Hur integration styr hjärnan | BoMentis Coaching House

Hur integration styr hjärnan

Blogit

De flesta organisationer och arbetsplatser befinner sig idag i en situation av hög komplexitet. Nya sätt att tänka och se på världen efterlyses i tider av osäkerhet.

Ett välmående Mind hjälper styra förändringen

Daniel Siegel säger att vi behöver ett välmående och integrerat Mind för att klara förändringen och kanske till och med styra den. Det handlar om att forma en organisationskultur som stimulerar bildningen av integrativa fibrer i hjärnan vilket i sin tur ger ett balanserat och integrerat Mind med förmåga till självreglering. Vad är då ”the Mind”? Motsvarigheten saknas i svenskan, det översätts som sinne, medvetande, intellekt, psyke och förstånd. Daniel Siegel presenterade sin definition som ”en förkroppsligad och relationell process som reglerar flödet av energi och information”.

Vårt Mind består av 3 komponenter

  • subjektiva upplevelser: en inre upplevelse av flödet av energi och information
  • medvetenhet: upplevelsen av att vi upplever mentala aktiviteter: tankar, känslor, minnen, attityder, föreställningar mm vilka skapar energi och informationsflöden
  • reglering och självorganisering av dessa energi- och informationsflöden i vårt liv.

Ett integrerat Mind har ett välfungerande flöde mellan hjärnans olika delar. Integration är sammankoppling av olika delar så att helheten blir större än delarna. Ändå mer som en fruktsallad, än en ”smoothie”. Delarna är klart differentierade och hålls differentierade för att sedan länkas samman till något större, godare, bättre. När vi tillåter differentieringen i komplexa system så organiserar de sig själva till harmoni.

När flödet mellan de olika delarna inte fungerar och inga integrativa fibrer bildas i hjärnan, blir följden kaos och rigiditet. När vi tvingar varandra att bli ”smoothies” försvåras den integrativa funktionen.

Hur kan vi stärka den integrativa funktionen?

Genom medveten observation kan vi reglera flödet i våra hjärnor och kroppar. Vi kan t ex ta en ”time in” dvs. vända blicken inåt och skaffa en ökad medvetenhet om vad som pågår inom oss själva.

I våra relationer delar vi informationsflödet med andra, både omedvetet och medvetet och påverkar också därmed varandra. Därför är det också viktigt att satsa på integrativ kommunikation. Det innebär att vi, när vi agerar med varandra, passar på att intressera oss för och framför allt respektera våra olikheter. Respekten och intresset för våra olikheter får oss att blomstra tillsammans. Samtidigt odlar vi medkänsla.

Framtida ledare och medarbetare som vill styra förändring bör främst arbeta med insikter om hur hjärnan fungerar, hur Mind fungerar och hur relationer fungerar. Enligt Siegel bildar dessa tre det system som ger oss en uppfattning om oss själva och världen.

Källor:

Mind-Brain Integration in Relationships. Föreningen för psykofysisk psykoterapi. Seminarium 27.4.2015. Daniel Siegel.

Daniel J. Siegel. The Developing Mind, Second Edition: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are.2012. The Guilford Press; 2nd edition.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste