Mistä on muutos tehty? | BoMentis Coaching House

Mistä on muutos tehty?

Blogit
blogi

Muutos on yksilöllinen kokemusperäinen asia. Meistä kukin käsittää eri asiat eri tavoin, esimerkiksi joko ”business as usual” -asioiksi tai muutokseksi. Väitän, että muutos ei ole muutos, jos se ei herätä tunteita. Tuoreehkona muutoksen muotisanana VUCA (Volatity, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) merkitsee kiihtyviä muutoksia, lisääntyvää kompleksisuutta ja epävarmuutta, muutoksien räjähdysherkkyyttä ja monitulkintaisuutta. Systeemitaidot nousevat arvoon arvaamattomaan!

Miten sitten johtaa itseä, saati sitten muita, jos ei voi eikä kannata liikaa suunnitella ja rakentaa prosesseja, kun ne kuitenkin vanhentuvat pian?

Muutoskyvykkyyttä tai muutosjohtamista ei opita luokassa, eikä välttämättä edes pitkän uran aikana. Usein muutoskyvykkyys kasvaa erilaisten kriisien kautta. Kyse ei ole siis siitä, miten olemme kaiken tehneet aiemmin tai edes siitä, miten olemme varautuneet tulevaisuuteen – vaan siitä, miten kyvykkäitä olemme reagoimaan tulevaan – miten nopeasti toimintakykymme palautuu muutoksessa. Omaa muutoskyvykkyyttä voi arvioida antamalla itselleen arvosanan seuraaville muutoskyvykkyyden osa-alueille: Kyky nähdä laaja-alaisesti mahdollisuuksia, kyky uskoa itseensä, kyky soveltaa, kyky fokusoida, kyky toimia, kyky analysoida ja kyky osallistaa muita/pyytää apua.

Muutoskyvykkyyteen liittyy olennaisesti kollektiivinen tietoiseksi tulemisen prosessi: miksi, mitä, milloin ja miten ovat peruskysymykset, jotta muutosta voi edes ajatella käsiteltävän. Tämän lisäksi tarvitaan yhteistä ja yksilöllistä keskustelua missä käsitellään heränneitä kysymyksiä sekä tunteita.  Esimiehen ja koko tiimin olisi fiksua yrittää tulla tietoiseksi mahdollisimman monesta toimintaan vaikuttavista syistä, myös niistä mitkä estävät tai vääristävät muutosta.

Muutoskyvykkyys, tunneäly ja yhteistyötaidot ovat jo monien eri tahojen, kuten esim. tulevaisuudentutkijoiden taholta, tunnistettu keskeisiksi osaamisalueiksi tulevaisuuden työyhteisöissä.

Fasilitoinnin velho -koulutus syventää fasilitoinnin taitojasi ja kykyäsi ohjata haasteellisiakin ryhmiä pitkäjänteisen tavoitteellisesti ja spontaanisti. Koulutus intouttaa sinut synnyttämään erilaisten ryhmien kanssa innostusta ja uusiutumista sekä todellista aikaansaamisen drivea. Pääteemoina ovat innostuksen ja energia ylläpito sekä muutoksen edistäminen fasilitoinnin keinoin.

Fasilitoinnin velho on jatkokoulutus kehittyneimmille fasilitaattoreille, joka syventää systeemisen fasilitoinnin tausta-ajattelua sekä kykyä ohjata ryhmiä haasteellisissakin tilanteissa. Erityispaino on fasilitaattorina velhoksi kehittymisessä, ryhmän energian suuntaamisessa sekä muutoskyvykkyyden kasvattamisessa.

Innostava fasilitaattori on systeemisen fasilitoinnin peruskoulutus, joka antaa helposti sovellettavia välineitä energisoivalle ja tavoitteelliselle fasilitoinnille. Hahmotat fasilitoinnin ja osallistamisen kaaren sekä oman roolisi fasilitaattorina.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste