Mitä hyötyä on tiimicoaching työnohjauksesta? | BoMentis Coaching House

Mitä hyötyä on tiimicoaching työnohjauksesta?

Blogit
blogi

Tiimien valmentaminen on itselleni merkityksellistä ja todella innostavaa, vaikka samalla erittäin haastavaa. Se on joskus myös vaikeaa, koska tiimidynamiikka tuo niin paljon monitahoisuutta ja monimutkaisuutta päätöksentekoon, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Kuitenkin oma halu kehittää itseä on tärkeä arvo ja osa oman ammattitaidon ylläpitämistä sekä jatkuvaa oman tiimivalmentaja-identiteetin rakentamista.

Tiimicoachingin työnohjauksen hyödyt näkyvät valmentajan kyvyssä auttaa asiakasta

Kun kysytään, mitä hyötyä on tiimicoaching työnohjauksesta, ajatus kääntyy ensimmäiseksi coachin oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Kun luotettavassa ympäristössä pääsee reflektoimaan omaa toimintaansa, on avoin uusille tavoille katsoa asioita. Se johtaa siihen, että parhaimmillaan opitaan yhdessä niin omista kuin muidenkin tiimicoachien kokemuksista. Tärkein hyöty on kuitenkin se, että tiimicoachingin työnohjauksessa valmentajan kyvykkyys tukea asiakasta oman tavoitteensa saavuttamisessa vahvistuu.

Säännölliset työnohjaukset kehittävät timicoachin ammattitaitoa

Tiimicoachingin työnohjaus on erinomainen keino oman osaamisen ja ammatillisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Se parantaa kyvykkyyttä toimia asiakaslähtöisenä, osaavana tiimicoachina.

Kansainväliset coach-yhdistykset, ICF ja EMCC, myös edellyttävät tiimicoach-sertifiointien saamiseen sen, että tiimicoach-ammattilaisella on oma työnohjaus. ICF julkaisi oman tiimicoach-sertifiointinsa vuoden 2023 alussa, nimeltään “Advanced Certification in Team Coaching (ACTC)”. EMCC:n vastaavat sertifioinnit on jaettu tasoihin: Foundation / Practitioner / Senior Practitioner / Master Practitioner in Team Coaching.

Yhdessä reflektointi on tiimicoaching työnohjausten vahvinta antia

Ryhmämuotoinen tiimicoachingin työnohjaus antaa luotettavan ympäristön keskustella niin omista onnistumisistaan, haasteistaan työssä kuin myös niistä tilanteista, jossa itse kokee, että asia olisi voinut mennä paremminkin. On hyvä päästä punnitsemaan eri näkökulmia osaavan ohjaavan coachin johdolla.

Reflektoinnin avulla voi haastaa itseään ajattelemaan asioita ja mahdollisia toimintatapoja uudella tavalla. Tärkeää on myös ja kuulla muiden muiden tiimicoachien ajatuksia ja heidän kokemuksiaan vastaavan tyyppisen asian käsittelyssä.

Työnohjauksen merkitys korostuu myös silloin, kun haluaa pohtia ja arvioida eri toimintatapoja jonkin toimintatavan valitsemiseksi.

Yhdessä oppiminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen näkyy kyvykkyytenä tukea asiakasta

”Olemme keskustelleet yhdessä muun muassa erilaisista tiimivalmennuksiin liittyvistä avainkysymyksistä, keskustelleet tiimidynamiikasta tai vaikkapa siitä, miten tukea tiimejä erilaisissa tilanteissa.

Erityisen tärkeää on ollut se, että on voinut peilata omaa toimintaansa ja saada oivalluksia myös niin omista kuin muiden työohjaukseen osallistuvien henkilöiden pohdinnoista.”

Osaava tiimicoach auttaa tiimiä saavuttamaan kunkin tiimin oman tavoitteen

Tiimivalmennuksien merkitys ja vipuvoima yritysten ja muiden työyhteisöjen kehittämisen työkaluna on oivallettu hyvin. Työyhteisöjen ja tiimien valmennukset soveltuvat erilaisiin tilanteisiin, kuten

  • uuden tiimiin ja yhteistyön ja toimintatapojen rakentamisen tukemiseen
  • tiimin toiminnan kehittämiseen
  • tiimin keskinäisten vuorovaikutushaasteiden ratkomiseen rakentavassa hengessä
  • hyvin toimivan tiimin toiminnan hiomisesta huipputiimiksi. Sitoutuminen oman tiimin rakentamiseen tuo näkyviä tuloksia myös asiakastyytyväisyyteen.

Hyviin ja tuloksia tuottaviin tiimivalmennuksiin ei ole mitään yhtä oikeaa kaavaa. Kaikki lähtee tiimistä itsestään ja siitä, mitä halutaan kehittää tai saavuttaa. Myös tiimin oma osaaminen ja valmius keskustella vaikeistakin asioista vaikuttaa toimintatapoihin ja siihen, miten tiimicoaching -valmennuksia kannattaa lähteä toteuttamaan. Tiimicoaching -työnohjauksen hyödyt näkyvät valmentajan kyvyssä auttaa asiakasta.

”Itseään arvostava tiimicoach haluaa oppia uusia juttuja ja jatkuvasti kehittyä asiakkaan parhaaksi”, sanoo Marjo-Riitta Ristikangas 😊 ”Ja nauttii siitä.”

 

Koulutusesite: Systemic Team Coach©

Opiskele tiimityöskentelyn, tiimin johtamisen ja tiimityön kehittämisen ammattilaiseksi.

Lataa tästä

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste