Systemic Business Coach® -koulutus voi mullistaa johtamistapasi | BoMentis Coaching House

Systemic Business Coach® -koulutus voi mullistaa johtamistapasi

Case FSHKY, Metsä Group & Keha-keskus

Koulutus: Systemic Business Coach®

Ennen kesälomille lähtöä valmistui Systeemiseksi Business Coachiksi jälleen tuoreita organisaation sisäisiä ammatticoach-osaajia. Kysyimme muutamilta osallistujilta kokemuksia yhteisestä oppimisprosessista. Johtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymästä, henkilöstöpäällikkö Annie Laukkanen Metsä Groupista sekä johtava kehittämisasiantuntija Ari Hyyryläinen Valtion Keha-keskuksesta pohtivat yhteistä kokemustaan ohjelmasta.

Keskeisimmät opit ja oivallukset

Ari lähti pohtimaan ohjelmaa coachingin perusteiden ja teoriataustan syväymmärtämisen kautta. Se toikin hänelle ”hyviä ytimiä oman ajattelun ja toiminnan kehittämiselle”. Riikalle suurin oivallus oli se, että mitä enemmän johtajaroolissa kysyy ja aktivoi johdettaviensa ajattelua, sitä parempaan lopputulokseen pääsee. Annie nosti lisäksi omassa pohdinnassaan esille koulutuksen keskeisimpiä antejaan:

Koulutus antoi minulle nopean deep diven coachin maailmaan ja mitä kaikkia erilaisia kehitysmetodeja ja mahdollisuuksia se voikaan avata työyhteisössä. Vaikka koulutus oli hyvin kompakti, intensiivisen pienryhmätyöskentelyn avulla siitä sai paljon irti. Samalla coaching-koulutuksen aikana oppii myös paljon itsestään, kun joutui laittamaan itsensä eri lailla likoon kuin muissa kehittämismenetelmissä.

Parasta koulutuksessa

Kaikki kolme coach-ammattilaista nostivat yhteen ääneen parhaaksi kokemukseksi ohjelmassa intensiiviset keskustelut pienryhmässä sekä monipuoliset ja antoisat harjoitukset sekä niistä oppimisen. Lisäksi kukin nosti seuraavat erityispiirteet koulutuksen parhaimmistoon:

  • Ari: ”Koulutuksen työstävä ja tutkiva ote”
  • Annie: ”Aidot harjoitukset ja niistä saatu henkilökohtainen palaute”
  • Riikka: ”Kokemus coachattavana olemisesta ja siitä oppimisesta”

Kenelle suosittelisit Systemic Business Coach® -ohjelmaa?

Kaikkien kolmen työroolit eroavat merkittävästi toisistaan. Coaching-osaamisen soveltamislaajuudesta kertoo myös ohjelmaan osallistuneiden kommentit siitä, kenelle he suosittelevat ohjelmaa:

  • Annie: ”Kaikille HR-alan ammattilaisilla, johtajille/esimiehille, jotka haluavat panostaa ja hankkia syväosaamista coachingista.”
  • Riikka: ”Kaikenlaisten organisaatioiden esimiehille! Koulutus voi mullistaa johtamistapasi tai ainakin antaa joitakin menetelmiä tehdä asioita uudella tavalla.”
  • Ari: ”Henkilöille, jotka haluat tehdä yksilöcoachingia.”

Lopuksi

Systemic Business Coach® -koulutus jätti vahvan muistijäljen osallistujiin. Intensiivinen ryhmäkokemus sekä kokemus omien vaikuttamistaitojen keskeneräisyydestä ja toisaalta kehittymismahdollisuudesta muistuttivat osallistujia sitä, miten tärkeää on lähteä saman tien harjoittelemaan saatuja oppeja omassa arjessaan. Valmista ei koskaan tule, ja siinä coachauksen kiinnostus piileekin. Tiedossa on oppimismatka, jossa pääsee tutustumaan ennen kaikkea itseen ja oman ajattelun kehittämiseen.

Riikka Lammintausta-Mäkelä, Annie Laukkanen, Ari Hyyryläinen 

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste