Lähtötilanne

KPEDU huomasi olevansa tilanteessa, jossa isoja muutoksia oli edessä. Koulutusyhtymän johtaja Liisa Sadeharju kertoo:

”Tiedossa oli koulutuspaikkojen ja siihen saatavan rahoituksen väheneminen. Lisäksi olemme rakentamassa uutta keskustakampusta, jossa on tavoitteena saada synergiahyötyjä kolmen, aiemmin erillään toimineen opiston toimintoja yhdistämällä. Konsernin johtoryhmä tunnisti, että ilmassa oli paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta. Halusimme tiivistää opistojen johtoryhmien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä, jotta voisimme hyödyntää muutosten tuomat mahdollisuudet ja ne voisivat olla lähtölaukaus aidolle, entistä paremmalle yhteistyölle.”

Johtotiimit mukaan

Yhteistyö BoMentiksen valmentajan kanssa käynnistyi, koska BoMentis Oy oli Opetusalan koulutuskeskuksen Educoden yhteistyökumppanina laatinut oivallisen ehdotuksen ratkaisukeskeisen muutosjohtamisen ohjelmasta, joka sopi juuri sopivasti KPEDUn tarpeisiin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että BoMentis suhtautui joustavasti ryhmän kokoon ja siihen, että koulutukseen voitiin ottaa mukaan koko esimiesjoukko, vaikka näin ryhmäkoko tuli normaalia suuremmaksi. Oli tärkeää, että kaikkien yksiköiden johtotiimit saivat olla mukana yhteisessä keskustelussa ja oppimassa. Näin saimme rakennettua yhteisen ymmärryksen muutosjohtamisen vaiheille. Samalla syntyi yhteinen tieto siitä, mitä omassa organisaatiossa ollaan tekemässä ja että muutosta tehdään oikeasti yhdessä.”

Käytännössä ratkaisukeskeisen muutosjohtamisen -koulutus käynnistyi marraskuussa  ja saatettiin päätökseen maaliskuussa. Neljästä lähipäivästä ja välitehtävistä koostuvaan rupeamaan osallistuivat KPEDUn kaikki johtotiimien jäsenet, yhteensä 33 henkeä.

Yhteisölliset työtavat

Koulutusyhtymän johtaja Liisa Sadeharju on tyytyväinen siihen, että käsiteltävät muutosjohtamisen teemat kytkettiin koulutuksen alusta lähtien osallistujien ja johtotiimien omiin kysymyksiin. Kun muutosten sisältöä ja vaikutuksia oli mahdollista käydä läpi yhdessä, osallistujien ja johtotiimien oma muutostilanne kytkeytyi teoreettiskäytännölliseen tietämykseen ja mallintamisiin.

”Työskentelytapoina käytettiin paljon yhteisöllisiä menetelmiä, jotka olivat dynaamisempia ja luontevampia tähän asiayhteyteen kuin perinteiset ryhmätyöt. Näkemykseni ja ryhmän antama palaute on, että työskentelytapaan oltiin tyytyväisiä. Tuntui, että kaikkien ääni ja mielipiteet tulivat esille luontevasti ilman painostusta.”

Tulokset palkitsevat

”Koulutus on lisännyt koulutusyhtymän esimiesjoukon keskinäistä tuntemista ja yhteisyyden tunnetta sekä antanut valmiuksia muutostilanteen eri vaiheiden ymmärtämiseen ja ihmisten käyttäytymiseen muutostilanteissa. Esimiesten omien  persoonallisuustyyppien  ja toimintatapojen tuntemus on lisääntynyt ja samalla myös ymmärrys toisenlaista käyttäytymistapaa kohtaan. Myös se parantaa muutoksen hallittavuuden tunnetta ja antaa valmiuksia siihen tälle esimiesjoukolle. Uskon, että verkosto tämän yhteisen työskentelyn pohjalta pystyy aiempaa paremmin toimimaan vertaistukena toisilleen. On sovittu, että tapaamisia tällä joukolla jatketaan ajankohtaisten asioiden yhteisen käsittelyn merkeissä.” Kertoo koulutusyhtymän johtaja Liisa Sadeharju tyytyväisenä koulutuksen tuloksiin.

BoMentiksen valmennusote

”BoMentiksen valmentaja toimi valmentajana johdonmukaisesti ja positiivisen vaativalla tavalla. Hän on peloton, ei mielistelevä vaan juuri oikean jämäkkä ja positiivinen sekä osallistujajoukon osaamista ja osallistumista tehokkaasti hyödyntävä valmentaja.

Tämä oli kokemusmaailmassani ensimmäinen koulutus, jossa koulutettavat saatiin pienillä positiivisilla keinoilla keskittymään asiaan ja yhdessä tekemiseen, ei puuhailtu kännyköiden ja kannettavien kanssa. Siitä tuli keskinäinen kunnioituksen tunne ja kunnioitus myös käsiteltävään asiaan. Asiallinen, informatiivinen, osallistava, tietoa antava ja yhteisiä kokemuksia ja näkemyksiä vastaanottava ja jakava ote työskentelyssä oli valmentajalle hyvin tyypillistä. Kiitos!”

Tulevaisuus

KPEDUn johtoryhmät jatkavat yhteistyön kehittämistä ja muutoksen läpivientiä yhdessä. Muutosjohtamiskoulutuksen jälkeen on jo kokoonnuttu yhteisiin informaatio- ja keskustelutilaisuuksiin. Näitä on tarkoitus jatkaa sekä luoda uudistuvaan organisaatioon pysyviä, tarpeenmukaisia keskustelufoorumeita tukemaan toiminnan suunnittelua ja toteutusta lähivuosien vaativissa muutostilanteissa.