MUUTOSPULSSI muutoskyvykkyyden vaikuttajana | BoMentis Coaching House

MUUTOSPULSSI muutoskyvykkyyden vaikuttajana

Blogit

Toistuvat muutokset ovat siirtäneet yritykset uuteen aikaan. Toimintaympäristön epävarmuus ja jatkuvat organisaatioiden uudelleenjärjestelyt sumeuttavat yhteisiä tavoitteita ja hankaloittavat yksilöiden sitoutumista yhteiseen päämäärään. Organisaatioiden toiminta on kokemuksellista syheröä, josta ei saa otetta.

Monimutkaisuus edellyttää uudenlaista intensiteettiä tehdä töitä ja toimia yhdessä. On hahmotettava olemassa oleva tilanne, löydettävä uusi suunta, oivaltaa ja innostua sekä kokeilla toisenlaisia tapoja toimia. Muutoksen sydän on saatava sykkimään ja keskityttävä muutospulssin ytimeen.

Muutospulssissa sykkii kyvykkyyden kolme K:ta

Olemme BoMentiksessa analysoineet muutosten ja monimutkaisuuden dynamiikkaa ja löytäneet kolme keskeistä tekijää, jotka lisäävät tehokkuutta ja luovat kuvaa muutoskyvykkyydestä (capability). Jokaisen yksilön, ryhmän ja samalla koko organisaation sydämessä sykkii tuloksellinen muutospulssi, jossa on kolme vaikuttavaa tekijää: Ketteryys, Kestävyys ja Kyky.

1. Ketteryys (agility) on keskeistä muutoksessa. Muutoksissa pitää säilyttää liike-energia ja olla valmis vaihtamaan nopeasti suuntaa. Pienet teot ja onnistumiset sekä yhteiset edistysaskeleet lisäävät muutosnopeutta. Ketteryyden kulmakerroin kasvaa, kun panostetaan muutoshidasteiden tunnistamiseen ja yhteistoiminnan kehittämiseen. Jos arjessa ei ole mahdollisuuksia yhteisesti pohtia muutosta estäviä tekijöitä, hidasteet tuovat kitkaa ja rapauttavat yhteistyön kulttuuria. Jatkuva arvostava arviointi ja ratkaisukeskeinen ajattelu innostavat kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja.

2. Kestävyyteen (resilience) liittyy yksilöiden ja ryhmien kyky sietää pitkällä aikavälillä epävarmaa tilannetta sekä ratkoa vastaan tulevia ristiriitoja ja ongelmia. Kestävyyttä tukevia kysymyksiä ryhmälle ovat mm: Miten varaudumme ja vaikutamme epävarmuuteen? Mistä löydämme vastavoimia arkeen, kun haasteet tuntuu lyövän yli laidan? Miten säilytämme positiivisen ja valmentavan työskentelyotteen kaaoksen keskellä?

3. Kyky (ability) muutosten toteuttamiseen kulminoituu kykyyn tehdä joustavasti päätöksiä. Mitä enemmän yhteisössä rakennetaan keskinäistä luottamusta ja uskalletaan toimia, sitä parempi muutoskyky. Rohkeus toiminnassa ja ennakointi ovat muutoskykyisen yhteisön lääkkeitä lamaantumista vastaan monimutkaisuuden keskelle. Muutoskyky elää kannustavassa ja arvostavassa ilmapiirissä.

Muutospulssia tutkitaan ja kehitetään muutospajoissa

Muutospulssin osa-alueita tutkitaan ja arvioidaan toiminnallisesti yhdessä. Muutospajoissa tehdään arjen kokemuksia ja konkreettisia tilanteita näkyväksi, jolloin ryhmän ja sen jäsenten muutosominaisuudet vahvistuvat. Innostus ja sitoutuminen vahvistuvat.
Muutospajat ovat tutkivia ja kehittäviä tehohetkiä, joissa yksilöt voimaantuvat ja ryhmän potentiaali vapautuu. Muutospulssin työpajat tarjoavat innostavan haasteen ryhmälle ja kehittävät samalla ryhmän keskinäistä kommunikointia, arvostusta ja tuloksellisuutta. Muutokset onnistuvat!

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste