Valmentavan kulttuurin kolme tukipilaria | BoMentis Coaching House

Valmentavan kulttuurin kolme tukipilaria

Blogit

Vahva ja kukoistava coachaava kulttuuri vaatii vankan alustan jonka päällä kasvaa. Tämä alusta koostuu kolmesta tukipilarista, jotka ovat keskenään yhtä tärkeitä. Jos jokin näistä puuttuu se uhkaa myös coachaavan kulttuurin kehittymistä ja vahvistumista.

Pilari 1: Coachingstrategia

Ensimmäinen pilari on varta vasten coachingia ja valmentavaa johtamisotetta varten luotu strategia. Tärkeää on kirjata valmentava ote osaksi yritysen toivottua johtamis- ja yhteistyön tapaa. Valmentava kulttuuri levittyy ennen kaikkea yhteistyön avulla, ja sen piirissä ovat kaikki yrityksen henkilöt.

Pilari 2: Yrityskulttuurin kehittäminen strategian suuntaisesti

Toinen tukipilari varmistaa, että valmentavan kulttuurin luominen ja kehitys on linjassa muuhun yritysstrategiaan. Yritysten pitää menestyäkseen kehittää strategiaansa samaan tahtiin kuin maailma niiden ympärillä muuttuu. Valmentava kulttuuri ei itsessään luo notkeaa organisaatiokulttuuria, vaan se auttaa sisäistämään jatkuva n oppimisen ja kehittämisen yrityksessä. Tämän myötä yrityksen sisäinen kulttuuri notkistuu ja se seuraa herkemmin muutoksessa mukana.

Pilari 3: Rakenteet ja osaaminen

Kolmas tukipilari ankkuroi valmentavan kulttuurin yritykseen. Tämä koostuu ainakin seuraavista osasta:

  1. Vahva ohjausryhmä, joka koostuu HR johtohenkilöistä ja muista johtoryhmän jäsenistä. Kyseinen ryhmä todistaa muille, että valmentava ote / coaching ei ole tilapäinen kokeilu tai HR:n alkuunpanema kehitys, vaan että koko yrityksen johto seisoo sen takana.
  2. Sisäiset ammatticoachit koostuvat niistä, jotka ovat vahvistaneet osaamistaan ammatticoach-osaamisella. He ovat organisaation sisäisiä muutosagentteja, jotka kehittävät yrityksessä käytävien keskustelujen laatua. Valmentava kulttuuri tulee todeksi, kun ensin valmentava ajattelu sisäistetään kaikilla johtamistasoilla. Ylimmän johdon esimerkki on muutoksessa kaikkein keskeisin.

Tarvitaan jokaisen johtoryhmän jäsenen henkilökohtaista esimerkkiä – ei pelkkää sanahelinää!

Lähteenä sovellettu Peter Hawkinsin ajatuksia teoksesta: Creating a Coaching Culture

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste