Vuorovaikutteinen työkulttuuri rakennetaan aidoilla teoilla | BoMentis Coaching House

Vuorovaikutteinen työkulttuuri rakennetaan aidoilla teoilla

Case Rahoitusvakausvirasto

Rahoitusvakausvirasto on vuonna 2015 perustettu uusi viranomainen, jossa haluttiin jo alusta alkaen varmistaa kaikkien osaamisen hyödyntäminen ja kaikkien osallistuminen myös työyhteisön kehittämiseen. Organisaation johtamisessa haluttiin hyödyntää etenkin valmentavan johtajuuden mukaista toimintamallia, jossa osallistavalla yhteistoiminnalla koko henkilöstö saataisiin vahvasti mukaan vuorovaikutteisen työkulttuurin kehittämiseen.

BoMentis Oy:n valmennuksessa opittiin, miten henkilöstön osallistamista tuodaan mukaan työyhteisön toimintaan ja kuinka valmentavan otteen ymmärtämistä tulee jatkossa syventää. Vuorovaikutteinen työkulttuuri on ilmiö, joka ei synny hetkessä vaan pitkän systemaattisen työn tuloksena. Organisaation kasvaessa ja henkilöstörakenteen vakiintuessa todettiin, että muun muassa keskustelukulttuurin edistäminen kaipaa tukea.

Tavoitteet olemassa, työkalut eivät

Talletussuoja- ja hallintoyksikön päällikkö Saija Kuivalainen kertoo Rahoitusvakausviraston olevan asiantuntijaorganisaatio, joka haluaa kehittyä entistä paremmaksi uusissa työn tekemisen tavoissa. Saija osallistui muutaman työyhteisönsä jäsenen kanssa BoMentiksen valmennukseen, jonka teemaksi räätälöitiin valmentavan kulttuurin rakentaminen työyhteisössä.

”Omassa strategiassamme ja tulostavoitteissamme on linjattu, että kehitämme ja tuemme organisaation keskustelukulttuuria. Uskomme, että panostus vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen tuo lisää synergiaetuja uuden virastomme toimintaan.”

Saija täsmentää, että aiempaa aktiivisempi ajatusten vaihto ja kollegan kanssa sparrailu tuovat tehokkuutta työn tekemiseen ja varmistavat eri näkökulmien huomioimisen haastavissa asiakysymyksissä, joita viraston vaativassa asiantuntijatyössä tulee vastaan päivittäin. Keinot vuoropuhelun tukemiseen olivat kuitenkin vielä määrittelemättä.

”Emme tienneet, miten lähtisimme tehokkaasti edistämään keskustelukulttuuria. Tuntui vahvasti siltä, että perinteinen ”pidetään asiaa esillä”-keino ei olisi riittävä tapa motivoida henkilöstöä ja saada aikaan haluttuja tuloksia. Valmentaja Anna Lönnrothilta saimme tähän monipuolista ohjausta!”

Keskustelu saa ihmiset innostumaan

Keskustelukulttuurin vilkastuttamisella tavoitellaan tehokkaampaa toimintaa sekä tuloksellisempaa ja laadukkaampaa työtä. Valmennuksesta jäi Saijan mieleen aivan erityisesti valmentaja Anna Lönnrothin ainutlaatuinen tapa osallistaa ja innostaa ihmisiä – keskustelemaan.

”Oli todella mukava seurata asiantuntijoidemme heittäytymistä mielenkiintoisiin keskusteluihin ja harjoituksiin, joiden avulla käytiin läpi työelämästä tuttuja tilanteita. Anna piti puolikkaan valmennuspäivämme vuorovaikutteisena ja ohjasi meitä oikeaan suuntaan – tai oikeastaan antoi meidän itse löytää suunnan. Päivä oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ja Anna on loistava valmentaja!”

Saija paljastaa, että valmentajalta ei saatu valmiita vastauksia vaan pohdinta jouduttiin tekemään ihan itse päivän teeman mukaisesti keskustelemalla pienryhmissä ja pareittain. Tällaiset osallistavat harjoitukset koettiin todella hyödyllisiksi.

”Kollegoiden palaute päivän jälkeen oli mieltä lämmittävää. Vaikka työkiireiden keskellä on haasteellista irrottautua omista töistä koko iltapäiväksi, kaikki kehuivat valmennuspäivää erinomaiseksi.” 

Saijan mukaan osallistujat olivat yhtä mieltä myös siitä, että valmennuksessa käsitellyistä asioista tulee keskustella jatkossakin, ja että yhdessä opittua osallistavaa toimintamallia halutaan soveltaa lisää, kun organisaation työkulttuuri kehittyy. Hän kokee tämän tyyppisille valmennuksille olevan tarvetta myös tulevaisuudessa.

”Taustoistaan ja osaamisalueistaan riippumatta osallistujat ottivat valmennuksen teeman omakseen jo tässä puolikkaassa päivässä, joten todennäköisesti vuorovaikutuksen ja keskustelukulttuurin kehittäminen Rahoitusvakausvirastossa ei jää tähän, vaan jatkoa seuraa.”

Valmentaja sparrasi valmennuspäivän jälkeenkin

Valmennuksen jälkeen pidettiin yhteinen palautekeskustelu valmentaja Anna Lönnrothin ja Rahoitusvakausviraston johdon kesken. Anna sparrasi viraston johtoa siitä, mihin suuntaan vuorovaikutteisuutta kannattaa seuraavaksi lähteä kehittämään.

”Anna vei tämän valmennusvaiheen päätökseen samalla rautaisella ammattitaidolla kuin hän meitä valmennuspäivänä oivallutti ja osallisti. Hän ei hylännyt meitä heti päivän jälkeen, vaan jatkoi kanssamme työkulttuurin kehittämistä valmennuspäivän kokemusten ja saadun palautteen pohjalta.”

Rahoitusvakausvirasto määritteli jatkotoimina kolme konkreettista tavoitetta, jotka viedään työpaikalla käytäntöön. Saija uskoo, että juuri tällaiset konkreettiset tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi sovitut konkreettiset toimenpiteet edesauttavat muutosten läpiviennissä.

”Palaamme työkulttuurin kehittämiseen strategiapäivässämme, jatkamme valmennusvarttien pitämistä sekä lähdemme innolla viemään eteenpäin valmennuksesta saatuja konkreettisia ”next steps”-ideoita, joiden vaikutuksia virastomme työkulttuuriin seuraamme suurella mielenkiinnolla.” 

Rahoitusvakausvirasto

on uusi itsenäinen virasto, joka Suomen kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena vastaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisun suunnittelusta sekä päätöksenteosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden laitosten toiminnan uudelleen järjestelemiseksi. Rahoitusvakausvirasto toimii osana EU:n yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Rahoitusvakausvirastolle kuuluu myös arvopaperikeskuksen kriisinratkaisun suunnittelua koskevien viranomaistehtävien hoitaminen.

Lisäksi Rahoitusvakausvirasto toimii Suomen kansallisena talletussuojasta vastaavana viranomaisena. Virasto hoitaa talletussuojärjestelmälle kuuluvia tehtäviä, kerää talletussuojamaksut ja päättää talletussuojarahaston maksuvelvollisuudesta.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste