Toimintatapamme

Yksilöissä ja ryhmissä on huima määrä käyttämätöntä potentiaalia, joka odottaa hyödyntämistään. Yksilöllinen ainutlaatuisuus ja erilaiset vahvuudet pääsevät käyttöön, kun…

  • haastamme rohkeasti totuttuja toimintatapoja
  • käytämme erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä
  • yhdistämme valmennuksissa tekemiset vahvaan teoriapohjaan ja asioiden yhteiseen pohtimiseen, reflektointiin
  • kysymme, koska se vaikuttaa enemmän kuin valmiit vastaukset.
  • luomme valmennustilanteen, jossa tavoiteltavat muutokset saavat alkunsa ja tapahtuvat rennossa ja dynaamisessa ilmapiirissä.
  • tuotamme “hyviä mieliä”: Bonus + Mentis = hyvät mielet

Syntytarinamme

Unelma yrityksen perustamisesta syntyi viime vuosituhannen lopulla. Kesällä lenkkipolulla Kilossa talon rakennuksen yhteydessä vuonna 1999 kävimme keskustelua, jossa unelmoimme ja loimme yhdessä yhteistä tulevaisuutta myös työrintamalla. Molemmilla oli erilaiset opintonsa (teologia, tradenomi, terveydenhoitaja) ja työkokemuksensa (erityisluokan opettaja, tuotemyyjä, asiakaspalvelija) sekä pitkä urheilutausta (pikaluistelu ja jalkapallo).

Lue lisää ›

BoMentis-sanan etymologiaa

Nimi BoMentis pohjautuu latinan kielen sanoihin bona (hyvä, hyvyys) ja mentis (mielet). Toiminnan kivijalkana on usko ihmisten hyvyyteen ja kehittymishaluun. Hyvä mieli syntyy avoimesta ilmapiiristä, ryhmän toimivuudesta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Kaikilla on yhteinen ja innostava suunta. Jokainen voi toteuttaa omaa potentiaaliaan arvostavassa työyhteisössä. Tutustumalla latinan kielioppiin, päästään yrityksen nimen etymologiaan pääsee syvemmin käsiksi…

Lue lisää ›

BoMentis on lahjoittanut tukirahaa jo vuodesta 2002

BoMentiksen lahjoitukset 2002-2018

Vuonna 2010, BoMentiksen tukiraha meni Plan Suomelle.

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998.

Lue lisää ›
Vuonna 2011, BoMentiksen tukiraja meni Naisten pankille.

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten toimeentuloa ja yrittäjyyttä kestävän kehityksen periaattein. Naiset ovat Naisten Pankin työn keskiössä. Tukemalla naista autamme koko perhettä ja myös koko kyläyhteisöä.

Lue lisää ›
Vuonna 2012, BoMentiksen tukiraha meni Suomen pakolaisavulle.

Suomen Pakolaisapu ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka työskentelee pakolaisten ja siirtolaisten hyväksi sekä kotimaassa että ulkomailla.

Lue lisää ›
Vuonna 2013, BoMentiksen tukiraha meni Sopie Mannerheimin koulun tuki ry:lle.

Vuonna 2013 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on Sophie Mannerheimin koulun henkilöstön täydennyskoulutuksen, pedagogisen ja yhteisöllisen kehittymisen, työnohjauksen, opintomatkojen ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä taloudellinen tukeminen. Yhdistys edistää ja tukee taloudellisesti Sophie Mannerheimin koulun taito- ja taideaineiden opetusta sekä oppilaiden opintokäyntejä. Yhdistys edistää ja tukee taloudellisesti valtakunnallista sairaalaopetuksen kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä sairaudesta aiheutuvan syrjäytymisen ennaltaehkäisyä.

Niinikään vuonna 2013, BoMentiksen tukiraha meni OKIA – Our Kids in Africa:lle.

OKIA aims to strengthen and protect Children’s Right and wellbeing in the voluntourism and orphanage industry. OKIA works in two ways, women empowerment and educational and family support.

Lue lisää ›
Vuonna 2014, BoMentiksen tukiraha meni Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle.

Suomen lasten syöpälääkäreiden aloitteesta vuonna 2012 käynnistettiin hanke, jonka tavoite oli perustaa kansallisesti toimiva säätiö tukemaan lahjoitusvaroin Suomessa syöpää sairastavien lasten lääketieteellistä hoidon kehitystä.

Lue lisää ›
Vuonna 2015, BoMentiksen tukiraha meni Arvo ja Lea Ylppö Säätiölle.

Arvo ja Lea Ylppö Säätiön perustivat säätiön vuonna 1986. Säätiön tehtävänä on edistää hermoston sairauksista tai vammoista kärsiviä lapsia koskevaa yliopistollista opetusta ja tieteellistä tutkimusta. Arvo ja Lea Ylppö Säätiö on perustettu pysyväksi ja valtakunnalliseksi instituutioksi. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja tutkimuskohteisiin, jotka liittyvät lasten hermoston sairauksiin ja vammoihin, niiden syiden selvittämiseen, ehkäisyyn ja hoitoon.

Lue lisää ›
Vuonna 2016, BoMentiksen tukiraha meni Sairaalaklovnit ry:lle.

Sairaalaklovnit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle naurulle ja hulluttelulle keskellä sairaala-arkipäivää. Lapselle voi olla yhtä tärkeää nähdä myös äitinsä vaihteeksi nauravan iloisena – onpa joku joskus pudonnut oikein tuoliltakin!

Lue lisää ›
Vuonna 2017, BoMentiksen tukiraha meni Roosa nauhalle.

Roosa nauha -keräyksellä edistetään syöpätutkimusta ja vaikutetaan siihen, että yhä useampi rintasyöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjalla tuetaan suomalaista rintasyöpätutkimusta sekä syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. Rintasyöpään sairastuu jo yli 5000 naista vuodessa, mikä tekee siitä yleisimmän syövän Suomessa. Siten myös tukea ja tietoa tarjoavia palveluja tarvitaan yhä enemmän.

Lue lisää ›
Vuonna 2018, BoMentiksen tukiraha meni Pelastakaa lapset ry:lle.

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa.

Lue lisää ›
Vuonna 2018, BoMentiksen tukiraha meni Perinneleikit ry:lle.

Perinneleikit ry on vuodesta 2009 toiminut yhdistys, jonka tavoitteena on ylläpitää ja elvyttää perinneleikkiajatusta osana nykyajan lasten ja perheiden arkea – toivoen Kirkonrotan, Purkkiksen ja Tervapadan vauhdittavan mahdollisimman monen pihapiirin leikkihetkiä!

Lue lisää ›
Vuonna 2018, BoMentiksen tukiraha meni Psykiatrian tutkimussäätiölle.

Säätiö tukee tutkimusta, joka edistää psyykkistä terveyttä, työkyvyn säilymistä ja mielenterveyden häiriöiden ymmärtämistä ja hoitoa. Tutkimustiedon tuottaminen on välttämätöntä, jotta ihmiset, yritykset ja yhteiskunta voivat vaikuttaa hyvinvointiinsa. Säätiö myöntää tutkimusapurahoja ja pyrkii edistämään tutkimustiedon leviämistä päättäjien, terveydenhuollon henkilökunnan ja kansalaisten tietoon.

BoMentis, Coaching House

Share Button