Käytännönläheisiä valmennustyökaluja | BoMentis Coaching House

Käytännönläheisiä valmennustyökaluja

Case LähiTapiola

LähiTapiolassa halutaan vahvistaa valmentavan työotteen käyttöä organisaation eri tasoilla. BoMentiksen valmennustaitovalmennus esimiehille, palveluasiantuntijoille ja palveluvalmentajille toimii tähän tarpeeseen hyvin.

Valmennukseen osallistunut palveluasiantuntija Eija Hannila koki valmennuksen myönteisenä, ja hän sai siitä toimivia työkaluja käytännön työhön.

Koin valmennuksen tärkeäksi ja arvostan, että työnantaja antoi mahdollisuuden osallistua siihen.

Arjen valmennusosaamista

Tavoitteena oli saada omaan työhön tukea, jotta arjessa osaisin paremmin valmentaa. Hannila ja hänen kollegansa lähtivät valmennukseen hieman eri lähtökohdista.

Minulla on useamman vuoden valmentajatausta. Valmennukselta odotin uusia näkökulmia ja malleja, joita voisin käyttää omassa työssäni ja kehittää itseäni. Kaikilla valmennukseen osallistuneilla ei ollut ennestään kokemusta valmentamisesta, joten heille tärkeää oli luoda kokonaiskuvaa ja omaa käsitystä siitä, mitä valmentaminen on.

Eri lähtökohdat eivät haitanneet ollenkaan, sillä ryhmä pääsi yhdessä oppimaan osallistujille sopivia valmentajantaitoja. Jokainen sai mukaansa arvokasta oppia.

Työkaluja käytännön arkityöhön

Hannila työskentelee LähiTapiolan palveluyhtiössä, toiminnossa korvausneuvojia on noin 100. Valmentajien valmennuksesta hän sai käytännön työkaluja, malleja ja uusia toimintatapoja, joiden myötä valmentava työtapa monipuolistuu ja syvenee entisestään.

Palvelu- ja valmentamisosaaminen ovat tärkeä osa työtäni. BoMentiksen valmennuksesta sain uusia työkaluja ja vinkkejä valmentamiseen. Valmennus oli hyvin käytännönläheinen ja se oli todella mielekästä. Valmennus oli räätälöity LähiTapiolan valmennustyöhön osallistuville. Saimme Leni Grünbaumilta monia konkreettisia työkaluja, mm. Pilarimallin ja Grow-mallin. Käsittelimme meille tärkeitä teemoja, kuten erilaisuutta ja arvostavaa arviointia. Nämä ovat arvokkaita vinkkejä arjen työhön, Hannila kertoo.

Valmennuksessa käytetyt harjoitteet ovat jääneet Hannilan mieleen, ja niitä hän pyrkii myös hyödyntämään omassa työssään. Erityisesti niin kutsuttu Pilarimalli elää Hannilan arjessa. Sitä voi hyödyntää myös oman ajattelun kehittämisessä. Hannila koki, että monet valmennuksessa saadut työkalut toimivat luonnollisena toiminta- ja ajattelumallina ja olivat myös helppo omaksua.

Esimerkkien ja harjoitteiden kautta sain uusia näkökulmia valmentamiseen ja hyviä vinkkejä kehittää omaa valmennusosaamistani. Opin valmennuksen kautta, ettei minun tarvitse aina antaa valmiita vastauksia ja voin tukea valmennettavia tekemään omia oivalluksia ja ratkaisuja. Opin myös esittämään oikeanlaisia kysymyksiä ja arvostavan kuuntelemisen tärkeyden valmentamisessa.

Valmentamalla sitoutumista ja verkostoitumista

Valmentajan taidot ovat LähiTapiolan uuden organisoitumisen myötä entistä tarpeellisempia. Työnantajalle suurin hyöty saadaan valmentajien ammattimaisuuden ja sitä kautta onnistuneiden valmennusten kautta, arvioi Hannila. Hyvä valmennus vahvistaa valmennettavien eli asiakaspalvelussa toimivien korvausneuvojien sitoutumista työhön. BoMentiksen valmennus johti Hannilan mukaan myös osallistuneiden valmentajien tiiviimpään keskinäiseen verkostoitumiseen.

Opettelua kädet savessa

Hannila koki BoMentiksen erityisvahvuutena valmentajan ammattitaidon ja kyvyn innostaa osallistujia yhteiseen oppimiseen.

Valmentajan otteesta huomaa, että hän on ammattilainen. Hän on miellyttävä ja innostava valmentaja, joka onnistui osallistamaan koko ryhmän. Hän sai kaikki hyvin mukaan. Hän todellakin valmensi ryhmää eikä vain jakanut tietoa ja kouluttanut.

Hannila arvosti sitä, että myös teoriaosuus sisälsi runsaasti esimerkkejä, ideoita ja uusia näkökulmia. Eniten hyvään lopputulokseen vaikutti kuitenkin käytännönläheinen ote.

Pidin erityisesti siitä, että ”kädet pantiin oikeasti saveen” ja sai itse tehdä harjoitteita. Valmennuspäivän jälkeen aina huomasi, että oli antanut kaikkensa. Valmennus oli antoisa ja siitä jäi hyvä mieli.

Palveluasiantuntija Eija Hannila, LähiTapiola

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste