Kyky uusiutua | BoMentis Coaching House

Kyky uusiutua

Blogit
blogi

Tiimin tai organisaation kyky uusiutua ja tehdä tulosta on riippuvainen kyvystä oppia ja kehittyä. Kykyä tarvitaan erityisesti monimutkaisissa tilanteissa tai ongelmissa, jotka jäävät jumittamaan toimintaa. Uudistuminen edellyttää oppimista, niin vanhasta kuin uudesta ja oppimista voi vauhdittaa systeemisen fasilitoinnin avulla.

Tavoitteena jatkuva kehittyminen

Muuntautumiskyky on jokaiselle, niin tiimille, yritykselle kuin yksilöllekin, elinehto. Kun onnistuu luomaan kulttuurin, jossa on lupa ja uskallus muuttua, kyseenalaistaa sekä kehittyä, on tie tähtiin avoinna. Jatkuva kehittyminen koetaan silloin kaikkien tehtävänä, ei vain HR:n tai johdon asiana. Väitän, että ei ole niin pientä tehtävää tai yksityiskohtaa, jota ei kannattaisi välillä katsoa uusin silmin. Jopa suuret kokonaisuudet koostuvat hyvin pienistä yksityiskohdista tai asioista.

Systeemisen fasilitoinnin avulla luot toimintatapoja, jotka tukevat oppimista, kehittymistä sekä aikaansaamista. Parhaimmillaan se tarkoittaa, että ihmiset

  1. Reflektoivat omaa toimintaansa.He havainnoivat omaa toimintaansa ja sen vaikutusta muihin, pyytävät palautetta ja tutkailevat omia olettamuksiaan.
  2. He eivät usko, että organisoituminen itsestään tapahtuu, vaan he tekevät sen mahdolliseksi erilaisten prosessien tms. avulla.
  3. Uskovat ja haluavat kehittyä.He uskovat siihen, että ihmisten oppiminen ja tilanteiden kehittyminen kasvattavat ihmisten kyvykkyyttä vastata ympäristön muutoksiin.
  4. Toimivat vastuullisesti.Jokainen kohtaaminen on arvokas ja vaikuttaa jotenkin asiaan sekä ihmisiin Vastuu ongelmista ja ratkaisuista on yhteinen.
  5. Tunnustavat rajallisuutensa ja vaikutuksensa.He ymmärtävät, että kaikilla on sokeita pisteitä ja, että jokainen vaikuttaa systeemiin tavalla tai toisella.
  6. Sitoutuvat kehittämiseen.Hyväksyvät, ettei mikään pysy paikallaan ja että se on hyvä asia.

Systeeminen fasilitaattori

Taitava systeeminen fasilitaattori auttaa ryhmää ottamaan oppimisloikkia, laajentaa yhteistä ajattelua ja kasvattaa kykyä käsitellä mutkikkaita asioita. Systeemisenä fasilitaattorina tavoitteenasi on auttaa ryhmää jäsentämään asioita ja ilmiöitä, jolloin kokonaisuus tulee ymmärrettävämmäksi. Kun asiasta on yhteinen ymmärrys, on helpompaa löytää konkreettisia tekemisiä sekä sitoutua eteenpäin menemiseen. Näin edeten kehittämisestä tuleekin uusi normaali toimintatapa. Systeemisenä fasilitaattorina vaikutat!

Haluatko sinä oppia systeemisen fasilitoinnin taidot?

Systeeminen fasilitaattori tarvitsee tuoreita työkaluja ja menetelmiä, jotka vahvistavat osallistamisosaamista!

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste