Kohti osallistavaa ja yhteisöllistä johtamiskulttuuria | BoMentis Coaching House

Kohti osallistavaa ja yhteisöllistä johtamiskulttuuria

Case Hollolan kunta

Hollolan kunnan sivistysjohtaja Matti Ruotsalainen on työskennellyt viimeiset vuodet muutosten keskellä. Kunta on juuri vahvistanut uuden strategian, jossa muutostuulet edelleen puhaltavat. Rakenteiden uudistaminen, tuottavuuden jatkuva kehittäminen ja kustannustehokkaiden palvelujen tarjoaminen vaativat johtamiselta ja työyhteisöiltä paljon.

Yhteistyö BoMentiksen kanssa on lähtenyt käyntiin jo kolmisen vuotta sitten, jolloin Matti lähti kartoittamaan palveluntarjoajia esimiestyön kehittämisessä. Matin peruste BoMentiksen valinnalle oli selvä:

Kiinnostuin Marjo-Riitta Ristikankaan toimintatavasta. Meidän ei tarvinnut mukautua johonkin tiettyyn formaattiin, vaan heti alusta alkaen hänen toiminnastaan kumpusi vahva palvelualttius.

Tarpeisiimme vastattiin

Hollolan kunnan kaikki sivistystoimen esimiehet, rehtorit ja varhaiskasvatuksen esimiehet, ovat kokoontuneet yhteen jo kolmen vuoden ajan vahvistamaan esimiestyön laatua. Perimmäisenä tavoitteena Hollolassa on toimintakulttuurin muutos, joka kulminoituu johtamistyyliin ja sen muutostarpeeseen. Muutokset tulevat vielä jatkossakin entistä selkeämmin edellyttämään johtamista, jossa korostuu mahdollistava ja osallistava ote perinteisen hierarkisen johtamisen tilalle. Kyse on irti päästämisestä menneestä ajattelusta ja tavoista, miten on ”aina totuttu tekemään”.

BoMentiksen valmentajien tapa toimia on vastannut tähän tarpeeseen erinomaisesti. Innostavat keskustelut ja ennen kaikkea erittäin käytännönläheinen ote valmentavasta johtamisotteesta, palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksestä, yhteistyön tavoista sekä erilaisuuden johtamisesta ovat tarjonneet meille hienoja oppimishetkiä. Lisäksi arkemme on täynnä haastavia tilanteita, joihin olemme saaneet valmennuksessa hyviä vinkkejä: tilaa käsitellä ja harjoitella niitä myös käytännössä.

Vaikutuksia toimintakulttuuriin

Toimintakulttuurin muutos on aina vuosien prosessi. Matti Ruotsalaisen mukaan kuntasektorilla lyhin tarkastelujakso on 5 vuotta, jotta voidaan pysyvästi ja aidosti arvioida muutosten toteutumista. Kyse on systemaattisesta panostamisesta valitun suunnan mukaisesti. Tällä hetkellä katseet ovat ensi vuodessa, jolloin toivotut muutokset pitäisivät näkyä myös toimintakulttuurissa. Ruotsalainen kiteyttää puolimatkassa havaintonsa osuvasti:

Esimiesten omien havaintojen mukaan muutos on jo tullut näkyväksi. Suunnitellut toiminnot etenevät ja vuoropuhelu on johdonmukaisesti kehittynyt ja lisääntynyt. Vaikka samaan aikaan on tehostettu toimintaa, muutos ei ole aiheuttanut henkilöstötyytyväisyyden laskua – päinvastoin. Henkilöstötyytyväisyys on jopa parantunut.

Sivistysjohtaja Ruotsalainen puhuu tarpeesta vahvistaa yhteisöllisyyttä, jossa juuri johtamisella on tärkeä tehtävä. Kun samaan aikaan on lanseerattu uusi strategia, aikaisemmin on käynyt liian usein niin, että strategiat jäävät etäisiksi papereiksi ylimmän johdon huoneisiin. Lopulta muutos tapahtuu kuitenkin yksilöiden päissä, jossa tapahtuu ajattelua ja  muutosta. Kun ajattelu saa uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia, se mahdollistaa myös käyttäytymisen muutoksen.

Muutokset ovat osa tätä päivää, ja niiden on turha odottaa häviävän myöskään tulevaisuudessa. Muutosprosessien fokus elää – muutos muuttuu, joten johtamisen ja kehittämisen osalta on tärkeää tarjota yksilöille ja avainhenkilöille eväitä pysyä muutoskelkassa mukana.

Miksi suosittelemme BoMentista yhteistyökumppanina?

Tyytyväisyys yhteistyöhön ja tuloksiin

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön BoMentislaisten kanssa, eikä juuri tule mieleen mitään, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Yhteistyössä on korostunut joustavuus ja rehellinen vuoropuhelu. On pidetty, mitä on sovittu.

Toimivan yhteistyön lisäksi kehuja satelee Matti Ruotsalaisen suunnasta myös valmennustyylille.

Erityisesti olemme pitäneet siitä, että BoMentislaiset ovat löytäneet riittävän kansantajuiset työkalut ja menetelmät, jotka ovat helposti ymmärrettäviä ja sisäistettäviä.

BoMentislaisilla on myös erinomainen ryhmädynamiikan lukutaito, jossa valmentajat sopeuttavat oman toimintansa ryhmän tilanteen mukaisesti. He ovat ohjanneet meitä erittäin ammattimaisesti – lähes huomaamatta.

Myöskin asiantuntemus välittyy.

On olemassa asiantuntijoita, jotka puhuvat lukemastaan ja niitä, jotka puhuvat kokemuksesta. BoMentiksen tavassa toimia yhdistyy hienolla tavalla käytännönläheinen teoria ja syvä kokemus. Kun kaikki tapahtuu vielä valmennusryhmää kuunnellen, mitä muuta voisi toivoa. 

Hollolan kunta

Hollola on aktiivisesti ratkaisuja etsivä, yhteistyöhakuinen ja vastuullinen kunta. Hollolan kunnan toiminnassa korostetaan avoimuutta, oikeudenmukaisuutta, yritysystävällisyyttä ja vastuullisuutta.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste