Strategia elämään - valmentavan johtamisen teoriasta käytäntöön | BoMentis Coaching House

Strategia elämään – valmentavan johtamisen teoriasta käytäntöön: Varsinais-Suomen verotoimisto

Blogit

vero-2Varsinais-Suomen verotoimiston valmennustarve syntyi Verohallinnon valmentavaan johtamiseen liittyvästä strategisesta linjauksesta, joka on kirjattu seuraavasti: ”Johtamisemme perustuu johdon ja henkilöstön luottamukselliseen yhteistyöhön. Yhteistyö on tiivistä ja avointa. Johtamisemme on valmentavaa, se tukee työntekijää ja luo onnistumisen edellytyksiä.”
Henkilöstöpäällikkö Katja Lundberg lähti hakemaan sopivaa valmennusta, jotta strategia saataisiin elämään verohallinnon käytännön esimiestyössä. Päätyminen BoMentikseen oli selvä ja helppo: BoMentiksella oli juuri oikea osaaminen.

Vero edelläkävijänä – esimiehet valmentamaan muita esimiehiä

Verotoimiston idea valmentavan johtamisen juurruttamisesta arkeen on poikkeuksellinen. Ulkopuolisen ammattivalmentajan tehtävä on valmentaa valikoiduista esimiehistä verohallinnon sisälle syväoppijoita, jotka opettaisivat ja valmentaisivat muita esimiehiä valmentavan johtamisen saloihin. Esimiehistä siis valmennetaan toisten esimiesten valmentajia!

Lundbergin mukaan koulutukset ja kehittäminen jäävät helposti pintaraapaisuksi. Varsinais-Suomen verotoimistossa henkilöstölle on tarjottu paljon koulutuksia ja teoriaosaamista. ”He tietävät tiedon tasolla, mitä valmentava johtaminen on, mutta se, miten valmentavaa johtamista käytännössä omassa työssä viedään toimintaan, ei ollut ihan selvää.”  Yksi tavoitteista olikin saada aikaan pysyvää muutosta tekemisessä ja tähän tilanteeseen BoMentis haluttiin kehittämiskumppaniksi.

Miten teoriaosaaminen sitten siirtyy osaksi omaa arkea tekemisen tasolle? Katja tarjoilee toimivan reseptin: ”Pitää nöyrästi kääriä hihat ja ruveta hommiin. Ilman todellista tahtoa ja päätöstä tehdä asioita toisin, rakentaa luottamusta ja uskallusta käsitellä hankaliakin asioita, ei pysyviä muutoksia voida saada aikaan.”

Jotta uudet toimintatavat alkaisivat elää, oli tärkeää myös löytää Verohallinnon oma tapa valmentavalle johtamiselle. Käytännössä se tarkoitti sitä, että lähdettiin luomaan valmentavan johtamisen tapaa, joka sopii Verohallinnon ympäristöön ja kulttuuriin.

Esimiesvalmennus käytännössä

Käytännössä valmentavan johtamiskulttuurin vahvistaminen etenee BoMentiksen ohjaamassa prosessissa seuraavasti:

  1. BoMentiksen ammattivalmentaja valmentaa valitut esimiehet sovituista sisällöistä ja käytettävistä menetelmistä. Tavoitteena on saada esimiehille riittävä valmentaja-osaaminen.
  2. Koulutettu Verotoimiston esimiesvalmentaja pitää oman valmennussession vertaisesimiehilleen BoMentiksen ammattivalmentajan tukemana. Tavoitteena on vahvistaa esimiehen identiteettiä valmentajana.
  3. BoMentiksen valmentaja ja Verotoimiston esimiesvalmentaja käyvät intensiivisen palaute- ja reflektiokeskustelun, jolla varmistetaan oppiminen.

Tiivistettynä kyse on siis siitä, että…
BoMentiksen ammattivalmentaja valmentaa Verotoimiston esimiehiä valmentamaan heidän vertaisesimiehiään, tavoitteena valmentavan johtamisotteen juurruttaminen arkeen.

Esimiesvalmennuksen hyödyt

BoMentiksen ja Varsinais-Suomen Veron valmennusrupeama ei ole vielä tullut päätökseen, mutta jo nyt Katja Lundberg on nähnyt muutoksia tekemisen tavassa: esimiehet ovat alkaneet tehdä enemmän keskenään yhteistyötä ja lisäksi he ottavan aiempaa enemmän vastuuta omasta työssään. Suurimpana hyötynä tässä vaiheessa Lundberg näkee osallistavan johtamisen tärkeyden oivaltamisen. ”On tärkeää henkilöstön työhyvinvoinnin ja motivoitumisen näkökulmasta, että johtaminen ei ole vain yksittäisten ihmisten tekemistä, vaan että johdetaan yhdessä.” Koska valmennusprosessi on vielä alkumetreillään, vaikutusten pysyvyydestä on vielä vaikea sanoa. ”Tätä kokonaisuutta voidaan arvioida vasta, kun koko valmennus on saatu päätökseen ja aikaa on annettu hieman kulua.” Mutta jo nyt yhteistyö BoMentiksen on vakuuttanut: ”Lähtisin uudestaankin tekemään yhteistyötä Bomentiksen kanssa!”

Varsinais-Suomen Verossa BoMentis Oy:n valmentaja Marjo-Riitta Ristikangas ohjasi ja tuki esimiehiä kädestä pitäen konkreettisten arkityön tilanteiden yhteydessä. Lundberg on seurannut sivusta tyytyväisenä Ristikankaan tapaa olla läsnä. Lundberg on ollut erityisesti ilahtunut valmentajan kyvystä kuunnella asiakkaan tarpeita. Tämä on mahdollista vain, kun osaa aidosti kuulla ja kuunnella. Hän myös korostaa sitä, että valmennettavalle esimiehelle on tärkeää, että valmentaja on helposti lähestyttävä.

BoMentiksen vahvuuksia

Katja Lundberg listaa BoMentiksen vahvuuksiksi etenkin teorian ja käytännön nivomisen yhteen. ”Teoria käytäntöön – on osunut omaan juttuun tosi hyvin” Katja kiittelee ja jatkaa: ”BoMentis on pystynyt mukautumaan erittäin hyvin tilanteeseen, jossa ei ole mitään tiettyä ennalta sovittua kaavaa, vaan sitä on rakennettu yhdessä matkan varrella.” Tämä mahdollistaa sen, että aina pystytään syventymään juuri siihen, mikä on ajankohtaista ja tärkeää sekä organisaatiolle että yksittäisille valmennettaville.

Ihmistuntemus ja erilaisten ihmisten ymmärtäminen on tärkeää valmentavan johtamisosaamisen käytäntöön viemisen kannalta. BoMentis pystyy tuomaan esille käytännön perusasioita, joiden varaan esimiehemme voivat lähteä valmentavaa johtamistaan rakentamaan.” Monissa organisaatioissa siirtyminen asioiden ja prosessien johtamisesta ihmisten johtamiseen on suuri ponnistus. Näin on myös Varsinais-Suomen verossa.

BoMentiksen tapa pistää itsensä peliin koskettaa

Mikä sitten erottaa BoMentiksen muista toimijoista? ”Niitä konsultteja on pilvin pimein jotka toimivat puhtaasti teoriapuolella. BoMentis tekee sydämellään tätä asiaa. Heillä on kova halu viedä omaa osaamistaan  eteenpäin ja miettiä mitä se voisi tarkoittaa juuri meillä.” tiivistää Katja, joka on vaikuttunut BoMentiksen tavasta olla tunteella mukana.

Nyt henkilöstöpäällikkö Katja Lundberg tietää, että alussa syntyneeseen fiilikseen oikean valmennuskumppanin löytymisestä kannatti luottaa.

”Kokonaisuudessaan tämä on ollut meille positiivisempi kokemus kuin osasimme odottaakaan.  Se on Hyvä juttu, että on nähtävissä liikehdintää ja kuhinaa – tämä on merkki siitä, että porukkaa on oikeasti kosketettu.

Case: Varsinais-Suomen verotoimisto

Verohallinto kerää suurimman osan Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Varsinais-Suomen verotoimiston päätoimipaikka on Turussa. Verotoimistolla on toimipisteet myös Kemiössä, Loimaalla, Paraisilla ja Salossa.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste