Miten saada lisää vaikuttavuutta johtamisvalmennuksiin? | BoMentis Coaching House

Miten saada lisää vaikuttavuutta johtamisvalmennuksiin?

Blogit
blogi

Jos olet miettinyt, miten paljon rahaa organisaationne on käyttänyt koulutuksiin tai valmennuksiin ja mitä tuloksia on saatu, tämä blogi on tarkoitettu juuri sinulle.

Tyypillisesti valmennuspäivän päätteeksi mitataan heti hyvää fiilistä eli sitä miten osallistujat kokivat koulutuspäivän. Pelkän fiiliksen mittaaminen ei kuitenkaan ole tae toiminnan muutokselle.

Johtamiskoulutuksissa kaadetaan osallistujille usein paljon (uutta) tietoa. Harvoin ongelmat johtamisessa ovat kuitenkaan sidoksissa tiedonpuutteeseen. Lähes kaikki esihenkilöt pystyvät kuvaamaan, minkälaista on hyvä johtaminen.

Jos ja kun tiedon puute tai hyvä fiilis koulutuksissa ei ole pullonkaula, mikä sitten muuttaa toimintaa ja vie saatuja oppeja osaksi arjen toimintaa? Yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella seuraavat kuusi tekijää nousevat ylitse muiden:

 1. Käyttäytymisen muutos edellyttää muutosta ajattelussa. Kun valmennuksiin luodaan psykologista turvaa, osallistujat rohkaistuvat ajattelemaan ääneen. Valmentaja ei voi olla myöskään mikään vastausautomaatti, vaan yhteisen ajattelun haastaja, joka omalla osaamisellaan herättää osallistujia ajattelemaan. Kun osallistujat puhuvat omaa ajatteluaan ääneen, ajattelun muutos mahdollistuu.
 2. Uuden tiedon ”kaatamisen” sijaan tarvitaan konkreettista tekemistä eli yhteisiä kokeiluja, työkalujen treenausta ja erilaisia simulaatioita.
 3. Oppimisessa tarvitaan tilaa reflektiolle. Yleensä ilman reflektointia ei tapahdu oppimista eikä kehittymistä.
 4. Pelkkä ajattelussa tapahtunut oivallus ei vielä riitä muuttamaan yksilön, tiimin tai organisaation toimintaa. Tarvitaan sitoutumista konkreettisiin kehitystoimiin tai kokeiluihin – puhutaan toimeenpanokyvystä. Toimeenpanokykyinen tekee sovittuja asioita, vaikka ne eivät motivoisikaan. Tätä tukemaan on kokemuksemme mukaan hyvä kytkeä sosiaalista painetta. Kun sparrailee kollegojen kanssa siitä, miten omat kokeilut ovat menneet, lisääntyy sitoutuminen.
 5. Koulutuksissa tapahtuvilla tekemisen ja kokeilujen säännöllisellä arvostavilla arvioinnilla varmistetaan toiminnan muutos toivottuun suuntaan.
 6. Vaikuttavuuden vahvistamisessa kannattaa käyttää lisäksi käyttää tietoista positiivista vahvistamista onnistumisia korostamalla, teknologisia sovelluksia ja systeemisen ajattelun soveltamista. Me tarjoamme Valmentavat Taidot verkkovalmennuksen itseoppimismahdollisuutta, josta seuraavaksi kerromme lisää.

Uusi vaikuttava keino tukea johtamiskulttuurin muutosta

Olemme kehittäneet viimeisen parin vuoden aikana valmentavan ajattelu- ja toimintatavan ympärille Valmentavat Taidot -verkkovalmennuksen, joka on merkittävästi lisännyt esihenkilöiden motivaatiota sekä syventänyt valmennustemme vaikuttavuutta.

Valmentavat Taidot on kuuden teema-alueen kokonaisuus, jossa on lähes 40 erillistä sisältömoduulia liittyen valmentavaan tapaan toimia. Jokainen moduuli sisältää videoita, podcasteja, pohdintatehtäviä, artikkeleita, arviointeja sekä ennen kaikkea ohjattuja soveltamisia jokaisen arkeen.

Valmentavat Taidot -verkkovalmennus on tehty jokaiselle työelämässä toimivalle. Se ei siis ole tehty ensisijaisesti esihenkilöille, vaan jokaiselle asiantuntijalle, tiimiläiselle, joka tekee yhteistä työtä asiantuntijana tai projektijohtajana organisaatiossa.

Valmentavat Taidot -kokonaisuus on verkossa toteutettava valmennuskokonaisuus, jonka avulla saadaan aktivoitua yhteiseen oppimisprosessiin myös tiimiläiset. Kun perinteisesti vain esihenkilöitä on koulutettu, olisi tärkeää saada myös tiimiläiset mukaan yhteiseen oppimismatkaan. Alla on kuva, jossa on väreillä kuvattu samat kaksi esimerkkiä: A-tilanteessa perinteinen malli ja B-tilanteessa vastaavasti valmennuskokonaisuus, jossa johdettavat ovat myös mukana.

Kuva: Vaikuttavuutta lisää, kun myös tiimiläiset ovat mukana koulutettavina.

Tilanteessa A esihenkilö soveltaa opittuja omassa tiimissään (tiimiläiset vihreitä neliöitä).

 • Haaste on siinä, että hän joutuu tekemään muutostyön yksin.
 • Tiimiläiset toimivat kuten ennenkin ja ihmettelevät esihenkilön muuttunutta toimintaa, koska on juuri käynyt valmennuksessa, mutta eivät välttämättä tiedä sitä.
 • Sinnikkäät, valveutuneet ja rohkeat esihenkilöt saavat muutoksen aikaan koko tiimin toimintakulttuurissa. Tiimin vuorovaikutussysteemi alkaa vähitellen muuttua.
 • Moni esihenkilö kuitenkin luovuttaa ja palaa takaisin tuttuun ja turvalliseen tapaan. On liian haastavaa ”juuri tässä tilanteessa”. Muutosta ei tapahdu.

Tilanteessa B sen sijaan esihenkilö ei ole yksin tekemässä muutosta.

 • Kun esihenkilöt ovat yhteisessä valmennuksessa, jokainen tiimiläinen työstää omaa ajattelunsa ja toimintansa Valmentavat Taidot -oppimisalustalla.
 • Kukin tiimiläinen tutustuu sovittuun teemaan ja tekee omaa itsereflektiotaan sovitulla aikataululla.
 • Tiimin vetäjä kutsuu tiiminsä kokoon ja ohjaa keskustelua syntyneistä kokemuksista sekä ohjaa tiimiä treenaamaan käytännössä taitoja, joita arjen yhteisen työn tekeminen edellyttää.
 • Tiimin vuorovaikutussysteemi muuttuu, kun esihenkilö ei ole enää yksin luomassa ymmärrystä ja puskemassa uutta ajattelua arjessa.
 • Esihenkilö oppii toimimaan valmentavasti ja tuloksia alkaa syntyä, koska tiimiläiset ovat saaneet uusia ajatuksia ja työkaluja perustyökalupakkiinsa.

Vaikuttavuutta saadaan merkittävästi lisättyä, kun esihenkilöiden ei tarvitse tehdä omaa muutostyötään yksin. Kun koko tiimi saadaan valjastettua oman ja yhteisen työn kehittämisen äärelle, tuloksia syntyy. Kun esihenkilöt alkavat soveltaa valmentavaa otetta oman tiiminsä kanssa, koko tiimin toiminta muuttuu valmentavaksi.

Lopuksi

Olen vakuuttunut siitä, että vaikuttavilla valmennuksilla saadaan aikaan parempaa johtamiskokemusta, joka vastaavasti lisää työntekijäkokemuksen laatua ja sen myötä asiakaskokemus parantuu. Tulokselliset valmennukset keskittyvät toimintatapojen muuttamiseen käyttäytymisen tasolla. Mitä monipuolisemmat tukirakenteet ja harjoitteluohjelmat ovat olemassa, ”luokkahuoneessa” opitut ja oivalletut toiminnat saadaan siirrettyä osaksi arkea! Ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen tukee kokonaisuutta. Kysy lisää, niin osoitamme sanat teoiksi.

 

Tutustu Valmentavat taidot -verkkovalmennukseen tästä.

Lue lisää Valmentava tiimin johtaminen -kirjasta ja tilaa omaksi.

Asiakastarinoita

Valmentavat taidot jokaisen arkeen

Case Kuntaliitto

Valmentavat taidot -verkkovalmennus

Innostuin Valmentavat taidot -verkkovalmennuksesta sen vuoksi, että sen myötä ihan jokainen kuntaliittolainen saa mahdollisuuden oppia, mistä valmentavassa vuorovaikutuksessa on kyse.

Lue lisää

Kaikki asiakastarinat

Esite: Valmentavat taidot -verkkovalmennus

Valmentavat taidot -verkkovalmennus on BoMentiksen valmentajien kehittämä kaikille organisaation edustajille tarkoitettu opiskelukokonaisuus, joka koostuu useasta eri teema-alueesta. Sitä hyödyntämällä organisaatiosi henkilöstö pääsee kehittämään omia valmentavia tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Lataa esite

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste