Johtoryhmän matka epäluottamuksesta kohti tähtijoukkuetta | BoMentis Coaching House

Johtoryhmän matka epäluottamuksesta kohti tähtijoukkuetta

Case Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Valmennus: Johtoryhmävalmennus

Tilanne Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä oli muutama vuosi sitten hyvin turbulentti. Toimintaympäristössä tapahtui paljon. SOTE-keskustelut ja siihen liittyvät epävarmuustekijät saivat aikaan pohdintoja erilaisista organisoitumismuodoista. Pelejä pelattiin eri suunnissa ja keskusteluyhteys johtoryhmän sisällä ei ollut avointa. Epäluottamuksen ja puhumattomuuden seuraukset alkoivat näkyä. Heino kuvasi kehittämistarvetta osuvasti:

”Johtoryhmä on kuin multipersoonallinen parisuhde, joka vaatii jatkuvaa hoitoa. Kun edellisellä kerralla johtoryhmän kehittämisessä enemmän teknisiin asioihin, nyt todella tarvittiin sitä, että päästäisiin syvemmälle, ryhmän dynamiikkaan ja ennen kaikkea vuorovaikutuksen laadun ja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen.”

Kokemuksia prosessista

Johtoryhmän yhteinen kehittäminen on ollut pitkäjänteinen prosessi, jota on viety BoMentiksen valmentajan ohjaamana eteenpäin. Prosessi on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että yhteistä taivalta on tehty n. 1,5 vuotta. Lisäksi ensi keväälle on jo kaavailtu jatkoa. Prosessin alkuvaiheessa yhteisiä tapaamisia oli hyvin tiiviisti, loppua kohden tapaamisten väliä on harvennettu. Olennaista on kuitenkin se, että kehittämisajatus on pysynyt johtoryhmän tietoisessa agendassa.

Kokonaisuudessa on hyödynnetty BoMentiksen kehittämiä johtoryhmän arviointikyselyjä. Systemic Leadership Pulse© ja Coaching Leadership Pulse© -arviointien kautta on saatu rakennettua ryhmään avoimen palautekulttuurin pohjaa. Heinolle kaikkein merkittävintä on ollut juuri johtoryhmän palautekulttuurin avoimuuden vahvistuminen.

Muistan hyvin prosessin vaiheen, jossa sain palautetta omasta toiminnastani koko ryhmän kuullen. Se oli tärkeä hetki, koska se vahvisti johtoryhmän luottamusta siihen, että vaikeimmistakin asioista voidaan puhua ja palautetta antaa ilman pelkoa siitä, että joutuu sanomisistaan hankaluuksiin. Luottamus toisiimme on vahvistunut merkittävästi.

Johtoryhmävalmennuksen vaikutuksia arkeen

BoMentiksen johtoryhmävalmennuksissa ei pelkästään keskitytä johtoryhmäkokousten tehostamiseen. Kyse on toimivan yhteistyön rakentamisesta, joka näkyy myös muussa tekemisessä johtoryhmäkokousten välillä. Heinon kokemuksessa luottamuksen vahvistuminen näkyy eri tavoilla.

Prosessin aikana onkin nostettu pinnan alla kuplivia asioita systemaattisesti esille ja harjoiteltu yhteistä keskustelua haastavimmista asioista. On selvää, että olemme huomattavasti tiiviimpi joukkue nyt!

Olen huomannut, että johtoryhmän jäsenten vastuu yhteisestä tekemisestä on vahvistunut. Kukin ottaa vastuuta niin valmistelusta, päätöksenteosta ja viestinnästä. Olemme tekemässä tärkeitä koko yhtymää koskevia linjauksia yhdessä. Sillä on todella iso arvo johtoryhmäläisille sekä myös koko henkilöstölle.

Hyvä esimerkki oli viimeisin henkilöstöinfo, jossa pidettiin tiedotustilaisuus kulusäästöistä. Sen sijaan, että minä olisin pitänyt monologin, koko johtoryhmä oli äänessä. Kukin kertoi vuorollaan omasta vastuualueestaan ja niihin liittyvistä säästöistä. Olin tuossa hetkessä erittäin ylpeä joukoistani, eli tiukan hetken kohdalla olemme yhtenä rintamana.

Lopuksi

Heinon mukiaan edellä kuvattuja kokemuksia ei olisi syntynyt ilman systemaattista ja muutokseen haastavaa valmennusta. Heino kuvaa BoMentiksen johtoryhmävalmentajaa hyvin arvostavin sanoin:

”Valmentaja oli erittäin ammattitaitoinen ja hän ei päästänyt minua eikä muitakaan johtoryhmäläisiä helpolla. Hyvä niin. Hän piti keskustelun tiukasti otteessa ja palautti mutkikkaankin aiheen käsittelyn ydinkohtiin.”

Valmennuskokonaisuus on ollut tärkeä osa yksilöiden ja koko ryhmän kehittämistä. Heino korostaa vielä sitä, että säännöllisesti toistuvat valmennussessiot tarjoavat eräänlaisen lepotauon, jossa pysähdyttiin yhdessä ajattelemaan, mitä on tullut tehtyä ja mihin olisi nyt tärkeää yhteistä keskustelua suunnata. Osaava valmentaja kykenee keskusteluttamaan juuri meille tärkeistä asioista.

Kiireisessä ja nopeatempoisessa arjessa helposti tällaiset kehittämisasiat unohtuvat. Ei tule ajatelleeksi – eikä myöskään tunnu olevan aikaa ajatella. Yhteisen ajattelun laatu paranee sillä, kun on säännöllisesti pysähdyspaikkoja sekä ammattitaitoinen johtoryhmävalmentaja ohjaamassa keskustelua. Kannattaa kokeilla – vaikutukset näkyvät takuuvarmasti.

Esite: Systemic Leadership Pulse, SLP

Tähtijoukkueanalyysi Systemic Leadership Pulse©, SLP, on johtoryhmien kehittämiseen tarkoitettu arviointityökalukokonaisuus, jossa on kolme osaa: Johtoryhmän itsearviointi, johtoryhmän mielikuva-arviointi sekä johtoryhmän jäsenten keskinäinen arviointi. Menestyvä johtoryhmä tarvitsee palautetaitoa jatkuvan kehittymisen tueksi!

Lataa esite

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste