Ollako vai eikö olla? | BoMentis Coaching House

Ollako vai eikö olla?

Blogit

Työnohjaaja-coachin ammatillisen identiteetin rakentuminen

”Aloittaessani coachingtyöt, olin pihalla kuin lumiukko. Eräs asiakas otti minuun yhteyttä ja halusi coachingia. Toki olin kuullut coachingista ja olihan sitä myös työnohjaajakoulutuksessa sivuttu, mutta en ollut ikinä sitä tehnyt. Neuvoteltuani asiakkaan kanssa, aloitimme lyhyen prosessin, jonka toteuttamiseksi omaa ajattelumallia piti kääntää uuteen.”

Yhä enenevässä määrin useampi työnohjaaja työskentelee myös coachina. Näin tapahtui myös erälle vanhalle coaching supervision asiakkaalleni, jonka kehittymistä lainaukset kuvaavat.

Työnohjausosaamisen yhdistäminen teoreettiseen tietoon ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta ja kehittymisestä, antaa hyvät valmiudet vastata erilaisiin työelämän tarpeisiin. Kenttä, jossa työnohjaajat ja coachit toimivat, on kuitenkin pirstalainen, mikä edellyttää kykyä asettua monenlaisiin rooleihin.

Minulla on kokemusta sekä työnohjaajana että coachina toimimisesta ja olen myös kouluttanut molempia. Kokemukseni mukaan yksi olennaisista kysymyksistä, jota työnohjaaja-coachit tai tähän pyrkivät ammattilaiset joutuvat omassa kehittymisessään pohtimaan, on näiden kahden eri roolin keskinäinen suhde. Kysymys siitä, mikä minun ammatillinen identiteetti työnohjaajana ja coachina on, elää vahvana monen ammattilaisen mielessä.

Ammatillisen toiminnan ja eri roolien selkeyttämisen kannalta kysymys identiteetistä, on tärkeä, koska se liittyy moneen ammatilliseen osa-alueeseen; erityisesti henkilöbrändäämiseen ja asiakasviestintään. Yrittäjyyden näkökulmasta onkin ratkaisevan tärkeää selkeyttää sitä, minkälaisena ammattilaisena näyttäydyn, työnohjaajana, coachina vai vähän kaikkea tarjoavana konsulttina. Kysymys on pitkälti sama, jota organisaatioiden sisäiset coachit ja fasilitaattorit käyvät läpi: miten yhdistän onnistuneesti kaksi erilaista roolia.

Työnohjaaja-coach-identiteetti

Useat keskustelut kollegani Vesa Ristikankaan kanssa, tuottivat ajatuksen työnohjaaja-coach-matriisista. Malli on mukailtu identiteettimatriisista (Ristikangas, Aaltonen & Pitkänen 2010, 31), jossa yhdistyy kaksi erilaista identiteettiä ja näiden vaikutus ammatilliseen kehittymiseen. Ajatuksena mallissa on tehdä näkyväksi kaksi erilaista identiteettiä sekä näiden vaikutus omaan ammatilliseen toimintaan.

Työnohjaaja-coach-matriisi soveltuu sekä tämänhetkisen ammatillisen identiteetin tarkasteluun että omaan uraan liittyvän kehittämistyön tueksi. Mallia hyödyntävä työskentely tekee näkyväksi erilaisia rooleihin sidoksissa olevia jännitteitä ja näiden keskinäisiä vaikutuksia. Työskentelyt, jossa matriisia on sovellettu, ovat avanneet osallistujille uusia näkökulmia sekä nykyisyyteen että oman uran suunnitteluun.

”Ensimmäinen coachingtoimeksianto oli onnistunut ja asiakas halusi ostaa minulta lisää coachingia. Pikkuhiljaa maine coachina kasvoi ja yhteydenottoja alkoi tulla lisää. Huomasin, että tarve selkeyttää ja vahvistaa rooliani coachina, oli ilmeinen.”

Selkeyttä omaan tekemiseen

Kuten asiakkaani tarina osoittaa, työskentely sekä coaching- että työnohjauskentällä edellyttää oman roolin ja toiminnan selkeyttämistä. Oman identiteetin ja sitä kautta ammatillisen roolin työstämisen myötä energiaa vapautuu oikeiden asioiden tekemiseen. Tulokset näkyvät, kuten aiemmin mainitsin, usein selkeämpänä henkilöbrändinä että tarkoituksenmukaisempana asiantuntijaviestintänä. Kummallakin näistä on suuri merkitys siinä, miten oma bisnes kukoistaa.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste