Luottamus sai aikaan avoimen vuorovaikutuskulttuurin | BoMentis Coaching House

Luottamus sai aikaan avoimen vuorovaikutuskulttuurin

Case Pelastakaa lapset ry

Valmennus: Johtoryhmävalmennus

Pelastakaa lapset ry:ssä käynnistettiin organisaatiouudistus, jonka yhteydessä yhdistykselle luotiin myös kotimaan ohjelma. Ohjelmalle rakennettiin johtoryhmä tutuista henkilöstön jäsenistä, jotka saivat nyt eteensä uusia, entistä vaativampia tehtäviä. Kotimaan ohjelman johtaja Riitta Hyytinen havahtui muuttuneen tilanteen asettamiin tarpeisiin. Soljuvan yhteistyön varmistamiseksi Riitta piti tärkeänä löytää yhteinen käsitys johtamisesta sekä yhteinen näky siitä, mitä kohti oltiin menossa.

Sopiva suhde teorian ja käytännön välillä

Riitta osallistui yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa BoMentiksen Marjo-Riitta Ristikankaan luotsaamaan johtoryhmävalmennukseen. Hän kehuu valmentavan johtajuuden hyvää teoriapohjaa, mikä oli helppo viedä käytäntöön.

”Valmentavan johtajuuden teoria ja ajatus olivat sellaisia, joista kaikki saivat nopeasti kiinni ja jonka kaikki tuntuivat osaavan. Työtavoissa linkittyivät sulavasti teorian lukeminen ja sen kiinnittäminen käytäntöön, jota taas oli vaivatonta pohtia omassa arjessa.”

Valmennustapaamisten välillä suoritettavat välitehtävät pitivät oppeja yllä ja toivat mukavaa jännitettä lukemisen ja valmennustilanteissa tapahtuvan yhteisen pohtimisen välille.

Luottamus kehitti vuorovaikutusta

Valmennuksesta jäivät elämään erityisesti yhteiset, päivitystä saaneet työskentelytavat. Vuorovaikutus on aiempaa runsaampaa ja toisia muistetaan jatkuvasti.

”Pyrimme yhteisissä keskusteluissa pitämään puheenvuorot lyhyempinä ja kyselemme enemmän sen sijaan, että annamme suoria vastauksia. Nykyään opimme toinen toisiltamme. Muistuttelemme toisiamme eri asioista ja saatamme todeta, että ”hei mehän sovittiin näin!”

Riitta kertoo, että valmennusprosessin aikana oli mahtavaa huomata, miten keskinäinen luottamus kasvoi ryhmän sisällä. Johtoryhmän sisäisen luottamuksen vahvistaminen oli myös Riitan itsensä asettama olennainen tavoite valmennuksessa.

”Prosessin aikana luottamus silminnähden kasvoi ja vahvistui.
Voitaisiin jopa sanoa, että tämä valmennusprosessi sai luottamuksen kunnolla syntymään johtoryhmässämme. Uskon luottamuksen kantavan meitä hankalissakin tilanteissa.”

”Kiitos ja palataan!”

Riitalla oli jo aikaisemmasta valmennuksestaan positiivisia kokemuksia Marjo-Riitta Ristikankaasta valmentajana, joten ammattitaitoista otetta ei tarvinnut epäillä. Marjo-Riitta sai valmennettavansa käymään keskusteluja, joita ei Riitan mukaan olisi kyetty käymään ilman osaavaa valmentajaa.

Marjo-Riitta kykenee hienosti oivaltamaan asioita rivien väleistä ja hän uskaltaa nostaa näitä aiheita arastelematta yhteiseen keskusteluun.”

Riitta Hyytinen on ollut erittäin tyytyväinen BoMentiksen valmennuksiin paitsi sisällöllisesti myös valmennuksista saatuun kirjallisuuteen. Hän kokee tarpeen tämän tyyppisille valmennuksille säilyvän Pelastakaa lapset ry:n laajassa organisaatiossa myös tulevaisuudessa.

”Sanotaan näin, että kiitos tästä ja palataan!”

Pelastakaa Lapset ry

on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset ry on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen.

Kirjanäyte: Johtoryhmästä tähtijoukkue

Johtoryhmän rautainen valmentaja Vesa Ristikangas tarjoaa parannuskeinot ja työkalut uudenlaisen menestyksen rakentamiseen.

Lataa näyte

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste