Valmentava esimies© -koulutus paransi ihmistuntemusta | BoMentis Coaching House

Valmentava esimies© -koulutus paransi ihmistuntemusta

Koulutus: Valmentava esimies©

Sosiaali- ja terveyssektorilla työskentelevä IT-Manager havaitsi tarpeen esimiestyön kehittämiselle organisaatiossaan toteutetun tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksesta saatu tulos ei ollut paras mahdollinen, mikä synnytti halun lähteä toden teolla kehittämään niin esimiestyöhön liittyviä asioita kuin henkilöstön yhteistyökyvykkyyttä.

Opettavaiset sparraustuokiot

Osallistujan mielestä Valmentava esimies© -koulutuksessa oli havahduttavaa huomata, miten samankaltaiset työelämän haasteet toistuvat monella toimialalla. Koulutuksessa oli mukana heterogeeninen kyseisen kaupungin keskijohdon esimiesjoukko.

”Mieleenpainuvinta oli yhdessä tekeminen pöytäkunnittain ja erityisesti sparraushetket pareittain, jolloin tuli ilmi kiinnostavia seikkoja nykyajan työelämästä.”

Osallistujan mielestä myös ulkopuolisen osallistujakollegan havainnoilla oli merkittävä lisäarvo, kun tavoitteena oli löytää omat vahvuudet ja parannusta vaativat osa-alueet. Sparraustilaisuus, jossa tehtiin sekä sparraus että palautekeskustelu ulkopuolisen havainnoitsijan kanssa, oli hyvin antoisa.

”Ulkopuolinen näkee aina enemmän kuin itse.”

Sparrausparitoiminta motivoi osallistujaa kehittämään itseään. Lisäksi ICT-ammattilaisena oli ilo käyttää uutta Microsoft Teams -sovellusta, jota hyödynnettiin sekä koulutusryhmän että sparrausparien keskusteluissa, kun istuntoja pidettiin lähiopetusten väleissä.

Parempi ymmärrys ihmisten erilaisuudesta

Osallistujalle jäi Valmentava esimies© -koulutuksesta elämään entistä vahvempi ihmistuntemus ja parempi ymmärrys erilaisten ihmisten kohtaamisesta.

”Opin ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja tapaamme kommunikoida paremmin. Kaikkien kanssa ei voi käyttää samaa nuottia, vaan joidenkin kanssa on hyvä kommunikoida eri tavoin. Tiettyjä asioita kannattaa myös valmistella hyvin sen sijaan, että ne vietäisiin kylmiltään kentälle tositoimiin.”

Arvioinnit ja palautteet tukivat omaa kehittymistä

IT-Managerina työskentelevä osallistuja koki koulutuksessa käytetyn Coaching Leadership Pulse® 180 -johtamisarviointi- ja palautetyökalun erittäin hyödylliseksi siitä saatavan raportin ansiosta. Palautteesta ilmeni, miten hän oli arvioinut itseään ja miten muut ovat häntä arvioineet. Sen pohjalta oli helppo alkaa kehittää itseään. Vastaajien antama palaute Coaching Leadership Pulse®:n käytöstä oli kaikin puolin positiivista.

”Käsitellessämme tuloksia huomasin asioita, joihin on hyvä panostaa ja joita kannattaa lähteä kehittämään, jotta itseohjautuvuus lisääntyisi halutulla tavalla. Tämä oli yksi koulutuksen parhaista anneista.”

Valmentajana määrätietoinen ammattilainen

Valmentajana Marjo-Riitta Ristikangas on osallistujan mukaan erittäin osaava ja ammattitaitoinen. Hän kykeni hienosti saattamaan ihmisiä kohti samaa, haluttua lopputulosta.

”Koulutuksessamme erityyppisten ihmisten toimintamallit tulivat hyvin esille. Oli mielenkiintoista nähdä, miten kaksi hyvin erilaista ihmistä vievät asioita eteenpäin kuitenkin niin, että lopputulos on sama. Kouluttajamme Marjo-Riitta tuki tätä erittäin hyvin.”

 

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste