Coachande ledarskap i teknikfokuserat företag | BoMentis Coaching House

Coachande ledarskap i teknikfokuserat företag

Ab Solving Oy

Solving i Jakobstad är grundat 1977 och är i många avseenden ett traditionellt österbottniskt företag, där grundarna och ägarna fortfarande är aktivt med i verksamheten. Företaget har haft intensiva tillväxtperioder och är inne i en generationsväxling, som även medför förändringar i organisationskulturen.

Andreas Björk ansvarar för processkvalitet och utvecklingsverksamhet på Solving och han betonar vikten av välfungerande organisationer och ledarskap. Solvings egentliga verksamhet är mycket teknikfokuserad, men man satsar också aktivt på organisationsutveckling.

”Vi vill få in nya infallsvinklar i det sätt på vilket vi bygger vår organisation och ledarskapskultur.”

Andreas deltog i en utbildning där BoMentis coach tillsammans med deltagare från olika organisationer gjorde en endags djupdykning i temat coachning och coachande ledarskap. Dagen bestod av både en teoretisk presentation och praktiskt arbete. Att det var en brokig skara som deltog ser Andreas som en stor behållning av utbildningsdagen. Grupparbetet engagerade deltagarna från de olika organisationerna och bidrog till att förankra temat i praktiken.

Från traditionell österbottnisk ledarskapsstil till coachande

Den traditionella österbottniska ledarskapsstilen med ett relativt auktoritärt ledarskap håller på att ge vika i dagens företagsvärld, konstaterar Andreas.

”För inte alls så länge sedan präglades hela samhället och den österbottniska företagskulturen av en mera auktoritär struktur. Det behöver inte ha varit något direkt negativt, men hela upplägget i samhället var mera hierarkiskt. Det vare ett styvare förhållningssätt i allt från arbetstidsuppföljning till hur man kommunicerar, som nu har bytts ut mot en mera mötande och lyssnande stil.

I dag skapas något nytt. Det är öppna dörrar och en mera coachande approach, som går ut på att hjälpa den som har problem att lösa problemet.”

Vid Solvings enhet i Sverige har han sett att stilen är lite annorlunda, att mentaliteten i Sverige redan är mera coachande. En hel del har hänt också i Finland, men ännu finns det mycket att göra.

Små konkreta val är avgörande

Två konkreta saker som Andreas blev uppmärksam på genom BoMentis utbildning var att bli mera lyssnande och att verkligen bemöta den man talar med. Det är till exempel skillnad på om man vänder sig om och ser på den man talar med eller om man fortsätter vara fastklistrad vid tangentbordet när man tilltalar en person som kommer in i rummet.

”En av de största tankeställarna och tankeöppnarna var hur man i det enskilda samtalet med en kollega eller i ett teamsamtal faktiskt kan påverka arbetet och motivationen.”

Andreas deltog i utbildningsdagen tillsammans med sin kollega. De har bearbetat lärdomarna från dagen dels genom att sinsemellan tala om det, men även genom att föra vissa konkreta saker vidare till övriga kolleger.

”Vi kommer att arbeta vidare med det coachande ledarskapsgreppet. I interaktionen med den enskilda anställde är ett coachande angreppssätt bra och för mycket nytt med sig.”

Ab Solving Oy

Ab Solving Oy säljer transportlösningar för industrin. Huvudkontoret finns i Jakobstad, men 90 procent av produktionen går på export och företaget har fram tills idag kunder i drygt 50 länder och är representerat globalt av såväl egna dotterbolag som försäljnings-representanter. Vid huvudkontoret i Jakobstad arbetar drygt 50 personer.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste