Yksilöllistä palautumiskykyä resilienssistä | BoMentis Coaching House

Yksilöllistä palautumiskykyä resilienssistä

Case Salomaa Group

Resilienssivalmennus

Suomen suurimmassa markkinointi- ja viestintäalan yhtiöryhmässä Salomaa Groupissa työskentelee runsaasti nuoria osaajia, joiden työelämätaitoja ja asiantuntijapolun edistämistä halutaan kehittää ja tukea. Salomaalla on tätä tarkoitusta varten Salomaa Akatemia, jonka toiminnasta vastaa CHRO Mari Svahn. Salomaalla haluttiin vahvistaa yhtiöryhmän nuorten osaajien resilienssikyvykkyyttä. Resilienssivalmennus tarjosi teoreettisen ja käytännöllisen perehdytyksen aiheeseen sekä konkreettisia työkaluja resilienssikyvykkyyden rakentamiseen ja vahvistamiseen.

Salomaalla ajatellaan, että nykypäivänä eletään sekä teknologisen että inhimillisen vallankumouksen aikaa. Teknologian, digitaalisuuden ja toisaalta datalähtöisen tekemisen merkitys kasvaa. Sen lisäksi tässä ajassa todella tärkeitä ydintaitoja ovat esimerkiksi analyyttiseen ajatteluun liittyvät osaamiset sekä oppimisstrategioiden oppiminen ja hyödyntäminen arjen työssä ja ammattilaisena kehittymisessä.

Salomaa Akatemia -sateenvarjon alla järjestetään monipuolisesti osaamisen kehittämisen aktiviteetteja. Ne voivat olla valmennuksia, e-learning-mahdollisuuksia tai arjen toimintatapojen kehittämistä osana tiimien työskentelyä. Oppiminen on osa arkea.

Nuorten osaajien resilienssiä haluttiin kehittää

”Salomaa Akatemian yksi tämän syksyisistä painopistealueista on nuorten osaajien tukeminen. Kun uutta opittavaa riittää ja rima kohoaa  helposti liiankin korkealle, on tärkeää osata priorisoida tehtäviä, turvautua yhteisön voimaan, huolehtia omasta hyvinvoinnistaan niin töissä kuin vapaalla ja samalla varmistaa työn tuloksellinen tekeminen. Haluamme tukea nuoria osaajiamme kestävän uran rakentamisessa mm. tunnistamalla työelämätaitojen ydinosaamiset, tarjoamalla vinkkejä työelämätaitojen kehittämiseksi sekä vahvistamalla itsetuntemusta ja tasapainoisen arjen rakentumista.”

Sparrauskeskustelut ja konkreettiset keinot kehittää resilienssiä koettiin hyödyllisiksi

Osallistujien mukaan valmennus auttoi heitä löytämään itsestään uusia puolia, ja he kokivat kollegoiden kanssa käydyt keskustelut sekä konkreettiset vinkit resilienssin kehittämiseksi hyödyllisiksi. Valmennuksen koettiin myös tukevan työyhteisön keskustelu- ja sparrauskulttuuria ja valmentavan vuorovaikutuksen osaamista kollegoiden kesken.

”Iloitsin itsekin siitä, kun kuulin kuinka asiantuntijamme kokivat oivaltamisen hetkiä ja heidän itsetuntemuksensa syveni. Uskon vahvasti siihen, että kestävä ura asiantuntijana rakentuu vahvan itsetuntemuksen ja oman osaamisen aktiivisen johtamisen perustalle. Tällöin kyky oivaltaa ja oppia itse sekä muiden kanssa yhdessä on todella tärkeä.”

Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa – valmennuksen opit kantavat arjessa

”Sain tiivistettyä itselleni arkisen ohjeen, joka auttaa minua toimimaan muutostilanteissa rakentavammin suhteessa niin yhteisöön kuin kollegoihini. Eli toisin sanoen pystyn säilyttämään rakentavan suorituskyvyn myös yllättävissä muutostilanteissa.”

Valmentajien luoma työkirja valmennuksen juoksuttamiseen oli onnistumisessa keskeinen. Esimerkiksi parisparrauksen Mari koki onnistuneeksi siksi, että valmennus tarjosi tuen ja mallin sparrauskeskustelujen käymiseen kollegan kanssa, ja nämä opit ovat sellaisia, jotka kantavat varmasti arjessa valmennuksen jälkeenkin.

”Valmennus sisälsi sekä teoriaa resilienssistä että konkreettisia vinkkejä sen eri osa-alueiden kehittämiseksi ja tasapainottamiseksi. Valmentajat avasivat resilienssin piirteitä ja profiiliraporttia sekä resilienssiominaisuuksien kehittämistä hyvin ymmärrettävästi ja selkeästi.”

Kaikki organisaatiot hyötyvät resilienssitaitojen kehittämisestä aikamme kompleksisessa toimintaympäristössä

Mari koki, että yhteistyö BoMentiksen valmentajien kanssa oli sujuvaa, ja että asiakkaana heidän tilannettaan ja tavoitteitaan valmennukselle kuunneltiin. Valmennus suunniteltiin ja toteutettiin ammattimaisesti ja hyvässä hengessä.

Mari suosittelee resilienssivalmennusta, referenssiprofiilia ja ylipäätään muutosmuskeleiden kehittämistä ja tasapainottamista oikeastaan kaikille organisaatioille, jotka haluavat vahvistaa henkilöstönsä voimavaroja tällaisessa kompleksisessa toimintaympäristössä, missä me nyt elämme.

”Suosittelen resilienssivalmennusta erityisesti nuorille osaajille ja asiantuntijoille. Osittainhan resilienssi varmasti vahvistuu iän ja kokemuksen kertymisen myötä. Resilienssivalmennuksen kautta nuoret osaajat voivat saada tehostettua tukea oman uransa ja asiantuntijuutensa rakennuspalikoiksi.”

Kiitokset hyvin toteutetusta valmennuksesta!

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste