Toimintatapamme

Yksilöissä ja ryhmissä on huima määrä käyttämätöntä potentiaalia, joka odottaa hyödyntämistään. Yksilöllinen ainutlaatuisuus ja erilaiset vahvuudet pääsevät käyttöön, kun…

  • haastamme rohkeasti totuttuja toimintatapoja
  • käytämme erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä
  • yhdistämme valmennuksissa tekemiset vahvaan teoriapohjaan ja asioiden yhteiseen pohtimiseen, reflektointiin
  • kysymme, koska se vaikuttaa enemmän kuin valmiit vastaukset.
  • luomme valmennustilanteen, jossa tavoiteltavat muutokset saavat alkunsa ja tapahtuvat rennossa ja dynaamisessa ilmapiirissä.
  • tuotamme “hyviä mieliä”: Bonus + Mentis = hyvät mielet

 

Syntytarinamme

Unelma yrityksen perustamisesta syntyi viime vuosituhannen lopulla. Kesällä lenkkipolulla Kilossa talon rakennuksen yhteydessä vuonna 1999 kävimme keskustelua, jossa unelmoimme ja loimme yhdessä yhteistä tulevaisuutta myös työrintamalla. Molemmilla oli erilaiset opintonsa (teologia, tradenomi, terveydenhoitaja) ja työkokemuksensa (erityisluokan opettaja, tuotemyyjä, asiakaspalvelija) sekä pitkä urheilutausta (pikaluistelu ja jalkapallo).

Lue lisää ›

BoMentis-sanan etymologiaa

Nimi BoMentis pohjautuu latinan kielen sanoihin bona (hyvä, hyvyys) ja mentis (mielet). Toiminnan kivijalkana on usko ihmisten hyvyyteen ja kehittymishaluun. Hyvä mieli syntyy avoimesta ilmapiiristä, ryhmän toimivuudesta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Kaikilla on yhteinen ja innostava suunta. Jokainen voi toteuttaa omaa potentiaaliaan arvostavassa työyhteisössä. Tutustumalla latinan kielioppiin, päästään yrityksen nimen etymologiaan pääsee syvemmin käsiksi…

Lue lisää ›

BoMentis, Coaching House

Share Button