Miten ennakoit elämänvalintojasi | BoMentis Coaching House

Miten ennakoit elämänvalintojasi

Blogit
Maarit Hildén ja Leni Grünbaum

Epävarmuus, sattumat ja riskit kuuluvat ihmisenä olemisen arkeen, mutta mikä on meidän visiomme omasta toivottavasta tulevaisuudestamme? Pysähdymmekö sitä kokonaisvaltaisesti pohtimaan, tunnistammeko omat arvomme ja etenemmekö niiden suuntaan? Miten liikumme eri mahdollisten tulevaisuuksien välillä?

Lähestyimme BoMentis Coachingin Housen syyskuun alumni-illassa yksilötason ennakointia alumni Maarit Hildénin Turun yliopistoon tekemän ”Luo oma tulevaisuutesi – elämäni valinnat” työn pohjalta. Paikalla oli systeemisiä coacheja, joiden työnä on yksilöiden ja työyhteisöjen valintojen ja elämänpolkujen tukeminen. Valmentava ajattelu – ja coaching sen työkaluna – on erinomainen lähestymistapa yksilöiden elämänvalintojen kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

Totesimme elävämme nopeasti muuttuvassa, monimutkaisessa ympäristössä, jossa on paljon epäjatkuvuus- ja risteyskohtia, muutoksia ja elämänvaiheita, mahdollisuuksia ja valintoja. Kokonaisuutta on usein vaikea hahmottaa ja samalla on myös haasteellista pysähtyä katsomaan pidemmälle. Ihmisillä on kuitenkin kyky muokata omaa tulevaisuuttaan ja olla siitä tietoisia. Sanotaan, että noin 40 % onnellisuuden avaimista on ihmisen omissa käsissä. Tulevaisuuden tutkija, professori Markku Wilenius on todennut (teoksessa Kaikkea sattuu), että epävarmuuden maailmassa tulevaisuus on luotava itse. Erityisen tärkeää on kytkeä omat tavoitteet ja teot itselle tärkeisiin arvoihin (Arto Pietikäinen, Kohti arvoistasi) ja tunnistaa, että keho ja mieli ovat samaa kokonaisuutta.

Miten rakentaa omaa tulevaisuutta?

Tilaisuudessa esiteltiin viitekehys ja työkaluja omien mahdollisten maailmojen näkemiseen ja toteuttamiseen, tunnistettiin yhdessä toimintaympäristön muutoksia ja pohdittiin niiden yhteis- ja erillisvaikutuksia yksilöihin. Aihe todettiin laajaksi ja matkasta päästiin hahmottamaan vain murto-osa.

Tulevaisuusmatka alkaa halusta pysähtyä ja tahdosta hahmottaa, missä oma elämä tapahtuu. Tunnistaa eri osakokonaisuuksia, osaamisia, motiiveja, arvoja, voimavaroja ja uhkia. Mitkä tekijät mahdollistavat onnistumisia? Onko elämä tasapainossa ja miten se näkyy? Mistä saa voimavaroja ja mitkä asiat vievät omaa energiaa?

Nykytilan hahmottamisen jälkeen tulevaisuuteen orientoidutaan pohtimalla, mitkä asiat omassa elämässä ovat työntämässä tulevaisuuteen, vetämässä tulevaisuuteen ja pitävät kiinni tulevaisuudessa. Mistä näkökulmista muodostuu oma uskottava tulevaisuus esim. seuraavan kymmenen vuoden aikavälillä? Tämän jälkeen kerätään tulevaisuustietoa, tunnistetaan muutostekijöitä, analysoidaan toimintaympäristöä ja ryhmitellään muutostekijöitä.

Erityisen haasteelliseksi ryhmäkeskusteluissa osoittautui muutostekijöiden vaikutusten konkretisointi yksilötasolle. Tulevaisuuden monimuotoistuva työ edellyttää niin yksilöiltä kuin yhteisöiltäkin uudenlaisia osaamisia ja toimintamalleja. Tunnistettujen megatrendien ja signaalien vaikutukset yksilötason valintoihin vaativat monipuolista tietoa, rauhoitettua ympäristöä pysähtyä reflektoimaan ja parhaimmillaan vertaisryhmää, coachia, esimiestä tai muuta yhteisöä matkaa tukemaan. Muutostekijöiden valinnan jälkeen laaditaan tulevaisuuden skenaariot ja rakennetaan tahtotila halutusta tulevaisuudesta käsin nykypäivään (backcasting / takaisin tulevaisuudesta ennakointi). Lopuksi rakennetaan konkreettinen tulevaisuuspolku teoilla nykypäivästä tulevaisuuteen. Uusiutuminen vaatii jatkuvaa oppimista, halua ja tahtoa (mindset) sekä parhaimmillaan monikanavaista, uusia toimintatapoja ja digitaalisuutta hyödyntävää tekemistä.

Ympäristömme on alituisessa liikkeessä. Tärkeitä kysymyksiä

  • Kuinka voisimme coacheina, henkilöstöammattilaisina tai esimiehinä tukea yksilöitä dynaamisesti muuttuvassa maailmassa kestävää hyvinvointia ja elämää mahdollistaen?
  • Miten huomioida yksilöiden vahvuudet, sisäinen motivaatio ja arvot, ja samalla vaikuttaa ja vaikuttua yhdessä?
  • Miten lisätä yksilöiden itseohjautuvuutta, mutta huolehtia samalla riittävästä yhteisöllisyydestä ja yhteisestä suunnasta?

Olemme kaikki tulevaisuuden muutosagentteja. Lähde rohkeasti mukaan tulevaisuusmatkalle.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste