Kuusi systeemisen fasilitaattorin keskeistä tavoitetta | BoMentis Coaching House

Kuusi systeemisen fasilitaattorin keskeistä tavoitetta

Blogit

Organisaation kyky uusiutua ja saada aikaan tavoiteltuja tuloksia riippuu pitkälti sen kyvystä oppia ja kehittyä. Kykyä tarvitaan erityisesti mutkikkaissa tilanteissa ja viheliäisten ongelmien parissa, jotka helposti lamaannuttavat ja jumittavat organisaation toimintaa. Uudistuminen edellyttää oppimista, mikä ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Oppiminen tehostuu, kun oppimista fasilitoidaan tietoisesti. Tarvitaan systeemisiä fasilitaattoreita.

Merkitykset luovat järkeä

Systeeminen fasilitaattori houkuttelee ihmisiä uteliaisuuteen ja kiinnostumaan systeemistä eli käsiteltävästä asiasta, kokonaisuudesta tai tilanteesta. Hän auttaa heitä jäsentämään ja nimeämään systeemin osia ja puolia, jolloin se tulee ymmärrettävämmäksi. Tämän prosessin myötä he tulevat tietoisemmiksi

  • asioiden ja ihmisten välillä yhteyksistä, suhteista ja niiden keskinäisistä vaikutuksista
  • mahdollisten näkökulmien moneudesta käsiteltävään asiaan tai tilanteeseen sekä näiden näkökulmien vaikutuksista ihmisten käyttäytymiseen sekä asioiden ja tilanteiden kehitykseen
  • siitä, että käsiteltäviä asioita voidaan rajata eri tavoin ja että valitut rajaukset ohjaavat ajattelua ja toimintaa.

Englannin make sense kiteyttää tämän kauniisti. Asiat alkavat tuntua järkeviltä, kun alamme ymmärtää niiden välisiä merkityksiä!

Tavoitteena systeeminen toiminta

Systeemisen fasilitaattorin tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin kutsua esiin toimintatapoja, jotka rakentuvat yllä mainittujen havainnointi- ja ajattelutaitojen varaan sekä tukevat oppimista, kehittymistä ja aikaansaamista. Parhaimmillaan se tarkoittaa, että ihmiset

  1. Reflektoivat omaa toimintaansa. He havainnoivat itseään muiden silmin ja pyrkivät olemaan tietoisia oletuksistaan, sisäisistä malleistaan ja arvoistaan.
  2. Luottavat itseorganisoitumiseen. He eivät usko naiivisti, että se tapahtuu itsestään, vaan luovat edellytyksiä itseorganisoitumiselle.
  3. Olettavat, että kehitystä tapahtuu. He uskovat, että ihmisten vähittäinen oppiminen ja tilanteiden asteittainen muuntuminen kasvattaa ihmisten ja organisaatioiden kykyä vastata ympäristön muutoksiin.
  4. Toimivat vastuullisesti. Jokainen kohtaaminen on sekä syy että seuraus. Vastuu ongelmista ja ratkaisuista on yhteinen.
  5. Tunnustavat rajallisuutensa ja vaikutuksensa. He ymmärtävät, että heilläkin on sokeita pisteitä sekä että he eivät voi olla vaikuttamatta systeemiin, johon he kuuluvat.
  6. Toimivat kehämäisesti. Hyväksyvät, ettei ihmisyhteisöjä saa muuttumaan pakottamalla vaan epäsuoran vaikuttamisen kautta.

Kohti systeemistä fasilitaattoria

Kuusi tavoitetta ohjaavat systeemisen fasilitaattorin ajattelu- ja toimintatapaa. Sen lisäksi hän tarvitsee toki fasilitoinnin menetelmäosaamista – mutta ennen kaikkea roppakaupalla uteliaisuutta, syvällistä itsetuntemusta, nöyryyttä ja rohkeutta kokeilla ja oppia.

Taitava systeeminen fasilitaattori auttaa asiakkaansa ottamaan oppimisloikkia, jotka avartavat yhteistä ajattelua, kasvattavat kykyä käsitellä mutkikkaita asioita ja auttavat luomaan merkityksiä kaaoksen keskellä. Hän rakentaa kollektiivista itseluottamusta ja uskoa aikaansaavaan yhteistyöhön. Systeeminen fasilitaattori vaikuttaa!

Lisätietoa
Lonka, K. (2014) Oivaltava oppiminen
Williams B. & Hummelbrummer (2010) Systems Concepts in Action. A Practitioner’s Toolkit.

Kasvata rohkeutta coachata tiimejä - tiimicoachingopas

Lataa opas, jossa on vinkkejä siihen, kuinka lisätä rohkeutta toimia tiimicoachina.

Lataa opas

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste