Valmentavan johtamisen teemoja joustavasti verkkovalmennuksena | BoMentis Coaching House

Valmentavan johtamisen teemoja joustavasti verkkovalmennuksena

Case LähiTapiola

Valmentavat taidot -verkkovalmennus

LähiTapiola otti noin vuosi sitten käyttöönsä Valmentavat Taidot -verkkovalmennukset, tarkoituksenaan kehittää ryhmässä toimivien esihenkilöiden valmentavaa johtamista. LähiTapiolan HRD-johtaja Marja Salminen ja HRD-päällikkö Viivi Terho kertoivat kokemuksiaan verkkovalmennusten hyödyntämisestä LähiTapiola-ryhmässä.

Räätälöity kokonaisuus LähiTapiola-ryhmän tarpeiden mukaisesti

LähiTapiola-ryhmässä hyödynnetään ketterän oppimisen eri keinoja, ja verkkovalmennukset koettiin hyväksi jatkumoksi vuosien varrella pidettyihin lähivalmennuksiin, kuten BoMentiksen valmentavan johtamisen valmennuksiin. LähiTapiolan akatemiassa tunnistettiin yhdessä esihenkilöiden ja HR-vastaavien kanssa valmentavan johtamisen teemoja, joita haluttiin lähteä edelleen kehittämään.

”Valmentava johtaminen on laaja johtamisen tapa, jossa on mahdollista kehittyä jatkuvasti. Tämä tapahtuu helpoimmin tunnistamalla esimerkiksi vain yksi kehittämisen kohde, jota esihenkilö voi lähteä arjessaan kehittämään.

 

Halusimme nyt syventyä aiheeseen verkkovalmennuksin, joita voi opiskella monimuotisesti yksin, pareittain ja fasilitoitujen ryhmien avulla. Verkkovalmennusta varten tunnistimme teemat, joita on hyvä seuraavaksi kehittää. Suunnittelimme Bomentiksen kanssa teemoittain tarpeidemme mukaiset sisällöt, joita verkkovalmennuksiin haluttiin sisällyttää.” 

Yhteensovittaminen oli helppoa

Valmennus räätälöitiin LähiTapiolan tarpeisiin sopivaksi. Verkkovalmennus mahdollisti myös aiheiden käsittelemisen arjen keskellä – LähiTapiolassa kannustetaan jatkuvaan oppimiseen, ja Valmentavat Taidot -verkkovalmennus mahdollisti ainutlaatuisen konseptinsa ansiosta juuri tämän.

”Halusimme, että oppimissisällöt tuotaisiin mahdollisimman lähelle arkea. Oppiessasi uutta voit viedä sen heti käytäntöön. Kun oppiminen tapahtuu ’pyrähdyksinä’, se ei vie esihenkilöltä juuri siinä hetkessä paljon aikaa.”

Verkkovalmennus koettiin nykyaikaiseksi toteutustavaksi. Selkeäksi eduksi tunnistettiin, ettei jokaisen esihenkilön tarvitse käydä kaikkia oppimissisältöjä läpi, vaan esimerkiksi eri yksiköissä ja yhtiöissä pystyttiin valitsemaan juuri ne moduulit, jotka koettiin kussakin tapauksessa tarpeellisiksi. Oppimista pystyttiin siis näin tehostamaan ja kohdistamaan paremmin. Kiitosta keräsi myös sisältöjen monipuolisuus.

”On tärkeää tukea erilaisia oppimisen tapoja. Verkkoalustalla oli erinomaista, että teemat sisälsivät teoria-alustuksia, blogitekstejä, podcasteja ja videoita, ja näiden ympärille pystyimme rakentamaan yhdessäoppimista käytännössä.” 

Oppimista yksin ja yhdessä

Valmennus toteutettiin ns. hybriditoteutuksena, eli jokainen esihenkilö opiskeli sisältöjä ensin itsekseen omaan tahtiin, minkä jälkeen niitä käsiteltiin sparrausparien kesken. Jokaista teemaa myös reflektoitiin lopuksi ryhmissä.

”Yhdessä reflektoimiset sekä sparrausparit ovat olleet varmasti antoisin osa valmennusta. Sisäisen palautteemme perusteella tämänkaltainen kollegoiden kanssa keskustelu ja yhteinen pohdinta on koettu kaikkein hyödyllisimmäksi. Osallistuneilta on välittynyt, että kaikki ovat halunneet aidosti kehittyä valmentavassa johtamisessa valittujen teemojen osalta.”

Verkkovalmennuksista on saatu LähiTapiola-ryhmässä arvokkaita oivalluksia, joiden vaikutukset ovat jo havaittavissa:

”Konkreettisia hyötyjä, joita havaitsemme jo nyt toiminnassamme, on esimerkiksi itseohjautuvuuden ja yhdessä ohjautuvuuden rinnakkaiselo; ilman toista ei voi olla toista. Olemme pohtineet tiimeissä, miten tiimin tulee yhteisohjautua, jotta jokainen tiimiläinen voi paremmin johtaa itseään. Näissä tiimeissä on huomattu suuri ero toimintatavoissa ja yhteishengessä, ja muutos on ollut huomattavan positiivinen. Uuden oppiminen on siis johtanut konkreettisiin toimintatapojen muutoksiin.”

Toiveena onkin, että kurssin tuomat oivallukset kantaisivat hedelmää myös tulevaisuudessa.

”Emme valmennuta pelkästään esihenkilöitä, vaan verkkovalmennuksen tavoitteena on myös valmentaa esihenkilöitä valmentamaan omia tiimejään.”

Valmentavat Taidot -verkkovalmennus sopii kaikille

Kysyttäessä, minkälaisille organisaatioille kurssi voisi soveltua, on vastaus yksiselitteinen:

”No limits, valmennus sopii kaikille. Etenkin organisaatioille, jotka ovat tekemisissä myynnin tai palveluntuottamisen kanssa.”

Tutustu Valmentavat taidot -verkkovalmennukseen

Esite: Valmentavat taidot -verkkovalmennus

Valmentavat taidot -verkkovalmennus on BoMentiksen valmentajien kehittämä kaikille organisaation edustajille tarkoitettu opiskelukokonaisuus, joka koostuu useasta eri teema-alueesta. Sitä hyödyntämällä organisaatiosi henkilöstö pääsee kehittämään omia valmentavia tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Lataa esite

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste