Systemic Business Coach® -koulutus voimaannutti | BoMentis Coaching House

Systemic Business Coach® -koulutus voimaannutti

Case Evira

Koulutus: Systemic Business Coach®

Systemic Business Coach® -koulutus voimaannutti

Osallistuminen Systemic Business Coach® -koulutukseen oli Eviran HR-johtajalle Maarit Hildenille erittäin voimaannuttava kokemus.

”Se aikaansai itsessäni välittömästi uudenlaisen tavan hahmottaa ympäristöä ja vahvisti näkemystäni kokonaisuuden ja sen osien vuorovaikutussuhteiden ymmärtämisen tärkeydestä.”

Systeemisen lähestymistavan voima

Systeeminen lähestymistapa on erinomainen tavoitteellinen työkalu valtion nykyisessä muutostilanteessa, jossa organisaatioiden toiminnassa korostuvat tuloksellisuus, vaikuttavuus ja henkilöstön hyvinvointi. Se mahdollistaa laaja-alaisen informaation kokonaisuudesta, nostaa esiin eri toimijoiden ja ilmiöiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja korostaa jokaisen omaa vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia osana kokonaisuutta.

Systeemiset työkalut auttavat näkemään

Sisällössä tärkeintä oli systeeminen ajattelu eli pyrkimys hahmottaa kokonaisuus uudella tavalla. Kun työelämässä halutaan muutoksia, on tärkeä ymmärtää, että siihen vaikuttavat virallisten rakenteiden lisäksi vuorovaikutusverkostot, epävirallisemmat tiimit ja ryhmät sekä organisaatiokulttuuri. Kokonaisuuteen vaikuttavia eritasoisia rakenteita, ilmiöitä ja voimia on paljon, ja niistä aiheutuvat voimat vaikuttavat valitettavan usein myös keskenään eri suuntiin. Huomioitavaa on, että yhdenkin osa-alueen muuttuminen vaikuttaa heti muihin. Työelämän isoimpia haasteita on tällä hetkellä mielestäni juuri kokonaisuuksien hahmottaminen ja osien välisten keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen sekä tämän ymmärtämisen pohjalta kulloinkin tehtävät konkreettiset päätökset ja toimenpiteet. Menetelmällisesti coaching-koulutuksessa itseeni vaikutti eniten nykytilaan ja tavoitteeseen liittyvä systeeminen tavoitekartta: missä olen, mihin haluan mennä ja mitä esteitä siihen liittyy.

Ihminen on kokonaisuus, ja coachauksen onnistumisessa on olennaista coachin oma arvomaailma ja ihmiskäsitys. Coachingia, ihmisten ajattelun ja kehittymisen tukemista, täytyy haluta tehdä, pakottamalla se ei onnistu. Kun vielä tehdään näkyväksi rakenteita ja ilmiöitä, systeemiset mallit mahdollistavat myös eri toimijoiden vastuiden ja roolien kirkastamisen.

Vaikuttamistaitoja monimutkaiseen toimintaympäristöön

Systeeminen ajattelutapa muutti jo heti koulutuksen alkuvaiheissa tapani havainnoida ympäristöä: sain uudenlaiset silmälasit. Se myös vahvisti käsitystäni siitä, että meistä jokainen omalla käytöksellään ja panoksellaan voi ja aina myös vaikuttaa kokonaisuuteen. Tärkeä havainto myös oli, että olemme siirtymässä yhä monimutkaisempaan maailmaan, jossa jokaisen toimijan tulee itse pyrkiä löytämään kulloiseenkin tilanteeseen sopiva ratkaisu ja polku osana kokonaisuutta ja tavoitteita. Valmiita ratkaisuja ja malleja on harvoin annettavissa.

Systemic Business Coach® -koulutus antoi rohkeutta ja työkaluja viedä eteenpäin jo aiemmin tärkeinä pitämiäni asioita. Havainnoin eri tilanteissa toimijoita ja onnistumisen mahdollisuuksia eri näkökulmista kuin ennen. Millaisia toimijoita ja rooleja on eri kokoustilanteissa, ovatko asiat aidosti yhteisessä keskustelussa vai enemmän jo annettuja. Toimiiko vuorovaikutus ja jos ei toimi, niin mistä se johtuu. Olen myös saanut etäisyyttä asioihin, mikä vaikuttaa suoraan henkilökohtaiseen hyvinvointiini.

Koulutus vaikutti toiminnassani myös jo aivan konkreettisesti. Käynnistimme coachaamisen omassa organisaatiossani sekä olen itse tuonut osaltani uudenlaista ajattelua ja materiaaleja esimiesten perehdyttämispäiviin ja kehityskeskusteluihin.

Omassa yksikössäni aion tietoisesti lisätä yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta, olla intensiivisemmin läsnä sekä edistää työntekijöideni mahdollisuutta kehittyä ja vaikuttaa omaan työhönsä ja sen tekemisen edellytyksiin.

Systeeminen lähestymistapa muuttaa ajattelua ja toimintaa

Henkilöstöjohtajana minulla ei useinkaan ole muodollista toimivaltaa, ja ilmiöt ovat sangen moninaisia. Koulutuksen aikana vahvistui näkemykseni, että asioiden ja ilmiöiden tekeminen näkyväksi on tärkeää muutosten aikaansaamiseksi. Myös arvioinnin ottaminen positiivisella tavalla osaksi arkea edesauttaa. Valmiita ratkaisuja ei ole, vaan ne on kulloinkin kunkin itse löydettävä.

Systeeminen lähestymistapa on erinomainen työkalu valtion nykyisessä muutostilanteessa, jossa organisaatioiden toiminnassa korostuvat tuloksellisuus, vaikuttavuus ja henkilöstön hyvinvointi.

Kouluttajien esimerkillisyys

Erityisbonuksena oli kouluttajien monialainen ammatillinen osaaminen, tieteellinen tieto ja monipuolinen kiinnostava lähdeluettelo sekä kouluttajien kannustava ja positiivinen kokonaisvaltainen ihmiskuva. He tarjosivat voimallisen esimerkin läsnäolosta ja valmentavasta johtamisesta. Sen myötä he saivat ryhmän liikkeelle ja synnyttivät ryhmään vahvan luottamuksen ja dialogin heti alusta alkaen.

Kenelle Maarit Hildén suosittelee Systemic Business Coach®-koulutusta?

Suosittelen Systemic Business Coach®-koulutusta sen kokonaisvaltaisuuden ja saamieni uusien silmälasien vuoksi. Koulutus sopii henkilöille, joiden tavoitteena on työhön vaikuttaminen tai jotka haluavat ammatikseen coachata. Ei ole väliä, työskenteleekö bisneksessä tai julkisella sektorilla.

Koulutus auttaa myös yksityiselämässä jäsentämään asioita ja ilmiöitä, tekemään valintoja ja se tukee siten omaa jaksamista.

Itse huomasin koulutuksen vaikuttavuuden yllättäen: olin koirani kanssa eläinlääkäriasemalla, kun havahduin siihen, että lääkärin odotti kysyvän näköisenä vastaustani. Olin täysin uppoutunut havainnoimaan kaikkea sitä, mitä ympärilläni tapahtui!

Maarit Hilden, HR-Director, Evira

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste