Valmennus lähtölaukauksena tiimin yhteistoiminnalle | BoMentis Coaching House

Valmennus lähtölaukauksena tiimin yhteistoiminnalle

Case Kekkilä-BVB

Tiimivalmennus

Uusi kansainvälinen tiimi halusi aidon tiimihengen

Kekkilä-BVB:n Senior Category Manager Anu Heikkilä johtaa uutta kansainvälistä tuotehallintatiimiä. Tiimissä toivottiin tutustumista, tiimiytymistä sekä toisten kommunikaatio- ja toimintatyylien oppimista. Tiimille ei ollut vielä omia vakiintuneita pelisääntöjä eikä toimintatapoja. Valmennukselta Anu odotti, että tiimin jäsenet löytäisivät ihmiset roolien takana ja oppisivat tuntemaan toisensa sekä tunnistamaan eri persoonien välisiä eroja. Anu kiteytti oman ajatuksensa kauniisti:

On tärkeää oppia kunnioittamaan ihmisten erilaisuutta ja käyttämään sitä tiimityössä. Toisten tunteminen mahdollistaa aidon tiimimäisen toimintatavan ja hyvät tulokset.

Valmennus järjestettiin ns. hybridimallilla eli osa valmennettavista osallistui valmennuspäiviin etänä ja osa paikan päällä. Hybridimalli toimi Anun mukaan hyvin.

Aikaa tiimin yhteistoimintaan

Valmennuksesta Anulle jäi mieleen se, kuinka tärkeää oli antaa aikaa tiimiytymiselle sekä keskusteluille siitä, miten tiimi toimii yhdessä. Anu näkee, että usein tiimeissä keskustellaan enemmän käsillä olevista tehtävistä sen sijaan että paneuduttaisiin tiimin yhteistoimintaan ja yksilöiden välisiin eroihin. Valmennuksessa tiimin jäsenillä oli tilaa ja aikaa keskustella tiimin yhteisestä toiminnasta yhdessä, ja se oli arvokasta.

Hedelmällisten keskusteluiden lisäksi oli hienoa saada jokaisen tiimin jäsenen kommunikaatio- ja toimintatyylistä arvio ja makustella sitä yhdessä sekä miettiä, miten kunkin ainutlaatuiset lahjat ja ominaisuudet edesauttavat tiimiä toimimaan hyvin yhdessä.

BoMentiksen valmennukselle ominaista oli se, että valmennus tuntui paikoin hyvinkin henkilökohtaiselta. Valmentajan osallistamisen myötä kaikki, myös hiljaisemmat, pääsivät ääneen. Valmennus myös mahdollisti sen, että kaikkien kommunikaatio- ja toimintatyylejä oli aidosti aikaa tarkastella kunnolla.

Anu näkee, että uusien ihmisten kanssa toimeen tuleminen on kuin vieraan kielen opettelua. Siinä jokainen tulkitsee ensin vuorovaikutusta omasta kommunikaatiotyylistään lähtien, mutta kun haasteita ilmenee, on tärkeää pysäyttää omat tyypilliset tulkintamekanismit ja huomioida toisen ihmisen ”kieli”, joka voi olla aivan erilainen kuin omamme.

Mielestäni valmennus auttoi todella ihmisiä ymmärtämään toisiaan paremmin ja siinä mielessä se oli hyvä lähtölaukaus tiimityölle. Tähän asiaan kannattaisi mielestäni yrityksissä panostaa.

Anulle henkilökohtaisesti palkitsevinta oli nähdä tiimin jäsenten nauttivan toisiinsa tutustumisesta ja saavan oivalluksia siitä, miten tiimin jäsenten erilaisuus rikastuttaa tiimiä. Valmennus toimi turvallisena aloituksena tiimin yhteistoiminnalle. Tällainen ajallinen panostus, jossa luodaan kulttuuria omien ja toisten vahvuuksien tunnistamiselle ja yhteiselle suunnittelulle luo pohjaa todelliselle tiimityölle, jossa ei vältetä vaikeitakaan tilanteita. Psykologisen turvallisuuden rakentaminen on yhteistyötä, jossa yksi tärkeimmistä asioista on toisten tunteminen. Anu kiteyttääkin oman ajattelunsa osuvasti:

Uskon siihen, että erilaisuuden ymmärtäminen auttaa myös niissä tilanteissa, kun kommunikaatio tuntuu olevan haasteellista.

Kaikkien kuulemisen tärkeys

Valmentaja Peter Peitsalon rooli oli merkittävä hyötyjen toteutumisessa, koska hän piti huolen, ettei asioiden käsittely jäänyt hymistelyn tasolle. Peter osallisti kaikkia kommentoimaan omia ja toisten tuloksia sekä työstämään yhteisiä kommunikaatiotapoja.

Valmennuksesta on Anun tiimiin jäänyt elämään tiimin yhteiset pelisäännöt, jotka tuotettiin osana valmennusta. Säännöt ohjaavat edelleen tiimiä arjessa. Niitä on Anun mukaan hyödynnetty ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi.

Anu näkee, että jatkuva valmennussuhde sekä säännöllinen tiimin valmentaminen ovat hyödyllisiä. Pidempi taival saman valmentaja kanssa mahdollistaa kehityskaaren näkemisen selkeämmin. Lisäksi näin pystytään huolehtimaan siitä, että valmennussuhteen opit pysyvät muistissa ja niitä käytetään tiimissä hyväksi.

Koen, että valmennus toimi hyvänä lähtölaukauksena tiimin toiminnalle. Kiitos antoisista valmennussessioista Peterille!

Johtamisen kehittyminen osana tiimivalmennusta

Anu koki kehittyneensä tiimin johtamisessa. Anu arvosti Peteriltä saamaansa suoraa ja rakentavaa henkilökohtaista palautetta tiimin toimintaan ja sen johtamiseen liittyen. Kokemukset valmennusten välillä ja jälkeen ovat osoittaneet, että valmentajan havainnoissa on ollut perää ja niille on ollut tarvetta. Jokainen tiimi on erilainen ja jokaisesta tiimistä voi, jos haluaa, oppia aina uutta omaan johtamistyökalupakkiinsa.

Työkalu: Tiimin tavoitekehä©

Miten te käsittelette tavoitteita tiimissänne? Miten puhutte henkilökohtaisista ja tiimin tavoitteista? Tavoitteiden konkretisointi ja niistä ääneen puhuminen on ainoa tapa saada tavoitteellisuutta osaksi arkea. Lataa työkalu, joka helpottaa liikkeelle lähtöä tiimin tavoitekeskustelussa.

Lataa työkalu

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste