Miksi tiimicoachingia tarvitaan? | BoMentis Coaching House

Miksi tiimicoachingia tarvitaan?

Blogit
blogi

HR kokee, että ulkopuoliset ammatticoachit ja konsultit pari kertaa vuodessa eivät riitä. Tarve olisi saada organisaatioihin sisäistä osaamista, koska tiimit tarvitsevat jatkuvaa, pitkäjänteistä tukea. Kokemus on siinä, että tiimeissä yhteistyön tekeminen ei onnistu, sen laatu on huonoa ja sitä ylipäätään tehdään liian vähän. Tämä taas johtaa siihen, että työntekijöiden ja tiimin jäsenten potentiaalia ei käytetä optimaalisella tavalla.

Miten saada tiimityö kukoistamaan?

Ratkaisu ongelmaan on se, että ruvetaan vahvistamaan organisaatioiden sisälle ylipäätään coaching- sekä tiimicoaching-osaamista!

Coaching-osaaminen on sitä, että aktivoidaan hyviä laadukkaita keskusteluja ja yritetään löytää yhteisiä tavoitteita, joihin on helpompi sitoutua. Tiimicoach käsittelee hankalia tilanteita yhdessä tiimin tai ryhmän kanssa ja luo tiimin jäsenten välille avointa keskustelukulttuuria.

Tiimeissä piilee paljon tyytymättömyyttä ja turhautumista. Aikaa menee yhteisissä kokouksissa yksinpuheluihin, jolloin muiden huomio siirtyy päiväunelmointiin tai sähköpostien läpikäyntiin. Aikaa käytetään näennäisesti yhteisten asioiden käsittelyyn, mutta lisäarvo jää huteraksi. Dialogi puuttuu. Myös tiimin johtajuus on heiveröistä. Tiimeissä sopeudutaan huonoon johtamiseen. Tiimin johtamisen osaaminen on alimittaista. Mitä tilanteelle voi tehdä?

Tähän asti ratkaisua on haettu erilaisista esihenkilövalmennuksista. Hyvä niin, sillä esihenkilöt tarvitsevat yhteisen johtamisajattelun vahvistamista. Parhaimmillaan ulkopuoliset ammattivalmentajat varustavat esihenkilöjoukkoa yhteisissä valmennuksissa toimintatapamuutokseen, jossa valmentava ote toimii suunnannäyttäjänä.

Edelläkävijäorganisaatiot eivät tyydy pelkästään ulkopuolisten valmentajien käyttöön. Johtamiskulttuurin muutosprosessia tukee lisäksi panostus sisäiseen valmentajaosaamiseen.

Coaching-osaaminen esiin organisaatioiden sisällä

Mikäli organisaatio on vähintään muutaman sadan hengen kokoinen, varteenotettava vaihtoehto on lähteä vahvistamaan talon sisälle ammattimaista coaching-osaamista. Kun ammattimaista coaching-osaamista soveltavien ammattilaisten määrä alkaa lisääntyä organisaatiossa, keskustelujen laatu kasvaa. Coaching-osaaminen onkin olemukseltaan ennen kaikkea kiinnostusta toisen ajattelusta ja keskeisten dialogitaitojen soveltamisosaamista – kykyä kuunnella ja tehdä ajattelua aktivoivia kysymyksiä.

Yksilöcoaching-osaamisen rinnalla organisaation sisälle tarvitaan kipeästi tiimicoachingin erityisosaamista. Miksi ostaa tiimien valmentaja organisaation ulkopuolelta, jos on mahdollista käyttää sisäistä osaajaa?

”Meidän täytyy nostaa sisäistä valmentamisen kyvykkyyttämme, jotta toiminnan tuki arjessa on riittävän vahva”.
Pörssiyhtiön henkilöstöjohtaja

Yksilöiden valmentamisen tarpeen rinnalle nousee siis tiimien tukeminen ja esihenkilön valmentajaroolin rinnalle nousee esihenkilön kyky sparrata tiimiä.

Kuka tahansa voi oppia yksilöcoaching-taitoja

Yksilöiden ja tiimien coachaus on taitolaji, jota kuka tahansa voi lähteä harjoittelemaan. Kokemuksemme ammatticoachien kouluttamisesta on osoittanut sen, että onnistunut tiimien coachaaminen edellyttää yksilöcoaching-osaamisen haltuunottoa. Koska coachaus on taitolaji, tarvitaan treeniä. Esimiehet voivat aina vahvistaa omaa tiimien valmentamisen kyvykkyyttä. Organisaatiot tarvitsevat lisäksi sisäistä muutosvoimaa, jossa osaavat tiimicoachit kehittävät systemaattisesti tiimien kyvykkyyttä toimia yhteistyössä.

Kiinnostuitko? Lue lisää yksilöiden ja tiimien coaching-koulutuksistamme

Tiimicoachingin perusteet©
Systemic Business Coach®
Systemic Mentor Coaching©
Systemic Team Coach©

Tiimicoachingin perusteet© -virtuaalikoulutus on ensimmäinen askel kohti tiimicoachingia. Helposti lähestyttävä koulutus tarjoaa työkaluja, sparrausta, reflektointia sekä itsenäisiä tehtäviä. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää tiimicoachingin perusperiaatteet.

Systemic Team Coach© -koulutus on coachingtaitoja täydentävä koulutus, joka antaa osallistujille tarvittavat tiedot, taidot ja työvälineet coachingin toteuttamiseen tiimikontekstissa. Koulutuksesta osallistujat saavat tarvittavat valmiudet ja vankan osaamisperustan coachingin toteuttamiseen tiimien parissa. Koulutuksen jälkeen osallistuja kykenee ammattimaisesti toteuttamaan tiimicoachingprosesseja.

Koulutusesite: Systemic Team Coach©

Opiskele tiimityöskentelyn, tiimin johtamisen ja tiimityön kehittämisen ammattilaiseksi.

Lataa tästä

Lukunäyte kirjasta Valmentava tiimin johtaminen

Kirjanäyte: Valmentava tiimin johtaminen

Valmentava tiimien johtamisen taito on tämän päivän organisaation menestystekijä. Valmentava johtamiskulttuuri toteutuu, kun johtamisvastuulliset oivaltavat valmentavaan ajatteluun liittyvän ajattelutavan muutoksen sekä tarpeen jatkuvalle kasvulle ja kehittymiselle. Yksilökeskeisen johtamiskulttuurin tavat eivät enää yksistään riitä, vaan tarvitaan tietotaitoa siitä, miten tiimiä johdetaan.

Lataa näyte

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste