Ymmärrä erilaisuutta | BoMentis Coaching House

Ymmärrä erilaisuutta

Blogit

Toiselle suunnattu viesti on usein kirjoitettu tai sanottu siten kuin se itselle tuntuu toimivan. Jokainen tulkitsee asioita omista lähtökohdistaan, joita värittävät ennakkoluulot ja -käsitykset niin asiasta kuin viestivästä henkilöstä. Toinen voi siis lukuisista eri syistä käsittää viestin toisenlaisella tavalla kuin mitä lähettäjä tarkoitti.

Yleisin syy henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin konflikteihin ja erilaisiin esteisiin eli jumeihin ovat erilaiset tavat viestiä asioista. Tällöin puuttuu taitoa mukauttaa omaa toimintaan tilanteeseen sopivaksi. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että viestintä ja kommunikaatio toimii. Koska kukin voi vaikuttaa vain omaan tapaan toimia ja kommunikoida, kannattaa huomio kiinnittää ensisijaisesti oman tyylin joustavuuden lisäämiseen.

Tunnistatko erilaisia toiminta- ja ajattelutyylejä?

Tunnistamisen helpottamiseksi olemme koonneet tähän neljä esimerkkiä, joista käytämme nimiä: innostuja, dominantti, analyytikko ja huolenpitäjä.

Innostuja pursuaa omia ideoitaan ja nauttii toisista innostuksen vallassa olevista ihmisistä. Hän on tyypillinen ihmissuhdeihminen. Hän nauttii puhumisesta ja erilaisista keskusteluista toisten kanssa. Hän saa energiaa ihmiskontakteista ja myös antaa energiaa muille. Ilo, nauru ja hulluttelu kuuluvat hänen luontaisiin toimintatyyleihinsä. Innostujaa motivoivat yhteistyö ja vuorovaikutus toisten kanssa.

Innostuja menee jumiin tilanteessa, jossa hänelle luontainen pelko aktivoituu. Hän pelkää torjutuksi tulemista. Eristäminen on yksi pahimmista asioista, joita hänelle voi tapahtua. Innostuja menee jumiin, jos häntä ei kuunnella. Myrkkyä on hänelle myös se, jos hän alkaa saada liiaksi kritiikkiä omasta toiminnastaan: liekki sammuu ja hän sulkeutuu.

Innostujan saa helposti jumiin:

 • kohtelemalla häntä kuin ilmaa
 • suhtautumalla kaikkeen kielteisesti
 • pakottamalla tiettyyn muottiin
 • osoittamalla, että nauraminen tai muu hauskanpito ei ole arvokasta
 • antamalla runsaasti kielteistä palautetta.

Innostujalle kannattaa esittää asiat yhteistyön ja yhteisen keskustelun kautta. Hänen ajatuksiaan ja tuotoksiaan kannattaa myös kehua tuon tuostakin. Mitä enemmän hänelle annetaan positiivista palautetta, sitä todennäköisemmin hän jaksaa energisenä tehdä hetkellisesti tylsääkin työtä. Missään tapauksessa ei kannata takertua yksityiskohtiin tai ongelmiin liiaksi tai liian aikaisessa vaiheessa. Kannattaa sopia yhdessä, milloin ja miten asiaa voisi sparrata ja konkretisoida arjen toiminnaksi.

Innostujaa on hyvä saada aika ajoin ymmärtämään, että hänelle tyypillinen innostus ja idearikkaus tulevat paremmin hyötykäyttöön, kun hän oppii myös itsenäistä suunnittelua ja organisointia.

 

Dominantti arvostaa tehokkuutta ja tuloksellisuutta, joten hän kyllästyy nopeasti pitkiin jaaritteluihin tai selittelyihin. Hän on vuorovaikutukseltaan hyvin suora ja sanoo ääneen, mitä ajattelee. He myös ottavat tilanteissa luontaisesti johtajuuden ja vievät asioita määrätietoisesti eteenpäin. He ovat ongelmalähtöisiä ja innostuvat haasteisiin vastaamisesta.

Dominatti menee jumiin, kun hänelle luontainen pelko aktivoituu. Hän pelkää hallinnan menetystä. Se näkyy esimerkiksi silloin, kun olisi tarve pyytää toisilta apua. Avunpyyntö ei tule helposti hänen mieleensä, koska tällaisten ihmisten on omasta mielestään itse pystyttävä hoitamaan velvoitteensa. Jumissa ollessaan heistä tulee yksinäisiä susia, jotka puurtavat itsenäisesti viedäkseen asiat päätökseen. Dominantit poikkeavat muista siinä, että heissä aktivoituva hidastuminen ei lamauta varsinaista tekemistä. He jatkavat kyllä tekemistä, mutta jumi saa aikaan muutoksia heidän tärkeinä pitämissään asioissa.

Dominantin saa helposti jumiin:

 • pyytämällä jatkuvasti häntä hillitsemään itseään tai puhumaan hiljempaa
 • pitäytymällä aina rutiineissa
 • unohtamalla tavoitteellisuuden
 • käyttämällä (eli tuhlaamalla) aikaa ei-asiasta puhumiseen ja ”juoruiluun”
 • viemällä häneltä päätösvaltaa.

Dominantille asiat kannattaa tiivistää, suoraviivaistaa ja tavoitteellistaa. Hän arvostaa haastavia tehtäviä tai kun nostetaan tavoitteiden kunnianhimoa. Hän saattaa vaikuttaa rohkealta ja jämäkältä. Hän sanoo suoraan, mitä ajattelee, ja ottaa usein asioita hoitaakseen, vaikka ne eivät kuuluisikaan hänen vastuualueelleen. Hän pitää vauhdista ja toiminnasta. Häntä ohjaa myös vahva voitontahto.

Luottamusta heikentää kiertely, välttely ja mielistely, joten asiat kannattaa ottaa asiallisesti ilman dramatiikkaa esille. Jos dominantti turhautuu ja korottaa ääntään, kannattaa vaatia silmiin katsoen asiallista käyttäytymistä, sillä huutamalla tai rähjäämällä hän ei toivottavasti saa tahtoaan läpi.

Dominantille voi myös kertoa sopivassa kohdin, että hänen tehokkuudestaan on enemmän hyötyä, kun hän oppii delegoimaan, kuuntelemaan ja huomioimaan toisten ihmisten mielipiteet myös päätöksenteossa.

 

Analyytikko arvostaa ja kaipaa yksityiskohtaista tietoa. Hän analysoi ja arvottaa asioita koko ajan. Analyytikko toimii siis lähtökohtaisesti hyvin rationaalisesti ja loogisesti. He arvostavat sääntöjä ja ohjeita. Heille onkin erityisen tärkeää toimia sovitun mukaisesti.

Analyytikko menee jumiin, kun hänelle luontainen pelko aktivoituu. Hän pelkää naurunalaiseksi joutumista. Hän ei halua näyttää ihmiseltä, joka ei ymmärrä jotakin. Jumissa hänen selvä vahvuutensa saa ylivallan: silloin alkaa hiusten halkominen ja yksityiskohtiin uppoutuminen, ja se vie mennessään ja helposti pois keskusteluyhteydestä. He eivät muutenkaan keskustele helposti omasta itsestään, koska asiat ovat niin paljon mielenkiintoisempia.

Analyytikon saa jumiin:

 • pyytämällä spontaaneja vastauksia, joihin ei ole ollut mahdollisuutta valmistautua
 • osoittamalla epävarmuutta – ja siitä huolimatta ohjaa menemään eteenpäin
 • järjestämällä yllätyksiä
 • pyytämällä toimimaan joustavasti, sovittuja prosesseja ja pelisääntöjä sopivasti mukaillen
 • puhumalla ympäripyöreitä ja vieläpä tunteella.

Analyytikolle kannattaa antaa mahdollisimman paljon tietoa eli faktoja. He tarvitsevat suunnitelman ja aikataulun sekä tarvittavilta osin tukea suunnitelman toteuttamiseen. Usein asiantunteva kiinnostuskysymys on riittävä, jos tiedät asiasta jotakin olennaista ja sinulla on aikaa kuunnella vastaus eli tarjota hänelle kiireetöntä läsnäoloasi.

Analyytikolle voi kertoa sopivassa kohdin, että hänen tarkasta ja perusteellisesta tyylistään voisi olla enemmän hyötyä, kun hän oppii asettamaan asioita ja tehtäviä itsenäisesti tärkeysjärjestykseen ja kiinnostumaan toisten ajatuksista, jolloin myös hänen oma ajattelunsa laajenisi.

 

Huolenpitäjä kukoistaa, kun hänelle ollaan ystävällisiä ja kutsutaan mukaan sosiaalisiin suhteisiin. Hänen supervoimansa on hänen ystävällisyydessään ja auttavaisuudessaan. Hän on hyvä kuuntelija, joka jaksaa sinnikkäästi olla huomaavainen. Hänen kaltaisilleen on tärkeää olla hyväksyttyjä ryhmänsä jäseniä.

Huolenpitäjä menee jumiin, kun hänelle luontainen pelko aktivoituu. Hän pelkää tai ainakin välttelee konflikteja. Jumi aktivoituu, kun ilmapiirissä on havaittavissa jännitteitä. Koska he haluavat, että kaikilla on hyvä olla, konfliktiherkät tilanteet saattavat saada heidät pois tolaltaan. Ei-sanan sanominen on heille vaikeaa, ja joskus he laittavatkin päänsä pensaaseen ja jäävät hiljaa toivomaan muutosta tilanteeseen.

Huolenpitäjän saa jumiin:

 • ohjaamalla hänet tekemään vaikeita ja monimutkaisia päätöksiä
 • antamalla hänelle yllättäviä tehtäviä
 • tekemällä salamannopeita muutoksia ja äkillisiä suunnanvaihdoksia
 • aktivoimalla konfliktitilanteen ja korottamalla ääntään.

Huolenpitäjä kukoistaa, kun ilmapiiri on avoin ja ihmisillä ympärillä on hyvä mieli. Hänelle asiat kannattaa esittää ystävällisesti – ja useimmiten hymyillen. Hän arvostaa myös sparrailevaa keskustelua, jossa käsitellään käytännönläheisesti tulevia tehtäviä ja mahdollisia muutoksia. Häntä kannattaa kehua hyvästä toisia hyödyttävästä ja tukevasta työstä.

Huolenpitäjälle voi myös kertoa sopivassa kohdin ystävällisesti, että hänen hyväntahtoisuutensa ja työskentelyn tulokset tulevat paremmin käyttöön, kun työskentely on tavoitteiden ohjaamaa. Kannattaa tarjota omaa osaamista ja sparrausapua hänen tuekseen tavoitteiden saavuttamisessa ja tekemisen priorisoinnissa.

 

Lähde: Mod. Ristikangas, Ristikangas & Alatalo, 2020. Valmentava mentorointi – opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen

Opas johtoryhmän kehittämiseen

Lataa opas, jonka avulla pääset johtoryhmän toiminnan kehittämisprosessissa alkuun.

Lataa opas

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste