Testaa onko tiimisi huippu – 5 huipputiimin kyvykkyyttä | BoMentis Coaching House

Testaa onko tiimisi huippu – 5 huipputiimin kyvykkyyttä

Blogit

Oletko tyytyväinen siihen, miten teillä tai sinulla menee? Entä siihen, miten tiimisi toimii? Milloin viimeksi olet pysähtynyt miettimään, sitä kauanko bisneksenne elää tällä tavoin?

Jos tulokset ovat vuosi vuodelta hyviä, tuudittaudumme liian helposti tyytyväisyyteen. Elämme liian usein omassa erinomaisuuden kuplassamme, kunnes romahdamme. Romahdus voi tulla mistä suunnasta vaan: syväosaajamme irtisanoutuu, kilpailija tuo markkinoille uuden mullistavan ratkaisun, robotiikka tekee jatkossa tiimimme työt, jne… Mikään menestysbisnes ei elä loputtomiin, ellei sitä koko ajan kehitetä ja innovoida tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Älä siis tyydy ok tuloksiin tai ihan kivaan toimintaan. Pysähdy miettimään missä jamassa tekemisemme tiiminä on ja rakenna itsellesi ja tiimillesi kasvupolku.

Mikä on huipputiimi?

Katzenbach ja Smith (1998) jaottelivat tiimit kehityksen mukaan seuraavasti:

 • Työryhmän toiminta perustuu yksilösuorituksiin ja suoritusten yhteissummaan.
 • Valetiimit kutsuvat itseään tiimiksi, mutta jäsenet asettavat oman etunsa tiimin edelle.
 • Potentiaalinen tiimi ottaa riskejä suorituskykynsä edistämiseksi à voi kehittyä tiimiksi.
 • Todellisen tiimin toiminta on tehokasta, korkealla tasolla olevaa ja sitoutunutta työskentelyä.
 • Huipputiimi suoriutuu muita tiimejä paremmin ja ylittää myös omat tavoitteensa. Jäsenten sitoutuminen yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin on ylläpitävä voima.

Testaa onko tiimisi huippu?

Seuraavien viiden kyvykkyyden avulla voit arvioida tiimisi kyvykkyyttä. Jos annat kouluarvosanan 9 tai 10 kaikille näille viidelle osa-alueelle, olette jo huipputiimi. Mikäli joku osa-alue saa sinulta pienemmän arvion, on siinä teille selkeä kehityskohta.

 1. Selkeä ja yhtenäinen tavoite
  Kaikkien tulee työskennellä kohti samoja tavoitteita ja olla sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin ja tekemisiin. Kaikkien tiimin jäsenten pitää myös pystyä tekemään päätöksiä, jotka ovat linjassa yhteisten näkemysten kanssa. Pitää myös uskaltaa priorisoida. Jäsenten sitoutuminen yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin on ylläpitävä voima.
 1. Tiimihenki ja psykologinen turva
  Tiimihengen on oltava vahva, jotta se kantaa vastoinkäymisten yli. He voivat todistaa itselleen ja muille pystyvänsä saamaan aikaan varsin vaativia asioita hankalissakin olosuhteissa. Googlen tutkimuksessa (2016) selvitettiin sitä mikä tekee tiimistä menestyvän. Tekijöitä löytyi monta, mutta yksi yhdisti kaikkia menestyneitä tiimejä: ”psykologinen turvallisuus tiimissä”. Psykologinen turvallisuuden tunne saavutetaan sillä, että tiimin jäsenet tuntevat olonsa vapaiksi ja turvallisiksi jakaa tunteitaan ilman pelko syyttelystä. Tiimin jäsenten on siis pystyttävä avoimesti kertomaan toisilleen, jos jokin tuntuu olevan pielessä.
 1. Systeemi- ja tunneäly
  Tiimityöskentely vaatii onnistuakseen sekä systeemi- että tunneälykkyyttä. Aalto-yliopiston tutkimuksessakin todetaan, että systeemiäly vaikuttaa siihen, miten työyhteisöt ja työntekijät työstään suoriutuvat. Systeemiälykäs ihminen ymmärtää miten jokin systeemi, kuten työpaikka, tiimi tai ihminen, toimii. Hän pystyy myös suunnittelemaan työtään niin, että se hyödyttää itseä ja organisaatiota pitkällä aikavälillä. Tunneälykäs ihminen osaa tunnistaa tunteita ja hyödyntää niitä toiminnassaan. Huipputiimi kykenee tulkitsemaan muutokset ympäristössä mahdollisuuksina ja mukauttamaan omaa toimintaansa ympäristön muutosten eturintamassa.
 1. Monimuotoisuus
  Huipputiimissä moniammatillisuus on valttia. Huipputiimi koostuu henkilöistä, jotka pystyvät täydentämään toistensa puutteita ja uskaltavat tuoda erilaista osaamista sekä ajattelua tiimiin. Kaikista tärkein tekijä on kuitenkin ihmisten valmius tehdä yhdessä töitä kehittymisen eteen, sietää ja hyödyntää eriäviä mielipiteitä sekä kritiikkiä. Myös ryhmädynamiikan tulee olla kunnossa, jotta voidaan menestyä. Tiimi toimii parhaiten, kun jokainen pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvaakseen tiiminjäsenten täytyy käydä kasvu- eli epämukavuusalueillaan. Motivaatiota ruokkii onnistumiset, joten pitää muistaa iloita niistä.
 1. Kyky ja halu kehittyä
  Huipputiimi pyrkii jatkuvasti kehittymään ja kasvamaan, sillä menestyminen on jatkuva oppimisprosessi. Ne, jotka kykenevät oppimaan liiketoiminnan kannalta tärkeimmät asiat nopeasti, tulevat menestymään. Parhaat ovat erinomaisia kysymysten esittäjiä ja kuuntelijoita. Heillä on myös vahva halu oppia uusia asioita. Ei siis riitä, että tiimissä on yksi visionääri!Tiimin on haastettava itseään ja altistettava ajattelunsa ulkopuoleisille voimille. Oppimisprosessi on yleensä helpompi ja lyhyempi niillä, joilla on jo monipuolista kokemusta toimialasta. Tämä yksin ei kuitenkaan riitä pysymään menestyjänä. Tarvitaan laaja-alaista osaamista, jopa poikkitieteellistä tai toimialarajojen ylimenevää ajatustenvaihtoa. Tiimin on siis kyettävä verkostoitumaan ja löytämään uutta osaamista, jotta liiketoiminta pystyy kasvamaan, uudistumaan ja kehittymään.

Tiimicoaching jatkuvan kehityksen varmistajana

Tiimicoaching auttaa tiimiä pääsemään tavoitteisiin, varmistamaan jatkuvaa kehitystä ja löytämään potentiaalinsa. Tiimicoachina toimivan henkilön keskeisenä tavoitteena on suunnata energia tiiminä kehittymisen tukemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Tiimicoachina voi toimia organisaation sisäinen toimija tai sitten tiimicoaching palvelua tuottava ulkopuolinen coach.

Tyypillisiä tiimicoachingin käyttökohteita ovat esimerkiksi johtoryhmät, tiimit, projektitiimit, tuotekehitystiimit ja jopa eri yritysten väliset yhteistyöhankkeet. Henley Business Schoolin tekemän kyselytutkimuksen (2014) mukaan organisaatioiden suunnittelemista kehittämismenetelmistä tiimicoaching sai toiseksi eniten mainintoja heti yksilöcoachingin jälkeen (83 % suunnitteli käyttävänsä).

Lue lisää tiimicoachingista täältä ja tutustu uutuuskirjaan Valmentava tiimin johtaminen.

Tule kehittymään tiimicoachiksi Systemic Team Coach© -koulutuksessa!

3 tapaa haastaa - coachingopas

Lataa opas, jossa on vinkkejä yhden coachingin ydintaidon eli haastamisen saloihin.

Lataa opas

Artikkelin lähteet:

Järvinen, K. & Mikkola, P. 2015. Oletko sä meidän kaa? Näkökulmia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen varhaiskasvatuksessa. Pedatieto Oy.
Kopakkala, A. 2005. Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Helsinki: Edita.
Partanen, M-M. 26.11.2016. Systeemiäly karttuu työelämässä – tästä siinä on kyse. Kauppalehti. http://www.kauppalehti.fi/uutiset/systeemialy-karttuu-tyoelamassa—tasta-siina-on-kyse/RLNXb44f
Ristikangas, M-R & Grübaum, L. 2018. Valmentava esimies. Onnistumisia palvelevat positiot. 3. Painos. Alma Talent.
Ristikangas, M-R & Ristikangas, V. 2018. Valmentava johtajuus. 6. Painos. Alma Talent.
Öhrnberg, P. 18.09.2014. Näistä aineksista syntyy huipputiimi. Kauppalehti. http://www.kauppalehti.fi/uutiset/naista-aineksista-syntyy-huipputiimi/V3HhzP6u

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste