Ajattelun jalostumista ja toiminnan muutosta | BoMentis Coaching House

Ajattelun jalostumista ja toiminnan muutosta

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Koulutus: Sertifioitu systeeminen coach

Työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Antti Keskitalo Työeläkevakuutusyhtiö Elolta sai mahdollisuuden osallistua Systeeminen sertifioitu coach -koulutukseen. Keskitalo koki, että koulutus sopi tavoitteiltaan hienosti kehityskeskustelussa ja omissa henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvissä pohdinnoissa tunnistettuihin tarpeisiin. Kuultuaan kollegan positiivisia kokemuksia Systeeminen sertifoitu coach -koulutuksesta Keskitalo innostui.

”Tavoitteenani oli koulutukseen lähtiessäni saada lisää monipuolista osaamista asiakkaiden kanssa tehtävään työhön niin asiantuntijana kuin valmentajana sekä myös kehittyä laajemminkin ammattilaisena ja ihmisenä.”

Vaikuttavat työskentelytavat ja loistava koulutusryhmä

Koulutus oli Keskitalon mukaan laadittu erittäin ammattimaisesti siten, että tavoitteet ja työskentelytavat oli kuvattu ja toteutettu selkeästi.

”Mielestäni koulutuksessa vuoropuhelu teoriapohjaisen tiedon ja käytännön harjoittelun kanssa oli hienosti tasapainossa.”

Keskitalo koki, että pääkouluttajat Marjo-Riitta Ristikangas ja Vesa Ristikangas sekä ulkopuoliset kouluttajat olivat kaikki erittäin innostavia ja ammattimaisia osaamisen kehittäjiä.

Erityiskiitokset Keskitalo antaa omalle koulutusryhmälleen, jonka kanssa ryhmäytyminen tapahtui erittäin nopeasti. Ryhmä teki Keskitalon mukaan tiiviisti ja tavoitteellisesti yhdessä töitä koko ohjelman ajan huumoria unohtamatta.

”Käytännön harjoitukset olivat erittäin opettavaisia, sillä ne oli suunniteltu taitavasti ja vertaisoppijat laittoivat itseään hienosti likoon. Turvallisessa ja rennossa oppimisympäristössä oli ilo haastaa itseään ja kokeilla uusia asioita.”

Keskitalo mainitsee koulutuksen hyviin puoliin sen, että siinä tarjottiin monipuolista tukea ja kannustusta siihen, kuinka kehittää osaamista koulutuksen jälkeen. Riippumatta siitä, tähtäsivätkö ryhmäläiset ammattimaisen coachin uralle tai hyödyntääkseen uusia taitoja omissa tehtävissään asiantuntijoina, esimiehinä ja henkilöstön kehittäjinä, koulutus antoi eväät osaamisen kehittämiseen.

Kokonaisvaltainen hyöty

Yksittäistä merkittävintä oppia on hankala nimetä, sillä Sertifoitu systeeminen coach -koulutus on jalostanut sekä kokonaisvaltaisesti Keskitalon ajattelua että vaikuttanut konkreettisesti hänen toimintaansa arjessa.

”Merkittävimpiä oivalluksia oli ymmärtää syvällisesti sekä coachingistä ideana että systeemisyydestä ilmiönä.”

Keskitalo pohtii sitä, kuinka hän on coachingin ja systeemisyyden kulmakivien varaan muodostanut koulutuksessa perustan, jonka varaan hän pystyy nyt rakentamaan omaa osaamistaan saamansa monipuolisen ja runsaan työkalupakin avulla. Lisäksi hän kokee, että pystyy nyt myös itsenäisesti kehittämään omaa osaamistaan eteenpäin.

Harjoittelun merkitys on Sertifioitu systeeminen coach -koulutuksessa olennaista, sillä tieto jalostuu taidoksi vain käytännön harjoittelun kautta.

”Uskon, että koulutuksesta saamani innostus ja eväät elinikäiseen oppimiseen kohti coachingia ja valmentavaa otetta kantavat pitkälle. Jokainen arjen kohtaaminen on mahdollisuus oppia lisää ja nämä mahdollisuudet pyrin myös hyödyntämään.”

Lisähyötyä oli Keskitalon mukaan siitä, että hänen työpaikaltaan Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta osallistui koulutukseen hänen kanssaan samaan aikaan kaksi hänen lähikollegaansa. Tämä mahdollisti sen, että koulutuspäivissä opitut taidot pääsivät saman tien syventymään työyhteisössä.

”Lämpimät kiitokset erittäin korkeatasoisesta ja vaikuttavasta koulutuksesta!”

Ajankohtaista

Blogit

MIKÄ MUUTTUI? ICF:n päivitetyt ydinkompetenssit

Vesa Ristikangas keskustelee ICF:n päivittyvistä ydinkompetensseista, jotka ICF julkaisi vuoden 2019 lopussa. Ydinkompetensseja oli aiemmin 11, mutta nyt niitä on kahdeksan kappaletta. Mikä muuttui?

Blogit

Maailma muuttuu: Miten käy tavoitteellisuudelle?

Alkuviikosta fasilitoin keskustelua, jossa toimitusjohtajat pohtivat sitä, miten pandemia on muuttanut heidän tapaansa johtaa omia organisaatioitaan. Hienoja oppeja tuli jaettua ja yhteistä ymmärrystä luotiin tilanteen vaikutuksesta eri tasoilla. Yksi näkökulma herätti kuitenkin erityistä mielenkiintoa ja mielipiteitä suuntaan ja toiseen.

Blogit

Tutkimusnurkkaus: Miten virtuaalisuus vaikuttaa tiimin jäsenten toimintaan?

Kiinnostava tutkimus julkaistiin vuoden 2020 alussa – siis ennen pandemian kokemuksia. Tutkimuksen kohteena olivat 13 tavallista tiimiä, jotka toimivat 5 viikkoa intensiivisesti virtuaalisesti. Tutkimuksen ytimessä oli selvittää, miten siirtyminen virtuaalitiimeihin vaikutti erityisesti yksilölliseen käyttäytymiseen tiimissä ja sen myötä tiimin suorituskykyyn ja tavoitteisen saavuttamiseen. Tiimitoimintaa arvioitiin mm. Big Five -persoonallisuustestin avulla.

Blogit

Innon päivä: Shokista toimiviin käytäntöihin

Innon nimipäivän (20.6) kunniaksi päätimme keskustella siitä, mitä hyvää kuluneessa keväässä on ollut. Videolla Executive Coachit Marjut Alatalo ja Anna Lönnroth jakavat ajatuksiaan.

Näytä kaikki ajankohtaiset
Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste