Marjo-Riitta Ristikangas valmistui 5.3. 2011 psykodraamaohjaajaksi. Psykodraamaohjaajan tutkinnossa on perehdytty psykodraaman, sosiodraaman, sosiometrian ja ryhmäpsykoterapian teoriaan ja käytäntöön. Marjo-Riitan lopputyön aiheena oli: ”Johtajuus systeemisenä ilmiönä. Psykodraamallinen työskentely esimiestyön kehittämisen syventäjänä”.

Psykodraamaohjaajan tutkinnon (Certified Practitioner of Psychodrama) laajuus on yhteensä 2480 tuntia, johon on sisältynyt menetelmään tutustumista ja soveltamista, kirjallisuuteen perehtymistä sekä työnohjattua harjoittelua. Käytännössä psykodraamaopinnot ovat tarjonneet hänelle yhteensä n. 350 työpäivän (tasaisesti jaettuna 7h/päivä) verran uuden oppimista viimeisten kahdeksan vuoden aikana.

Psykodraamaohjaajia on Suomessa kaikkiaan reilut 50 (www.psykodraamaohjaajat.fi), joista pieni osa soveltaa menetelmää organisaatiokontekstissa. BoMentis Oy:n molemmat valmentajat ovat psykodraamaohjaajia.

Share Button