Miten johtoryhmävalmennus tukee yrityksen strategian toteutumista | BoMentis Coaching House

Miten johtoryhmävalmennus tukee yrityksen strategian toteutumista

Blogit

Miten johtoryhmävalmennus tukee yrityksen strategian toteutumista?

Johtoryhmävalmennus on tehokas ja tärkeä työkalu yrityksen strategian toteutumisen tukemisessa. BoMentiksen tarjoamaa valmennusta on kehittänyt Marjo-Riitta ja Vesa Ristikangas lähes kahden vuosikymmenen ajan, ja se on auttanut lukuisia yrityksiä saavuttamaan menestystä johtamisessa ja yhteistyössä. Yksilöiden ja ryhmien käyttämätön potentiaali voidaan vapauttaa ja vahvuudet voivat päästä täyteen potentiaaliinsa valmennustilanteessa, jossa tavoiteltavat muutokset saavat alkunsa rennossa ja dynaamisessa ilmapiirissä.

BoMentis haastaa rohkeasti totuttuja toimintatapoja ja hyödyntää erilaisia toiminnallisia ja luovia menetelmiä johtoryhmävalmennuksissa. Näin varmistetaan, että valmennukset eivät rajoitu pelkästään teoriapohjaan, vaan ne tarjoavat myös mahdollisuuden yhteiseen pohtimiseen ja reflektointiin. Tämä luo valmennustilanteen, jossa valmiit vastaukset eivät ohjaa, vaan kysymykset saavat tilaa ja vaikuttavat eniten.

Miten haastamme totuttuja toimintatapoja?

BoMentis on tunnettu rohkeasta otteestaan haastaessaan totuttuja toimintatapoja. Monet yritykset saattavat jäädä jumiin vanhoihin kaavoihin ja rutiineihin, mikä estää kehityksen ja innovaatioiden syntymisen. Johtoryhmävalmennusten avulla voimme yhdessä tunnistaa nämä totutut toimintatavat ja luoda uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia.

Valmennuksissa käytettävät erilaiset toiminnalliset ja luovat menetelmät avaavat osallistujien mielikuvituksen ja auttavat irrottamaan ajattelua jäykistä malleista. Tällaiset menetelmät voivat sisältää esimerkiksi ryhmäkeskusteluja, kuvitusvälineitä, simulaatioita tai roolileikkejä. Näiden avulla osallistujat voivat kokeilla ja testata uusia ajatuksia ja ratkaisuja, mikä voi johtaa todellisiin muutoksiin ja parantaa yrityksen strategian toteutumista.

Miten yhdistämme valmennuksissa tekemiset teoriapohjaan ja yhteiseen pohtimiseen?

BoMentiksen johtoryhmävalmennuksissa painotamme vahvasti tekemistä ja käytännön harjoittelua. Käytämme erilaisia menetelmiä ja toimintoja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia konkreettiseen oppimiseen. Näitä harjoituksia tuetaan aina vahvalla teoriapohjalla, joka auttaa osallistujia ymmärtämään käytännön toimien taustalla olevat periaatteet ja teoriat.

Valmennustilanteessa pyrimme myös luomaan aktiivisen ja osallistavan ilmapiirin, jossa osallistujat voivat yhteisesti pohtia ja reflektoida käynnissä olevia prosesseja. Tällainen yhteinen pohdinta ja reflektointi voivat syventää oppimista ja auttaa osallistujia löytämään uusia näkökulmia omiin ajatuksiin ja ratkaisuihin. Yhdessä pohtiminen takaa myös sen, että valmennuksissa tapahtuvat muutokset ja kehitys saavat alkunsa aidosta ja dynaamisesta vuorovaikutuksesta osallistujien kesken.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste