Draamamenetelmät kirvoittavat luovuuden - morenolaiset menetelmät valmennuksissa | BoMentis Coaching House

Draamamenetelmät kirvoittavat luovuuden – morenolaiset menetelmät valmennuksissa

Blogit
Toiminnalliset menetelmät esimies- ja työyhteisövalmennuksissa ovat siirtymässä marginaalista valtavirtaan. Perinteisestä poikkeavat metodit tarjoavat osallistujalle aktiivisen roolin valmennuksessa – ne haastavat pohtimaan ja työstämään muutosta itse. Valmentajan roolina on tehdä tilaa rutiinien keskelle, havahtumiselle.

Oman viitekehyksensä toiminnallisten valmennusmenetelmien kirjossa muodostavat morenolaiset draamamenetelmät: psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian sekä tarinateatterin sovellukset organisaation kehittämisessä. Itävaltalaisen Jacob Levy Morenon (1889-1974) inspiroimat menetelmät ovat laajalti käytössä ympäri maailman. Ne on todettu käytännössä toimiviksi, kun halutaan saada aikaan rakentavia muutoksia henkilöiden toiminnassa. Organisaatioiden kehittämisen työvälineiksi ne ovat jalkautuneet vähitellen.

Spontaanius

Morenolaiset draamamenetelmät syntyivät spontaanisuuden ympärille. Moreno tarkkaili lasten leikkejä: lapset osaavat muuttaa toimintaansa nopeasti tilanteen vaatimien olosuhteiden mukaisesti. Entä aikuiset?

Spontaaniuteen ja luovuuteen kiteytyy muutoksen ydin. Arkikielessä spontaanius sekoitetaan usein impulsiivisuuteen: ”Se on niin spontaani ja kontrolloimaton tyyppi”. Aito spontaanius on itsensä likoon laittavaa työskentelyä: onnistunut sopeutuminen tilanteisiin edellyttää joustavaa käyttäytymistä ja ajattelua.

Spontaaniin tilaan ei myöskään päästä kylmiltään, vaan siihen tulee luoda soveltuvat puitteet. Valmennuksissa valmentajan keskeinen tehtävä on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa osallistujat voivat luottamuksellisesti jakaa ajatuksiaan ja kehittää näkemyksiään. Ahdistunut työntekijä tai johtaja ei ole valmis uusiin oivalluksiin tai tekoihin.

Psyko- ja sosiodraaman sovellukset

Psykodraaman avulla tutkitaan henkilön käytössä olevia rooleja ja ihmissuhteita. Itsetuntemus ja vaikuttamisen taidot lisääntyvät. Esimiesvalmennuksissa psykodraaman sovelluksia ovat esimerkiksi roolikarttatyöskentely ja tilannedramatisoinnit. Psykodraamamenetelmiä käytetään etenkin haasteellisten johtamistilanteiden harjoittelussa. Vastaroolia kokeilemalla johtaja huomaa, miten toimimalla saadaan aikaan paras tulos – tai mitä ainakaan ei kannata tehdä.
Sosiodraama on ohjaajan johdolla tapahtuva luova ryhmäprosessi. Työyhteisö voi tutkia esimerkiksi ”erilaisuuden voimavarat” -teemaa ja etsiä tiimille hyviä käytännön toimintamalleja. Ohjaaja luo toiminnalle raamit ja yhteisen maailman, jota osallistujat rakentavat omien rooliensa kautta. Roolityöskentelyssä on keskeistä, että toiminta tapahtuu riittävän etäällä normaaliarjesta, jolloin spontaanit reagoinnit ja uusien toimintamallien harjoittelu tulee mahdolliseksi.

Sosiometria ja tarinateatteri

Sosiometrialla tutkitaan ja rakennetaan erityisesti ryhmän sisäistä rakennetta. Sosiometrinen ajattelu antaa mahdollisuuden oppia ryhmäyttämistä ja kokea onnistumisen kokemuksia: ”Nyt ymmärrän, miksi viestini eivät ole tavoittaneet projektityöntekijöitä. Minähän voin tutustuttaa heidät Kariin ja Tuulaan.”

Helppo ja hauska tapa tutkia organisaation tilaa työntekijöiden näkökulmasta on tarinateatteri. Se on improvisaatioon perustuva teatterin muoto: näyttelijät, muusikko ja ohjaaja luovat näyttämölle välähdyksiä organisaation elämästä. Teatterin keinoin sanoitetaan kokemukset ja muutoksen tarpeet monipuolisesti ilman pitkiä esitelmiä.

Tavoitteena luovuus ja toimintakyky

Draamamenetelmät pyrkivät löytämään luovuuden ja harmonian arkityössä. Tavoitteena on, että työyhteisön jäsenet kokevat työpanoksensa tärkeäksi osaksi yhteisen vision toteuttamisessa. Toiminnallisten menetelmien avulla avataan lukkoja ja saadaan uutta virtaa yhteistyöhön: organisaation toimintakyky paranee.
Morenolaisten menetelmien syvällinen hallinta vaatii vuosien koulutuksen. Menetelmät eivät ole irrallisia työkaluja, vaan tarkoituksenmukaisia metodeja työyhteisön tilanteeseen. Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan koulutus (=TRO) kestää 3-4 vuotta, psykodraamaohjaajan (CP=Certified Practitioner) koulutus 6-10 vuotta.

Marjo-Riitta Ristikangas
Kuva: Juha Reunanen

Lähteet:
Aitolehti, Sirkku & Silvola, Kirsti (toim.): Suhteiden näyttämöt – näkökulmia psykodraamaan. Duodecim (2008).
Janhunen, Tarja & Sura, Sirkka (toim.): Miten käytän toiminnallisia menetelmiä? Psykodraaman ohjaajat kertovat. Resurssi (2005).
Ristikangas, Vesa & Aaltonen, Tapio & Pitkänen, Eeva: Asiantuntijasta esimies – innostusta ja arvostusta esimiestyöhön. WSOYpro (2008).
Williams, Anthony: Ryhmän salaisuudet. Sosiometria muutoksen voimavarana. Resurssi (2002).
Kirjoittamisajankohta: Novetos News 4/2008

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste