Prkl Perrrttttii! | BoMentis Coaching House

Prkl Perrrttttii!

Blogit

Ensikosketus kertoi kaiken. Johtoryhmän jäsenet sammuttivat jatkuvia tulipaloja, syyttivät enemmän tai vähemmän toisiaan niiden sytyttämisestä toimitusjohtajan väistellessä ilmiselviä ongelmia, jotka uhkasivat vaarantaa käsillä olevan suuremman luokan uudistuksen läpimenon. Ryhmän sisäinen vuorovaikutus oli ajan myötä muuttunut negatiiviseksi. Toisten kuunteleminen, kiinnostus ja kysyminen olivat kadonneet yksin puurtamisen tieltä.

Sain muutama vuosi sitten pyynnön coachata sekavassa tilanteessa olevaa johtoryhmää, jonka tavoitteena oli saattaa merkittävän kokoluokan muutos maaliin. Keskinäiseen vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja tehtävienjakoon liittyvät haasteet olivat ilmeisiä ja monet niistä myös kytkeytyivät johtamiseen. Kuitenkin toimitusjohtajalle kohdennettu yksilöcoaching olisi ollut riittämätön toimenpide.

Tiimicoaching, jossa siis koko johtoryhmä oli mukana, mahdollisti olennaisten haasteiden käsittelyn. Työskentelyn myötä johtoryhmä pääsi takaisin raiteille, onnistui luomaan ja jalkauttamaan tarvittavat toimenpiteet muutoksen läpivientiin. Onnistuminen heijastui myös keskinäiseen vuorovaikutukseen, joka parantui huimasti. Coachingin myötä kaaoksessa elävästä ryhmästä kehkeytyi tavoitteet saavuttava huippujoukkue.

Mikä mahdollisti onnistumisen?

Onnistumisen avain oli lopulta aika yksinkertainen: koko tiimin mukaanotto. Varsinkin kriisiytyneissä tilanteissa ryhmille on tyypillistä taantua ja siirtää vastuu tilanteen muuttamisesta johtajalle tai jopa tiimin ulkopuolelle; hr:ään tai konsultille. Hyvän tiimityön salaisuus piilee kuitenkin siinä, että kuten vastuu ja valta kuuluvat kaikille, myös velvollisuus ylläpitää ja edistää tiimin toimintakykyä on yhteinen. Johtoryhmän herääminen tähän oli ratkaisevaa.

Tiimicoaching tukee tiimiä saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja edistää tiimin kykyä toimia yhdessä. Tämä on olennainen ero liittyen yksilöcoachingiin, jossa fokus on yksittäisessä ihmisessä ja hänen kauttaan tapahtuvassa kehittämistyössä. Tiimicoachingin tavoitteena on lisätä ryhmän sisäistä luottamusta, parantaa kommunikaatiota ja edistää rakentavaa palautekulttuuria. Hyvän suuntaviivan toiminnalle tarjoaa Ristikankaan ja Rinteen (2014, 44) kuvaama johtoryhmän johtotähti.

Tiimicoach on tiimien kehittämisen ammattilainen

Tiimicoachaus on oma taiteenlajinsa, jossa yksilöcoachingin lait toteutuvat osin löyhästi soveltuen. Yksilöiden kehittämisen näkökulmasta suurin muutos mindsetissä on kyky työskennellä ryhmätasoisesti. Kun toiminnan fokus on ryhmässä, ryhmän sisäiset dynamiikat ja jännitteet tulevat aivan uudella tavalla näkyviksi. Coachilta edellytetään taitoja kohdata, kannatella ja työskennellä haasteellisissakin ryhmätilanteissa. Näitä taitoja on kuitenkin mahdollista oppia; aivan kuten yksilöcoachingtaitojakin.

Coaching Housen tarjoama systeeminen tiimicoach -koulutus tarjoaa merkittävän lisän coachingkoulutustarjontaan. Systeemisen viitekehyksen soveltaminen tiimikontekstiin antaa merkittävää etua erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen; tiimicoachauksesta puhumattakaan. Mikäli työskentely erilaisten tiimien kanssa on osa arkeasi ja omaat jo coachingin perustaidot, on tiimicoach-osaaminen luoteva suunta ammatilliselle kehittymiselle. Lisätietoja tulevasta Systemic Team Coach© -koulutuksesta voit lukea verkkosivuiltamme.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste