Tiedenurkka: Luottamuksen ja työn imun organisaatiot menestyvät muutoksissa | BoMentis Coaching House

Tiedenurkka: Luottamuksen ja työn imun organisaatiot menestyvät muutoksissa

Blogit

Luottamus johtoon ja työn imun kokemus organisaatiomuutoksissa nousi ratkaisevaksi tekijäksi työntekijöiden keskuudessa. Tämä ilmenee Janne Kaltiaisen väitöstutkimuksessa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymisestä vuosina 2012–2014.

Tutkimus osoittaa, kuinka johtajansa päteväksi ja luotettavaksi arvioivat työntekijät myös kokevat johtamisen oikeudenmukaisempana organisaatiomuutoksen eri vaiheissa. Myönteiset kokemukset yhdistymisprosessin oikeudenmukaisuudesta ennen fuusioitumista olivat yhteydessä vahvempaan luottamukseen ylintä johtoa kohtaan vuosi yhdistymisen jälkeen.

Työntekijöiden luottamus ylintä johtoa kohtaan ja myönteiset yhdistymiseen liittyvät oikeudenmukaisuuskokemukset kehittyvät yhdessä työn imun ja pärjäämisarvioiden kanssa, vahvistaen toinen toisiaan. Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jota luonnehtivat uppoutuminen, omistautuminen ja tarmokkuus työssä.

  • Työn imua kokevat työntekijät arvioivat muutoksen enemmin itselleen myönteisenä mahdollisuutena kuin kielteisenä uhkana, joka puolestaan ruokkii ja ylläpitää työn imua jatkossakin.
  • Mitä enemmän työntekijät arvioivat tulevien muutosten olevan itselleen kielteisiä ja eivät uskoneet sopeutuvansa muutoksiin.
  • Mitä enemmän nämä kielteiset odotukset vahvistuivat fuusion aikana, sitä enemmän työn imu heikentyi.

Uhka-ar­vioi­den vä­hen­tä­mi­nen tär­ke­ää

Organisaatiomuutoksen alkuvaiheessa työntekijöiden uhka-arvioiden vähentäminen ja myönteisten odotusten vahvistaminen ovat yhtä tärkeitä työn imun vahvistumisen kannalta. Myöhemmässä muutoksen vaiheessa tärkeämmäksi nousee uhka-arvioiden vähentäminen.

Tutkimuksen perusteella voi sanoa, että organisaatiot, joissa työntekijät luottavat johtajiin ja joissa koetaan työn imua jo ennen muutosten toteuttamista, pärjäävät muutosten pyörteissä paremmin.

Tiivistelmän tehnyt: Marjo-Riitta Ristikangas, sosiaalipsykologi (VTM) ja Executive Coach, BoMentis Oy

Lähde: Kaltiainen, J. (2018). Dynamics of trust, fairness, cognitive appraisals, and work engagement in organizational changes: Development and test of a theoretical model (Doctoral dissertation). Publications of the Faculty of Social Sciences, 93, University of Helsinki.

Lue koko tutkimus täältä.

VTM Janne Kaltiainen

väitteli 20.10.2018 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Dynamics of trust, fairness, cognitive appraisals, and work engagement in organizational changes – Development and test of a theoretical model”. Vastaväittäjänä oli dosentti Anne Mäkikangas Tampereen yliopistosta ja kustoksena toimi professori Inga Jasinskaja-Lahti Helsingin yliopistosta. Väitöskirja on julkaistu sarjassa Publications of the Faculty of Social Sciences. Väitöskirjaa myy Unigrafia, http://shop.unigrafia.fi. Väitöskirjasta on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste