Mitä tiimicoaching on käytännössä? | BoMentis Coaching House

Mitä tiimicoaching on käytännössä?

Blogit
blogi

Tiimicoaching on koko tiimille yhtä aikaa toteutettavaa coachingia. Tiimicoaching on tehokas, vaikuttava ja taloudellinen oppimismenetelmä, jonka avulla saadaan tuloksia aikaan. Yleensä sovitaan tietystä määrästä coachin ja tiimin yhteisistä tapaamista, sovitaan toteutettava prosessi ja sille tavoite.

Olemme kaikki oppijoina erilaisia ja jokaisella on oma luontainen tapansa ottaa vastaan saamaansa tietoa. Opimme kuulemalla, näkemällä ja tekemällä. Kun käytämme oppimismenetelmää, joka hyödyntää näitä kaikkia, nousevat oppimistuloksemme huimasti – jopa 90%:iin. Tiimicoachingissa käytetään kaikkia oppimisen kanavia:

  1. kuulet muiden tiimiläisten tarinoita,
  2. puhutte niistä yhdessä ja reflektoitte tiimin kanssa,
  3. pääset myös itse harjoittelemaan kysymysten esittämistä kollegoille,
  4. näet myös coachin tekevän yhteenvetoja fläppitaulun avulla tai muulla tavoin.

Käsiteltävät asiat kumpuavat tiimin arjesta. Tiimi jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan sekä kysyy ja kyseenalaistaa toistensa ajatuksia. Jokaisen coaching-istunnon lopuksi myös jaetaan tiimin jäsenten oppeja ja oivalluksia itse sessiosta sekä sovitaan mitä tapaamisen aikaisista oivalluksista kukin ottaa käyttöön omassa työssään.

Seuraava tiimicoaching istunto alkaa sillä, miten edellisen tapaamisen lopuksi sovitut asiat on onnistuttu viemään käytäntöön. Mitä uusia ajatuksia niistä on syntynyt ja mistä on tärkeää puhua tänään. Tiimissä tapahtuva käsittely auttaa arjen haasteissa ja innostaa toimimaan paremmin, rohkeammin sekä ajattelemaan laajemmin.

Mitä taitoja tiimien kanssa työskentelevältä coachilta vaaditaan?

Tiimicoachingin toteuttamisen periaatteet ovat samat kuin yksilöcoachingissa.  Tällä tarkoitan siis coachingin ydintaitoja, joita tiimicoachingin tapauksessa sovelletaan yksilön sijaan tiimiin. Tämän lisäksi tiimicoachilla tulee olla lisäksi taitoa osata ohjata ryhmiä.

Keskeisiä tiimicoachingin ydintaitoja ovat muun muassa:

  • tiimicoaching –prosessien suunnittelu
  • aktiivinen ryhmän kehitysprosessin ohjaaminen
  • kyky havainnoida ja nostaa esille ryhmän dialogia sekä toimintamalleja
  • kyky luoda arvostavaa ja ajattelua laajentavaa keskustelua

Tiimicoaching –osaamisen hankkiminen voi jatkossa tarjota erittäin hedelmällisen työsaran monelle talon sisäiselle ja ulkoiselle coachille tai ylipäätään tiimien johtamisen ammattilaisille. Systemic Team Coach© -koulutus tarjoaa paitsi tarvittavat tiedot ja taidot tiimicoachingin toteuttamiseen, myös oivallisen tilaisuuden kehittää omia vahvuuksiaan kokemuksellisen oppimisen avulla. Tutustu myös tiimicoachingin perusteet© -verkkokoulutukseen.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste