Coachingin kehitystrendit | BoMentis Coaching House

Coachingin kehitystrendit

Blogit

Viime syksynä nostimme maljan kansainvälisen coachjärjestön ICF:n 20-vuotisen taipaleen kunniaksi. Kahden viime vuosikymmenen aikana coachingin maailma on muuttunut isosti. Vuonna 2016 coaching tunnetaan ja hyväksytään yleisesti voimallisena kehittämismenetelmänä. Puhumme sujuvasti yksilöcoachingista, tiimicoachingista ja valmentavasta johtamisesta. Rohkeimmat visioivat valmentavaa kulttuuria, jossa yksilöt kehittyvät coachaamalla ja valmentamalla toisiaan.

Coachingin nykytilaa ja tulevaisuuden kehitystä ovat hahmotelleet coaching-alan kolme keskeistä toimijaa: kansainvälinen coachjärjestö ICF, Euroopan mentorointi- ja coachingneuvosto EMCC sekä coach-yhdistys AC.

Tyytyväisiä asiakkaita, toistuvia teemoja ja muuttuvia tavoitteita
Coachingille tämänhetkistä tilaa kuvastaa se, että:

 • Suuri osa coachingasiakkaista on erittäin tyytyväisiä ja kokee coachingin hyvin hyödylliseksi.
 • Tavallisimpia coachingteemoja ovat yksilön tai tiimin suorituksen parantaminen, uramahdollisuuksien laajentaminen sekä itsearvostuksen ja -luottamuksen kasvattaminen.

Maailma muuttuu kuitenkin vauhdilla. Nykyisten arvioiden mukaan coachingilta tarvitaan tulevaisuudessa:

 • Voimaannuttavan yhteistyökulttuurin rakentamiseen tiimeissä
 • Valmentavan ja coachaavan kulttuurin rakentamiseen organisaatiossa
 • Uusia, mm. virtuaalisia toteutustapoja ja joustavia sovelluksia

Tulevaisuuden trendit
Keskeisiä kehitystrendejä näyttää olevan neljä:

 • Ammattimaisuus korostuu
  Yhä useampi asiakasorganisaatio edellyttää erityisesti ulkoisilta coacheilta sertifiointia, työnohjausta ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Coach ei siis ole koskaan valmis, vaan mallintaa keskeneräisyyttä, uteliaisuutta ja jatkuvaa oppimista.
 1. Ryhmä- ja tiimicoaching yleistyvät
  Tiimicoachingin käyttö tähtää erityisesti strategiatyöhön ja tiimidynamiikan muutostarpeisiin sekä osana laajempaa kehittämistä ja voimaannuttavan yhteistyökulttuurin rakentamista. Ihminen oppii ja kehittyy muiden kautta ja heidän avullaan.
 1. Virtuaalicoaching ja joustava coachingin käyttö yleistyvät
  Video- ja puhelincoaching ovat jo nyt yleistyneet käytetään yhä yleisemmin, ja jatkossa muita virtuaalimedioita voidaan käyttää entistä yleisemmin. Tästä oivan esimerkin tarjoaa ProReal-virtuaalityökalu, jossa coachattava visualisoi oman tilanteensa virtuaalialustalle yhdessä coachinsa kanssa.Tämän lisäksi coachingin ja mentoroinnin yhdistelmät sekä tiiviit ajantasaiset coachingkeskustelut muodostuvat yhä tavallisemmiksi. Osuvia esimerkkejä tästä ovat valmentava mentorointi sekä valmentava esimiestyö, jossa coachaavaa työotetta sovelletaan arjen tilanteisiin.
 1. Coaching koskettaa yhä useampia
  Coaching ja valmentaminen toteutuvat kolmen eri kanavan kautta: ulkoisten ja sisäisten coachien sekä valmentavien esimiesten kautta. Valmentavaan kulttuuriin kuuluvat olennaisesti myös valmentavat tiimit, joiden jäsenet valmentavat toinen toisiaan. Yhä useammat organisaatiot haluavat laajemmin rakentaa valmentavaa kulttuuria, jossa coaching ja coachaava ote ovat keskeisiä työtapoja.

Coachingin ja valmentamisen käyttö siis kasvaa, syvenee ja löytää uusia uomia – aivan kun kaksikymppisen kuuluukin.

HR-ammattilaiset ovat parhaimmillaan näyttämässä esimerkkiä ja suuntaa coachaavan kulttuurin arjesta. HR:stä tulee valmentava HR, jolloin ammatticoach-osaamista voidaan soveltaa erilaisissa kohtaamisissa arjen vuorovaikutustilanteissa. Jos ensimmäinen 20 vuotta pääpaino oli ulkoisten ammatticoachien vahvistamisessa, seuraavat 20 vuotta kohdentuu HR:n ja esimiesten valmentavan osaamisen vahvistamiseen.

Lue lisää: Coaching at Work, Vol. 11, Issue 3, May-June 2016

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste