Valmentava esihenkilövalmennus paransi ihmistuntemusta | BoMentis Coaching House

Valmentava esihenkilövalmennus paransi ihmistuntemusta

Valmentava esihenkilö©

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä IT-Manager havaitsi tarpeen esihenkilötyön kehittämiselle organisaatiossaan toteutetun tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksesta saatu tulos ei ollut paras mahdollinen ja se synnytti halun lähteä toden teolla kehittämään niin omia johtamistaitoja kuin henkilöstön yhteistyökyvykkyyttä.

Opettavaiset sparraustuokiot

Osallistujan mielestä Valmentava esihenkilö© -valmennuksessa oli havahduttavaa huomata, miten samankaltaiset työelämän haasteet toistuvat monella toimialalla. Valmennuksessa oli mukana heterogeeninen keskijohdon esihenkilöryhmä.

Mieleenpainuvinta oli yhdessä tekeminen pöytäkunnittain ja erityisesti sparraushetket pareittain, jolloin tuli ilmi kiinnostavia seikkoja nykyajan työelämästä.”

Osallistujan mielestä myös ulkopuolisen osallistujakollegan havainnoilla oli merkittävä lisäarvo, kun tavoitteena oli löytää omat vahvuudet ja parannusta vaativat osa-alueet. Sparraustilaisuus, jossa tehtiin sekä sparraus että palautekeskustelu ulkopuolisen havainnoitsijan kanssa, oli hyvin antoisa.

Ulkopuolinen näkee aina enemmän kuin itse.”

Sparrausparitoiminta motivoi osallistujaa kehittämään itseään. Lisäksi ICT-ammattilaisena oli ilo käyttää uusia teknisiä sovelluksia, joita hyödynnettiin sekä valmennusryhmän että sparrausparien keskusteluissa.

Parempi ymmärrys ihmisten erilaisuudesta

Osallistujalle jäi valmennuksesta elämään entistä vahvempi ihmistuntemus ja parempi ymmärrys erilaisten ihmisten kohtaamisesta.

Opin ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja tapaamme kommunikoida paremmin. Kaikkien kanssa ei voi käyttää samaa nuottia, vaan joidenkin kanssa on hyvä kommunikoida eri tavoin. Tiettyjä asioita kannattaa myös valmistella hyvin sen sijaan, että ne vietäisiin kylmiltään kentälle tositoimiin.”

Arvioinnit ja palautteet tukivat omaa kehittymistä

Esihenkilö koki valmennuksessa käytetyn Coaching Leadership Pulse® 180 -johtamisarviointi- ja palautetyökalun erittäin hyödylliseksi siitä saatavan raportin ansiosta. siitäkin huolimatta, että oli tullut valmennukseen oman organisaation palautetutkimuksen innoittamana.

Coaching Leadership Pulse® -johtajuuspalautteesta ilmeni, miten esihenkilö oli arvioinut itseään ja miten muut ovat häntä arvioineet. Sen pohjalta oli helppo alkaa kehittää itseään. Vastaajien antama palaute Coaching Leadership Pulse®:n käytöstä oli kaikin puolin positiivista.

Käsitellessämme tuloksia huomasin asioita, joihin on hyvä panostaa ja joita kannattaa lähteä kehittämään, jotta tiimiläisten itseohjautuvuus ja tiimin yhdessäohjautuvuus lisääntyisivät halutulla tavalla. Tämä oli yksi koulutuksen parhaista anneista.”

Valmentajana määrätietoinen ammattilainen

Valmentajana Marjo-Riitta Ristikangas on osallistujan mukaan erittäin osaava ja ammattitaitoinen. Hän kykeni hienosti saattamaan ihmisiä kohti samaa, haluttua lopputulosta.

Valmennuksessamme erityyppisten ihmisten toimintamallit tulivat hyvin esille. Oli mielenkiintoista nähdä, miten kaksi hyvin erilaista ihmistä vievät asioita eteenpäin kuitenkin niin, että lopputulos on sama. Valmentajamme Marjo-Riitta tuki tätä erittäin hyvin.”

 

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste