Odotetaanko johtamiselta jo liikaa? | BoMentis Coaching House

Odotetaanko johtamiselta jo liikaa?

Blogit
blogi

Koetko, että sinulta odotetaan liikaa? Pystytkö enää tarjoamaan johdettavillesi sitä, mitä he sinulta tarvitsevat? 

Johtamisen odotukset ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi erityisesti yksilöllisen johtamisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisen osalta. Toinen tarvitsee kuuntelijaa ja tukijaa: ”Minä en jaksa enää, tarvitsen saikkua.” ja toinen vapautta: ”Anna mun tehdä mun hommat ihan itsenäisesti.” Suurin osa johdettavista kuitenkin haluaa perinteistä läsnäolevaa esihenkilöä, joka on kiinnostunut kuuntelemaan ajatuksia ja tuntemuksia sekä tarjoaa kehittymisen suuntaa sparraamalla arjen työelämän kysymyksissä. 

Joka tapauksessa iso osa työntekijöistä ja esihenkilöistä kamppailee oman jaksamisen kanssa. Työtunnit ja voimat eivät meinaa millään riittää työn tekemiseen ja kaikkeen datan pyörittämiseen ja sähköisten työvälineiden haltuunottoon, mitä töissä pitäisi osata käyttää.  

Johtamiselta odotetaan sitä, että se tukisi sekä omaa ja yhteistä työhyvinvointia että yksilöllistä kehittymistä omassa työroolissa. Moni vielä odottaa sitä, että sen tulisi tapahtua mielellään etänä tai ainakin siten, että työyhteisön yhteisöllisyyden tulisi rakentua ilman jokapäiväistä työpaikalle menemistä – ja vielä siten, että pystyy tehdä töitä kotitoimistossa ja hoitaa siinä samassa lapsia ja tehdä arkiaskareita. Samaan aikaan kipuillaan sitä, että jää töissään yksin, kun tehtävää on paljon, eikä itse osaa priorisoida, mikä on tärkeää tehdä juuri nyt. Odotus on, että joku voisi auttaa. 

Kun pohditaan näihin odotuksiin vastaamista, keskeistä on ymmärtää, että työntekijöiden odotukset ja tarpeet voivat olla hyvin erilaisia. Seuraavassa on lueteltu 13 keinoa, joilla esihenkilöt voivat vastata näihin kasvaneisiin odotuksiin, jos he omalta osaltaan kykenevät:  

 1. Tunne johdettavasi – heidän vahvuutensa, heikkoutensa, kiinnostuksen kohteensa ja ura- tai kehittämistavoitteensa. Kustomoi motivointi, palaute ja kehityssuunnitelmat yksilön mukaan. 
 2. Kysy odotuksia: – kun tiedät johdettaviesi, esihenkilösi, kollegojesi, alihankkijoittesi ja tietysti asiakkaidenne odotukset, niin voit paremmin vastata niihin ja selkeyttää omaa yhteistyö- ja palvelurooliasi suhteessa heihin. 
 3. Kerro selkeät tavoitteet ja odotuksesi: Kommunikoi selkeästi tiimin ja yksilön tavoitteet, ja varmista, että työntekijät ymmärtävät, miten heidän työpanoksensa vaikuttaa organisaation tavoitteisiin ja asiakaskokemuksiin. 
 4. Järjestä aikaa ja kuuntele: Järjestä säännöllisiä yksilöllisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa kuullaksesi heidän ajatuksiaan, huolenaiheitaan ja ehdotuksiaan.  
 5. Kehitä johdettaviasi palautteella: Anna rakentavaa palautetta ja ole avoin vastaanottamaan sitä myös itse. Näytä esimerkkiä, miten annetaan ja vastaanotetaan rakentavasti palautetta – tuli se asiakkaalta, johdettavilta tai muualta organisaation taholta. 
 6. Ymmärrä perhe-elämän vaatimukset: Tunnusta, että työntekijöillä on elämää työn ulkopuolella. Tarjoa joustavia työaikoja ja etätyömahdollisuuksia, jotta he voivat yhdistää työn ja henkilökohtaisen elämän paremmin. 
 7. Vahvista työhyvinvointia: Luo työpaikalle hyvinvointiohjelmia, kuten työergonomiaa, henkisen hyvinvoinnin tukemista ja työterveyshuoltoa. Kannusta ja tue terveellisiä elämäntapoja. 
 8. Ole arvostava ja inklusiivinen: Varmista, että kaikki tuntevat itsensä arvostetuksi ja että heidän mielipiteensä otetaan huomioon päätöksenteossa. 
 9. Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi: Näytä esimerkkiä siitä, miten huolehdit itsestäsi ja olet virkeä sekä lomailet riittävästi. Älä tee liikaa töitä ja ole iloinen työssäsi.  
 10. Jaa vastuuta tasapuolisesti: Anna työntekijöille vastuuta ja valtuuksia, jotta he voivat ottaa omistajuuden työstään, nauttia siitä ja kehittyä omalla alallaan. 
 11. Luo psykologisesti turvallista kokeilukulttuuria: Luo avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa työntekijät voivat ilmaista itseään ilman pelkoa negatiivisista seurauksista. 
 12. Tarjoa kehitys- ja koulutusmahdollisuuksia: Tarjoa työntekijöille mahdollisuuksia kehittää ammatillisia taitojaan ja henkilökohtaisia vahvuuksiaan koulutusten ja projektien kautta. 
 13. Kehitä johtamistaitojasi: Investoi omaan kehitykseesi johtajana. Ota vastaan palautetta, etsi mentorointia ja osallistu johtamiskoulutuksiin. Opettele olemaan hyvä kuuntelija ja sopivasti jämäkkä. 

Yksilöllinen johtaminen ja työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen eivät ole yksittäisiä tekoja. Ne vaativat jatkuvaa sitoutumista ja pyrkimystä ymmärtää ja vastata työntekijöiden muuttuviin tarpeisiin. 

Tuleeko joskus sellainen tunne, että haluat olla hyvä ihmisten johtaja ja valmentava esihenkilö, mutta ei vain kykene. Haluaisit olla hyvä, mutta kokemus on sellainen, että ”Nyt minulta kyllä odotetaan liikaa!” 

Et ole ainoa! Teitä on jo liian paljon. Siksi kannattaa pysähtyä asian äärelle, ja pohtia – mihin on valmis ja millä hinnalla TAI – mitä on hyvä tehdä, jotta oma työhyvinvointi olisikin se kaikista tärkein juttu. ”Jos minä voin hyvin, niin silloin myös muidenkin on helpompi voida hyvin.” hyvinvointi lähtee ennen kaikkea itsestä! 

Itsestä huolehtiminen ei ole itsekästä – kiitollisuus pienistä asioista, itselle tuen pyytäminen ja riittävän terveelliset elämäntavat: ruokavalio, liikunta ja riittävä uni ovat perusta hyvälle henkiselle ja fyysiselle terveydelle. 

Lisää iloa, energiaa ja tavoitteellisuutta esihenkilötyön ja tiimiläisten yhdessätyöskentelyyn ja itseohjautuvuuteen Valmentavat taidot -verkkovalmennuksella. Lue lisää tästä.

Lataa maksuton esite

Esite: Valmentavat taidot -verkkovalmennus

Valmentavat taidot -verkkovalmennus on BoMentiksen valmentajien kehittämä kaikille organisaation edustajille tarkoitettu opiskelukokonaisuus, joka koostuu useasta eri teema-alueesta. Sitä hyödyntämällä organisaatiosi henkilöstö pääsee kehittämään omia valmentavia tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Lataa esite

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste