Valmiuksia, joita jokainen meistä tarvitsee | BoMentis Coaching House

Valmiuksia, joita jokainen meistä tarvitsee

Blogit

Maailman muuttuessa nopeammin kuin koskaan, edellyttää mukana pysyminen jatkuvaa uusien asioiden omaksumista ja toisaalta kriittisyyttä ja myös jatkuvaa oppimista. Oppiminen ja oppimisen johtaminen ovat läsnä kaikkialla. Oppimisella en tässä yhteydessä tarkoita pelkästään uusien asioiden omaksumista, vaan myös erilaisten ajatteluprosessien ja tunnetilojen hahmottamista ja niiden jatkuvaa reflektiivistä tarkastelua oppimismielessä.

Sitran Kohti osaamisen aikaa -selvityksessä todetaan, että työn luonne muuttuu entistä enemmän luovaksi ongelmanratkaisuksi ja uuden oppimiseksi. Selvityksessä todetaankin, että kognitiivisia (ajattelun taito) ja sosiaalisia taitoja tarvitaan yhä enemmän sellaisissakin tehtävissä, jotka ovat aiemmin olleet manuaalisia tai fyysisiä. Luovuus, ihmisten välinen vuorovaikutus, henkilökohtainen auttaminen ja personoitavien tuotteiden tai palvelujen tarjoaminen korostuvat.

Tämä vaatii kaikilta jatkuvaa niin itsensä, ajattelunsa kuin työn tekemisen tapojen kehittämistä.

Myös työelämätutkija Milma Arola muistuttaa, että vaikka onkin hyvin epätodennäköistä olla jossakin yhdessä ammatissa tai tehtävässä koko työuraansa, on silti mahdollista tunnistaa valmiuksia, joita jokainen tarvitsee työelämässä nyt ja tulevaisuudessa – iästä tai koulutuksesta riippumatta.

Tässä kaksi jokaisen tarvitsemaa valmiutta, jotka Milma ”hyvillä eväillä työelämään” julkaisussa muun muassa toi esiin:

  • Itsetuntemus. Vaikka omaa työtulevaisuutta ei voi tarkoin ennakoida tai ohjata, on hyvä tietoisesti pohtia, mitä nyt osaa, mitä haluaisi tulevaisuudessa osata ja millaisissa tehtävissä viihtyy. Kyse on myös siitä, että tunnistaa oman osaamisensa ja osaa sanoittaa sitä.
  • Yhdessä tekeminen. Elämme keskinäisriippuvaisessa maailmassa, jossa ratkottavat ongelmat ovat mutkikkaita. Kun työtä tehdään monialaisissa verkostoissa ja tiimeissä, on tärkeää kyetä valjastamaan oma osaaminen yhteiseen käyttöön ja toimia yhdessä muiden kanssa

Omia ajattelu- ja tunnetaitoja kehittämällä tukee omaa oppimista ja ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Kukaan ei ole tässä asiassa toivoton, sillä omia ajattelu-ja tunnetaitoja voi kehittää – ne eivät ole synnynnäisiä taitoja.

Systemic Business Coach® -koulutuksessa opit erilaisia ajattelu- ja tunnetiloja jäsentäviä malleja sekä itsetuntemuksesi kasvaa huimasti. Samalla tulet tutkineeksi erilaisia ihmisten välisiä kommunikaatiohaasteita sekä vaikutussuhteita.

Tule mukaan. Tutustu Systemic Business Coach® -koulutukseen täältä!

Lähteet:

https://media.sitra.fi/2019/02/06165242/kohti-osaamisen-aikaa.pdf

https://www.sitra.fi/uutiset/hyvilla-evailla-tyoelamaan/

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

 

3 tapaa haastaa - coachingopas

Lataa opas, jossa on vinkkejä yhden coachingin ydintaidon eli haastamisen saloihin.

Lataa opas

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste