Fasilitoinnista tehoa yhteisölliseen oppimiseen | BoMentis Coaching House

Fasilitoinnista tehoa yhteisölliseen oppimiseen

Case Suomen Akatemia

Osaamisen kehittämisen asiantuntija Maarit Hildén toimii Suomen Akatemiassa. Siellä hän vastaa osaamisen kehittämisen hankkeesta, jonka tavoitteena on edistää yhteisöllistä tekemistä ja oppimista sekä luoda toimintatapoja yhteiskehittämiseen. Maarit on havainnut valmentavan otteen ja systeemisen ajattelun tarpeen jo 10 vuoden ajan.

”Toimintaympäristö, työ ja toimialat muuttuvat jatkuvasti. Muutosten ollessa nopeita tarvitaan kykyä toimia yhdessä erilaisten asiantuntijoiden kanssa yhteisen jaetun ymmärryksen ja tilannekuvan muodostamiseksi.

Työyhteisöissä oppimisen kannalta tärkeää ovat yhteistyön organisoitumisen tavat, joita voidaan tukea systeemisellä fasilitoinnilla, valmentavalla johtajuudella ja yhteiskehittämisen moninaisilla menetelmillä.”

Fasilitoinnilla yhteisöllisyyttä

Maarit toteaa, että työyhteisöissä entistä tärkeämpää on ymmärtää ryhmien, tiimien ja verkostojen voima. Yhdessä vuorovaikutteisesti toimimalla kykenemme tarkastelemaan eri näkökulmia, kehittämään uutta osaamista, tukemaan tavoitteiden toimeenpanoa ja henkilöstön hyvinvointia. Työskentelytapa tukee myös mahdollisuutta hahmottaa asioita osana laajempaa järjestelmää ja asiakokonaisuutta, erillisten yksittäisten toimijoiden sijaan. Tätä lähestymistapaa kutsutaan ilmiölähtöisyydeksi.

”Osaamisen joustava hyödyntäminen, asiantuntijoiden osaamisen liikkuvuus ja yhdessä toimiminen ovat entistä suuremmassa roolissa koko valtioyhteisössä.

Henkilökohtaisesti uskon vahvasti valmentavaan ajatteluun ja yhteisölliseen oppimiseen, minkä vuoksi haluan tukea mm. henkilökunnan fasilitointitaitojen kehittämistä.”

Innostava fasilitaattori© -koulutukselta toivottiin työkaluja arjen ja muutosten yhteiseen läpivientiin. Maarit kertoo koulutuksen toteutuneen organisaatiossaan usean ryhmän voimin. Mahdollisuus ryhmäytyä synnytti moninäkökulmaista yhteistä tekemistä sekä oman organisaation että muiden Hakaniemenrannan toimijoiden välille substanssialasta riippumatta.

”Se oli sellainen ristiinpölytys kaiken kaikkiaan. Lisäksi koulutuksesta saimme kaipaamiamme työkaluja ja systeemistä ajattelua.”

Ryhmäytymisen merkitys

Maarit koki Innostava fasilitaattori© -koulutuksen antoisana. Eniten hän piti suunnittelun apuvälineeksi tarkoitetusta systeemisen fasilitoinnin kehästä. Kehän kaikkia vaiheita tarvitaan, mutta ensimmäinen vaihe on usein se tärkein: tutustuttaa ja ryhmäyttää osallistujat heti alussa.

”Meillä on usein tapana hypätä liian nopeasti tekemään asioita, vaikka parempi olisi alussa malttaa mieli ja ensin ”kohtauttaa” ihmiset niin toisiinsa kuin asiaankin tavalla tai toisella. Virka-asemat, näkökulmat ja mindsetit kun voivat olla ihmisillä hyvin erilaisia.”

Toiveena on siirtyä formaalista kokoustamisen rakenteesta ja yksilönäkökulmasta yhteisölliseen tilanteen ja ilmiöiden hahmottamiseen.

”Olisi hienoa, jos löytäisimme yhdessä eri näkökulmia ja saisimme aikaanhyvinvointia tukevaa, uudistavaa ja samalla laadukasta työtä. Fasilitointi on elävä menetelmä, jolla tukea ja mahdollistaa tätä.

Positiivinen ja uudistumiskykyinen valmentaja tuki oppimista

Maarit antoi tunnustusta myös fasilitointikoulutuksen valmentaja Marjut Alatalolle aurinkoisuudesta ja uudistumiskyvystä. Marjutin ammattitaitoinen, lämmin ote ryhmästä ja menetelmästä oli kannustavaa ja mahdollisti turvallisen heittäytymisen.

”Marjut Alatalon positiivinen valoisa olemus mahdollisti turvallisen heittäytymisen ja oppimisen. Vaikka meillä oli hyvä materiaali käytössämme, oli meidän mahdollista hypätä ammattimaisen fasilitaattorin avulla sen ulkopuolelle ja siirtyä sujuvasti tilanteesta toiseen.”

”Saimme kysymyksiimme myös vastauksia ja lisämateriaalia pyydettäessä. Kouluttajamme pystyi luovimaan kysymystemme ja itse opetustilanteen välissä ja samalla olemaan ammattitaitoinen.”

Kokemusten kalastelu-työkalu

Kokemusten kalastelu on fasilitaattorin työkalu. Sen tarkoitus on tuottaa ja jalostaa ideoita ryhmässä.

Lataa näyte

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste