka tarkoittaa oman ajattelun tiedostamista, sitä minkälaisesta maaperästä ajattelu kumpuaa ja mitä siitä versoaa tunteiden sekä toiminnan tasolla. Dweckin ajatukset ja tutkimukset kannustavat kohti rohkeaa kokeilujen ja virheistä oppimisen kulttuuria.

Kehittymistä uudelle tasolle ihmisenä tapahtuu tunnistamalla omaa ajattelua. Yltiöpositiivinen ei tarvitse olla. Riittää kun tulee tietoiseksi ajatuksista ja lähtee tekemään tarvittavia muutoksia. Työntekijällä on vastuu tunnistaa oman ajattelun vaikutuksia itseen ja ympäristöön. Ne ovat usein mittavia.

Mindset

Yleisesti psykologiassa asenne tarkoittaa suhtautumista asiaan jollakin tavalla: myönteisesti tai kielteisesti. Dweckin mindsetissä on kyse laajemmin ajattelumalleista ja ajattelun ulottuvuuksista. Siitä, minkälaista suuntaista ajattelua henkilöllä tarkemmin on: kehittävää, suorittavaa, luovaa tai innovatiivista. Myös siitä, minkä kautta ihminen suhtautuu asioihin. Erilaisia asenteita ovat esimerkiksi muuttuminen, muuttumattomuus, joustaminen, joustamattomuus ja kasvu.

Mindset on ajattelun pohjavire. Se maaperä, mistä ihmisen koko ajattelu, asenne ja suhtautumistapa kaikkeen elämässä versoaa. Mindsettiä voi ja kannattaa kehittää yksilön, tiimin ja koko organisaation tasolla.

Organisaation kulttuuri ja mindset

Työn tohinassa muutosten ja suorittamisten keskellä voi unohtua, miten oma suhtautumistapa asioihin vaikuttaa. Työpäivän aikana ei tule ajatelleeksi, miten omat ajatukset ja asenne toisia kohtaan vaikuttavat. Silti kaikki se, mitä työntekijä toisista kollegoista ajattelee, vaikuttaa siihen, minkälaista töissä on.

Organisaation kulttuuri muovautuu teoista, toiminnasta, ajattelusta, tavoista, kaikesta siitä mitä työpaikalla on lupa tehdä tai olla tekemättä. Työyhteisössä vallitseva puhe paljastaa vallitsevasta asenteesta, miten meillä suhtaudutaan työntekijöihin, huomoidaanko onnistumisia vai epäonnistumisia, mistä annetaan palautetta, tai avaa sitä, miten meillä on lupa toimia.

Kasvun mindset on auttamista, tukemista, kannustamista, muiden mukaan ottamista, yhdessä tekemistä. Se on vastuunottamista yhteisen työn näkemiseksi.
Päivittäin kannattaa antaa arvoa omalle työlle ja reflektoida onnistumisia.  Myös palautteen pyytäminen toisilta kehittää omaa toimintaa.  Palaute toisilta tekee näkyväksi sen, mitä toiset sinusta havaitsevat ja minkälaiseen toimintaan kukin heistä kiinnittää huomiota. Palaute kertoa eniten antajastaan.

Omaa mieltä voi kehittää tutkimalla sitä, mitä havaitsee ympäristössä: tehostamista, leikkauksia, uhkia, yt:tä, yhdistymisiä vai jotain muuta. Kohti kasvua suuntaava kysymys voisi kuulua näin, miten monin eri keinoin nähdä mahdottomuuksien keskellä mahdollisuuksia.

Niin yrityksen kuin yksilön menestys lähtee mindsetistä, jossa tärkein tavoite on asenteiden johtaminen ja motivointi kohti yhteistä tavoitetta. Koko työyhteisön mukaanottaminen ja yhdessä pohtiminen vahvistavat oikeaan suuntaan kulkemista. Palautelaatikot, yhteiset sparraushetket, ajatustuokiot, aivoriihet ovat kaikki tärkeitä.
Esimiestyön haasteet ovat isoissa johdettavien määrässä, keskusteluiden aktivoinnissa ja havaintojen jakamisessa. Monilla työpaikoilla vaikuttamisen aktivointia tulisi olla enemmän. Esimiehen tehtävä on avata kanavia yhteiselle kehittämiselle ja luodata siltaa kaikkien kuulluksi tulemiselle.

Pienilläkin teoilla on suuri vaikutus: kiitos, hymy, silmiin katsominen, tervehtiminen – hyvän sanomisen kynnyksen alentaminen.  Kun omaa toimintaa työssä katsoo videokameralta, havainnoi sanomisia, tekemisiä ja sanomatta jättämisiään eri tavalla.
Organisaatiot ja ihmiset ovat nyt tilassa, missä vaaditaan tietoisuuden tason nostoa. Sen havaitsemista, miten toimii, puhuu kollegoille, näkee asioita toisista ja itsestä. Kiireen keskellä näitä ei huomaa.
 
Terhi Mäkiniemi 

Lue lisää:
Mindset – menestymisen psykologia. Dweck, Carol. Suomentanut Jaana-Mirjam Mustavuori, Viisas elämä 2016.
Johtoryhmästä tähtijoukkue. Ristikangas, Vesa & Rinne, Tapani, Talentum 2014.
Valmentava johtajuus. Ristikangas, Marjo-Riitta & Ristikangas, Vesa, Sanoma Pro (3. painos) 2013.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste