Lisäpotkua, menetelmiä ja tuoreita näkökulmia tiimityöhön | BoMentis Coaching House

Lisäpotkua, menetelmiä ja tuoreita näkökulmia tiimityöhön

Case HUS

Koulutus: Systemic Team Coach

Kehittämispäällikkö Petri Näätäsen HUS-organisaatiossa toiminta perustuu pitkälti tiimityöhön. Petrin rooliin kuuluukin yksiköiden ja tiimien tukeminen erilaisissa kehittämispyrkimyksissä, joten hän koki tiimityöskentelyn kehittämisen oman työn kannalta erityisen tärkeäksi. Petri toivoi saavansa Systemic Team Coach© -koulutuksesta lisäpotkua, työmenetelmiä ja tuoreita näkökulmia omaan työhönsä.

Tiimicoach-identiteetin vahvistuminen

Koulutuksen sisällössä keskeinen anti oli tiimin perustoiminnan ja sen coachauksen käsitteellistäminen sekä keskeisten merkitysten syväluotaaminen ja sisäistäminen. Taitojen oppimisen kannalta keskeisin asia oli kuitenkin oma tiimicoach-harjoitustyö työparin kanssa ohjauksineen sekä toisten tekemien vastaavien harjoitteluprosessien ja niistä saadun palautteen seuraaminen.

Petriä miellyttivät myös koulutuksessa suositellut korkealaatuiset kansainväliset artikkelit ja käsikirjat, jotka antoivat hyvää teoreettista pohjaa. Myös kouluttajien oma materiaali ja kokemuspohjaiset kiteytykset sekä yhteenvedot olivat tärkeä osa koulutusta. Petri oppi paljon demo-työskentelystä ja harjoitteista sekä niiden herättämästä keskustelusta. Koulutusryhmän oma asiantuntemus ja kokemusten avoin jakaminen edisti oppimista paljon.

Rohkeutta tiimien kanssa työskentelyyn

Systemic Team Coach© -koulutuksen hyötyihin kuuluvat mm. rohkeampi ja luontevampi työskentely tiimien kanssa ja parempi luottamus tiimityön kantavaan voimaan itse coachaustilanteessa omien ennakkovalmisteluiden lisäksi. Tiimitoiminnan merkitys aukeni uudella tavalla. Sain myös konkreettisia työskentelymalleja sekä näkemystä ja uskoa siihen, että tiimin oppimisvalmiuksien kehittäminen on yksi keskeisimmistä muutosvoimista koko organisaatiolle.

Valmiudet toteuttaa virtuaalitiimicoachingia

Korona-aika toi koulutukseen oman lisämausteensa, mutta antoi samalla sysäyksen ja valmiudet tehdä coachausta myös etänä. Etätyöskentelyn ominaispiirteitä käsiteltiin konkreettisesti, mikä toi hyvän lisän koulutussisältöihin. Paljon jää luonnollisestikin omalle vastuulle, mitä koulutuksesta saa irti. Seuraava oppimishaaste omalla kohdallani on varmaan tiimien tehokas verkostoituminen ja laajemman organisaationäkökulman integrointi mukaan.

Kouluttajat haastoivat oppimaan

Tiimicoach-kouluttajat Peter Peitsalo ja Vesa Ristikangas olivat innostavia, asiantuntevia ja heittäytyviä kouluttajia. Koulutusryhmässä vallitsi avoin ja rohkea ilmapiiri paljolti myös kouluttajien esimerkin ja keskinäisen vuorovaikutuksen kautta. He myös haastoivat ryhmää sopivasti eivätkä tarjonneet valmiita helppoja ratkaisuja.

Oppijoina voimme vaikuttaa

Aihepiiri on vaativa, koulutus oli ensimmäinen laatuaan ja tulee varmasti tästä vielä kehittymään edelleen. Petrin omalla kohdalla tärkeää kuitenkin oli, että ryhmän toiveita kuunneltiin tarkasti ja tuli tunne, että voimme vaikuttaa sisältöihin ja olemme yhteisesti kehittämässä tiimicoach-konseptia. BoMentis, Coaching House -yhteisön ilmapiiri kaiken kaikkiaan on avoin, mutkaton ja oppimaan kutsuva.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste