Vuoden 2017 joululahjaraha meni Pelastakaa lapset ry:lle.

Valitsimme tukikohteeksemme Pelastakaa lapset, koska lasten hyvinvointi heijastuu suoraan yhteiskuntamme hyvinvointiin. 

Köyhyys vaikuttaa lapseen monella eri tavalla – se hankaloittaa lapsen koulunkäyntiä ja kaverisuhteita sekä estää lasta harrastamasta. Pitkittynyt köyhyys myös siirtyy herkästi sukupolvelta toiselle. Mitä aikaisemmassa vaiheessa apu tavoittaa lapset, sitä paremmin he selviytyvät elämässään ja voivat katkaista köyhyyden kierteen.

Lahjoitusten turvin köyhien perheiden nuoret voivat jatkaa opintojaan ja tukiperheet auttavat lapsiperheitä selviytymään vaikeiden aikojen yli.  

Kiitos tärkeästä työstänne Pelastakaa lapset!

Share Button