Ajattelun jalostumista ja toiminnan muutosta | BoMentis Coaching House

Ajattelun jalostumista ja toiminnan muutosta

Case Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Koulutus: Sertifioitu systeeminen coach

Työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Antti Keskitalo Työeläkevakuutusyhtiö Elolta sai mahdollisuuden osallistua Systeeminen sertifioitu coach -koulutukseen. Keskitalo koki, että koulutus sopi tavoitteiltaan hienosti kehityskeskustelussa ja omissa henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvissä pohdinnoissa tunnistettuihin tarpeisiin. Kuultuaan kollegan positiivisia kokemuksia Sertifioitu systeeminen coach -koulutuksesta Keskitalo innostui.

Tavoitteenani oli koulutukseen lähtiessäni saada lisää monipuolista osaamista asiakkaiden kanssa tehtävään työhön niin asiantuntijana kuin valmentajana sekä myös kehittyä laajemminkin ammattilaisena ja ihmisenä.”

Vaikuttavat työskentelytavat ja loistava koulutusryhmä

Koulutus oli Keskitalon mukaan laadittu erittäin ammattimaisesti siten, että tavoitteet ja työskentelytavat oli kuvattu ja toteutettu selkeästi.

Mielestäni koulutuksessa vuoropuhelu teoriapohjaisen tiedon ja käytännön harjoittelun kanssa oli hienosti tasapainossa.”

Keskitalo koki, että pääkouluttajat Marjo-Riitta Ristikangas ja Vesa Ristikangas sekä ulkopuoliset kouluttajat olivat kaikki erittäin innostavia ja ammattimaisia osaamisen kehittäjiä.

Erityiskiitokset Keskitalo antaa omalle koulutusryhmälleen, jonka kanssa ryhmäytyminen tapahtui erittäin nopeasti. Ryhmä teki Keskitalon mukaan tiiviisti ja tavoitteellisesti yhdessä töitä koko ohjelman ajan huumoria unohtamatta.

Käytännön harjoitukset olivat erittäin opettavaisia, sillä ne oli suunniteltu taitavasti ja vertaisoppijat laittoivat itseään hienosti likoon. Turvallisessa ja rennossa oppimisympäristössä oli ilo haastaa itseään ja kokeilla uusia asioita.”

Keskitalo mainitsee koulutuksen hyviin puoliin sen, että siinä tarjottiin monipuolista tukea ja kannustusta siihen, kuinka kehittää osaamista koulutuksen jälkeen. Riippumatta siitä, tähtäsivätkö ryhmäläiset ammattimaisen coachin uralle tai hyödyntääkseen uusia taitoja omissa tehtävissään asiantuntijoina, esimiehinä ja henkilöstön kehittäjinä, koulutus antoi eväät osaamisen kehittämiseen.

Kokonaisvaltainen hyöty

Yksittäistä merkittävintä oppia on hankala nimetä, sillä Sertifoitu systeeminen coach -koulutus on jalostanut sekä kokonaisvaltaisesti Keskitalon ajattelua että vaikuttanut konkreettisesti hänen toimintaansa arjessa.

Merkittävimpiä oivalluksia oli ymmärtää syvällisesti sekä coachingistä ideana että systeemisyydestä ilmiönä.”

Keskitalo pohtii sitä, kuinka hän on coachingin ja systeemisyyden kulmakivien varaan muodostanut koulutuksessa perustan, jonka varaan hän pystyy nyt rakentamaan omaa osaamistaan saamansa monipuolisen ja runsaan työkalupakin avulla. Lisäksi hän kokee, että pystyy nyt myös itsenäisesti kehittämään omaa osaamistaan eteenpäin.

Harjoittelun merkitys on Sertifioitu systeeminen coach -koulutuksessa olennaista, sillä tieto jalostuu taidoksi vain käytännön harjoittelun kautta.

Uskon, että koulutuksesta saamani innostus ja eväät elinikäiseen oppimiseen kohti coachingia ja valmentavaa otetta kantavat pitkälle. Jokainen arjen kohtaaminen on mahdollisuus oppia lisää ja nämä mahdollisuudet pyrin myös hyödyntämään.”

Lisähyötyä oli Keskitalon mukaan siitä, että hänen työpaikaltaan Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta osallistui koulutukseen hänen kanssaan samaan aikaan kaksi hänen lähikollegaansa. Tämä mahdollisti sen, että koulutuspäivissä opitut taidot pääsivät saman tien syventymään työyhteisössä.

Lämpimät kiitokset erittäin korkeatasoisesta ja vaikuttavasta koulutuksesta!”

Ajankohtaista

Blogit
blogi

Miten saada arvostus työyhteisön voimavaraksi?

Arvostus on yksi tavallisimpia organisaatioiden arvoissa esiintyviä asioita. Tiimikulttuuria tai pelisääntöjä muotoillessa listoille ilmestyy usein ”arvostamme toisiamme”. Kuitenkin se, mitä arvostus arjessa oikein on, jää usein konkretisoimatta.

Blogit

Podcast: Millaisessa työyhteistössä sinä haluat työskennellä, Riikka Näveri?

Oletko koskaan miettinyt, millainen on ihanteellinen työkaveri? Miten tunteita tulisi käsitellä työpaikalla, vai pitäisikö niitä käsitellä ollenkaan? Kuuntele, mitä Riikka Näveri kertoo omista toiveistaan ja ajatuksistaan tuoreessa podcast -jaksossamme.

Blogit
blogi

Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen

Työhyvinvointia tulisi johtaa monipuolisesti, yhdistämällä sekä strategista että käytännön johtamista. Miksi? Siksi, että työhyvinvointi ei ole vain työntekijöiden etu, vaan se on myös esihenkilöiden ja johdon etu. Hyvä työhyvinvointi heijastuu suoraan myös asiakkaidemme kokemukseen. Haluammehan hyvän asiakaskokemuksen?

Uutiset

Valmentava tiimin johtaminen -kirjasta 3.painos!

Iloksemme saamme kertoa, että valmentajiemme kirjoittamasta Valmentava tiimin johtaminen -kirjasta on julkaistu 3. painos (2024)! Valmentava johtaminen ei ole enää vain trendisana, vaan se on muuttunut yhä tärkeämmäksi ja pysyvämmäksi osaksi nykyaikaista johtamiskulttuuria – myös tiimeissä.

Näytä kaikki ajankohtaiset
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste