Suosittelemme valmennuksiimme osallistuville asiantuntijoidemme kirjoittamia kirjoja, jotka toimivat syventävinä opiskelumateriaaleina ja käytännönläheisenä käsikirjoina.

Tilaa kirjoja >

Ylin johto suunnannäyttäjänä

Stellar Management Teams
Routledge, London 2018.
Ristikangas Vesa & Rinne Tapani

In this book, the reader undertakes a metaphorical journey to the stars, which symbolizes top-level interaction and collaboration. The journey is the development from an ordinary management team into a Stellar Management Team, which elevates its operation up to a new level of performance and success.

Tilaa kirja >

Johtoryhmästä tähtijoukkue, Vesa Ristikangas ja Tapani RinneJohtoryhmästä tähtijoukkue
Talentum 2014.
Ristikangas Vesa & Rinne Tapani

”Kirjassa yhdistyvät kirjoittajien vankka kokemus johtoryhmien kehittämistyöstä, alan tutkijoiden havainnot, esimerkit elävästä elämästä sekä hyvin käytännönläheiset harjoitukset. Tämä on jokaisen johtoryhmätyötä tekevän käsikirja. Suosittelen!”
Katri Sipilä, Toimitusjohtaja, Teosto.

Tilaa kirja >
Lue lisää

Johtoryhmästä tähtijoukkue -kirja on saanut suuren suosion. Kirjassa tarjotaan tuoreita ja vaikuttavia näkökulmia johtoryhmän kehittämiselle. Fokus on johtoryhmän todellisen huippuuden mekanismeissa ja konfliktikompetenssin ymmärtämisessä. Johtoryhmän tie tähtiin edellyttää rohkeutta lähteä matkalle. Oletteko te valmiita oppimaan ja kehittymään – yhdessä, johtoryhmänä?

Kuuntele webinaari kirjan pohjalta (10.1.2014)

Kirja-arvostelu: Johtoryhmän ydin on luottamus. Kirsti Kannisto. Talouselämä 29/2014.

Kirja-arviointia, klikkaa kuva suureksi:
Kirja-arviointia - Johtoryhmästä tähtijoukkue

17Sukset ristissä – Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö
Kauppakamarikustannus 2011.
Ristikangas Vesa & Junkkari Lari

Kirja avaa yrityksen omistajien, hallituksen ja toimivan johdon yhteistyöhön liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Sukset voivat mennä ristiin hyvinkin helposti ja aiheuttaa turhaa energiahukkaa. Kirja avaa ristiriitojen ja yhteistyön dynamiikkaa sekä tarjoaa välineitä, miten energia saadaan suunnattua samaan suuntaan.

Tilaa kirja >

Valmentava esimiestyö

Valmentava esimies kirjaValmentava esimies – Onnistumisia palvelevat positiot
Alma Talent (3. painos) 2018.
Ristikangas Marjo-Riitta & Grünbaum Leni.

”Kädessäsi on innostava ja selkeä kirja valmentavasta esimiehisyydestä. Kirja sopii loistavasti kaikille esimiestyötä tekeville. Kirjan kuvailevien esimerkkien ja konkreettisten työkalujen avulla voit peilata omaa toimintatapaasi ja kehittyä lisää valmentavana esimiehenä.”
Henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Tilaa kirja >
Lue lisää

Valmentava esimies -kirja tarjoaa konkreettisia työkaluja yksilön ja tiimin valmentamiseen. Kirjassa on tuoreita näkökulmia jokaiselle esimiehelle, joka haluaa toimia valmentavasti ja oppia uusia taitoja lisää. Valmennustaitojen opiskelu kirjasta on erittäin innostavaa, koska se antaa konkreettisia esimerkkejä ja harjoituksia erilaisista tavoista valmentaa ja coachata. Kirjaa soveltuu erinomaisesti osana esimiesten koulutuksia osana välitehtäviä. Kirjan lukeminen ei jätä kylmäksi. Se tuo konkreettisella tavalla toivoa paremmasta esimiestyöstä. Muutos on mahdollista, jos vain haluat oppia.

Valmentava esimies, sähköinen teos, BoMentisOyValmentava esimies
Sähköinen kirja. Alma Talent 2016.
Ristikangas Marjo-Riitta & Grünbaum Leni.

Sähköinen teos, Valmentava esimies, tarjoaa laajan kuvauksen esimiehen käytännön taidoista. Teoksessa on melkein 100 konkreettista yksilön ja tiimin valmentamisen työkalua. Lisäksi se tarjoaa uutta systeemistä toimintamallia ja ajattelua jokaiselle esimiehelle, joka haluaa todella oppia toimimaan valmentavasti.

Lue lisää
Teos tarjoaa paljon toiminnallisuutta ja sähköisesti tallennettavia työkaluja ja muistioita.

Kirja-arvostelu: Työkalupakki parempaan johtamiseen. fakta 2.6.2014.

Tilaa teos Verkkokirjahyllystä >


Tiimin valmentaminen - Systeemisisä työkaluja valmentavan kulttuurin rakentamiseen

Tiimin valmentaminen – Systeemisiä työkaluja valmentavan kulttuurin rakentamiseen.
Alma Talent 2020.
Ristikangas Marjo-Riitta, Lönnroth Anna, Ristikangas Victoria & Ristikangas Vesa

Kysytkö itseltäsi: Miten rakentaisin tiimiä? Entä: Miten rakentaisin valmentavaa organisaatiokulttuuria? Osaatko vastata mielestäsi riittävän hyvin?

Lue lisää

Tiimin valmentaminen -kirja sisältää runsaasti vinkkejä ja työkaluja valmentavalle esimiehelle. Se lähestyy valmentavan organisaatiokulttuurin rakentamista tiimeistä käsin. Tiimin valmentamista lähestytään systeemisen tiimimallin kautta, jossa tiimin toimintaa rakennetaan kokonaisvaltaisesti kohti yhteistä tavoitetta. Tiimin valmentamisesta kiinnostunut saa kirjasta käytännön työkaluja mm. siihen, miten hyödyntää tiimissä olevaa energia sekä lisätä tiimiläisten vastuullisuutta yhteisestä. Lisäksi kirjassa fokus laajenee esimiesten lisäksi johtoryhmän jäseniin, HR:ään ja organisaation muutosagentteihin sekä tiimin keskeisiin sidosryhmiin. Kyse on yhteistyön rakentamisesta ja vuorovaikutussysteemin hyödyntämisestä. Kirja ilmestyy vuonna 2019.

Valmentava johtajuus, Marjo-Riitta ja Vesa RistikangasValmentava johtajuus
Alma Talent (7. painos) 2019.
Ristikangas Marjo-Riitta & Ristikangas Vesa

Valmentava johtajuus on coachingin ja valmentavan esimiestyön perusteos esimiehille, henkilöstön kehittäjille ja kaikille valmentavasta esimiestyöstä kiinnostuneille. Kirja on valmentavan johtajuuden käsikirja, joka tarjoaa ajattelumallin valmentavasta ajattelu- ja toimintatavasta.

Tilaa kirja >
Lue lisää

Lisäksi se antaa käytännöllisiä vinkkejä ja suuntaviivoja valmentavasta johtamisotteesta niin yksilöiden kuin tiimin johtamisen arkeen. Kirja soveltuu lisäksi valmentavan johtamiskulttuurin perustekijöiden hahmottamiseen. Kirja toimii myös ammatillisten opintojen syventäjänä ja ja valmentamisesta kirjoitetun tutkimustiedon kiteyttäjänä. Valmentava johtajuus perustuu luottamukseen ja se kuuluu kaikille!

Kirja-arvostelu: Valmentava johtajuus. Jouko Saramies. 2015.

Kirja-arvostelu: Asiajohtajasta valmentajaksi. Jaakko Muilu. 11/2013.

9789510338629_1Asiantuntijasta esimies – Innostusta ja arvostusta esimiestyöhön
Alma Talent (5. painos) 2016.
Ristikangas Vesa, Aaltonen Tapio & Pitkänen Eeva

Esimiehiksi tullaan useimmiten asiantuntijatehtävistä. Monet pysyvät uudessa tehtävässäänkin sisimmältään asiantuntijoina. Miten asiantuntija saa uuden identiteetin? Kysymys on työelämän tärkeimpiä kysymyksiä aikana, jolloin hyvää esimiestyötä ja johtamista pidetään organisaation menestyksen kriittisenä kysymyksenä.

Tilaa kirja >
Lue lisää

Ollaksesi hyvä esimies, kysy välillä itseltäsi: Haluanko olla esimies vai haluanko luoda uraa asiantuntijana? Esimiehen keskeinen tehtävä on ihmisten johtaminen, vuorovaikuttaminen. Olla esimies on jotain kokonaan muuta kuin olla asiantuntija. Tämä oivallus jää monilta esimiestehtävään päätyneiltä tekemättä. Tuloksena saattaa olla tilanne, jossa sekä esimies että alaiset voivat huonosti. Johtamisesta on tullut taitolaji. On opittava paljon, saatava itseluottamusta, jämäkkyyttä, joustavuutta ja tilannetajua – kykyä vastata luontevasti ja spontaanisti erilaisiin odotuksiin.

Kirja-arvostelu: Johtaja kuorii sipulia, Talouselämä 14.10.2008

Asiantuntija esimiehenäAsiantuntija esimiehenä
Sähköinen kirja. Alma Talent 2016.
Ristikangas Vesa, Aaltonen Tapio & Pitkänen Eeva

Asiantuntija esimiehenä -sähköinen teos tarjoaa runsaasti käytännönläheisiä työkaluja esimiestyössä onnistumiseen. Kun samaan aikaan on oltava asiantuntija ja esimies, tarvitaan oman toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen työkaluja Teos esittelee erilaisia asiantuntija–esimies –polkuja sekä väyliä vahvistaa osaamista esimiehenä. Se tarjoaa tuoreita näkökulmia ja työkaluja josta hyötyvät niin uudet ja vanhat esimiehet, asiantuntijat, esimiesasemaa tavoittelevat kuin esimiesten valitsijat ja kehittäjätkin.

Tilaa teos Verkkokirjahyllystä >

johtajuusJohtajuus psykodraamassa
Kopijyvä 2006.
Ristikangas Vesa

Psykodraamaohjaajilta edellytetään monipuolisia tietoja ja taitoja sekä henkilökohtaisia valmiuksia. Heihin onkin usein liitetty yli-inhimillisiä piirteitä ja kykyjä. Psykodraamaa ohjaavat kuitenkin tavalliset ihmiset, jotka ovat saaneet siihen perusteellisen koulutuksen. Tässä kirjassa tarkastellaan psykodraamaprosessien johtamista morenolaisen rooliteorian pohjalta. Siinä esitellään tunnetut psykodraamaohjaajan osaroolit: ryhmän johtaja, toiminnan analysoija, näyttämön johtaja ja terapeutti. Näiden lisäksi perehdytään vähemmän esillä olleisiin spiritualistin ja eetikon roolelihin.

Tilaa kirja >

Onnistumisia rakentava kulttuuri

Valmentava mentorointi
Ilmestyy 08/2019. Kauppakamari.
Ristikangas Vesa, Ristikangas Marjo-Riitta, Marjut Alatalo

Valmentava mentorointi -kirja on tehty oppaaksi mentorille
ja mentoroitavalle. Siinä on paljon käytännön esimerkkejä
ja vinkkejä, miten rakentaa molempia osapuolia hyödyttävä
luottamuksellinen yhteistyösuhde. Kirja aktivoi lisäksi
lukijaa ajattelemaan mentorointisuhteen hyötyjä ja
haasteita sekä haasteiden ylittämisen keinoja.
Ennakkotilaus >

Jokainen tarvitsee mentorin Jokainen tarvitsee mentorin
Kauppakamari 2014.
Ristikangas Vesa, Clutterbuck David & Manner Jarmo

”Viisaan lähivaikuttamisen käytäntöpohjainen käsikirja. Kirjatimantti ilman pulinoita, välkehtivä perusteos, joka auttaa eteenpäin keskinäisen kukoistuksen elintärkeällä tiellä.”
Prof Esa Saarinen, Aalto-Yliopisto

Uuden aallon mentorointi tulee. Jokainen tarvitsee mentorin -kirja innostaa tuoreella ajattelullaan.

Lue lisää
Valmentava mentorointi muuttaa organisaation mentorointikäytäntöjä ihmislähtöisemmäksi ja tulosorientoituneemmaksi. Valmentava mentorointi on osa organisaation yhteisöllistä kehittämistä, joka kasvattaa sitoutumista ja aktiivisia yhdessä tekemisen tapoja, erityisesti mielen taitoja.

Kirjassa kuvataan mentoroinnin hyötyjä ja tuotoksia sekä perustellaan, miksi kaikki organisaatiot ja yksilöt tarvitsevat mentorointia. Kirja antaa uutta ajattelua valmentavien mentorointiohjelmien rakentamiseen sekä mentorointi-parien keskinäisen dialogin syventämiseen. Valmentava mentorointi täydentää ja tehostaa johtamisen ja kulttuurin kehittämisen ohjelmia, sekä kasvattaa tuottavuutta.

Kirja-esittely: Mentorista tuli valmentaja, Talouselämässä 18.1.2015.

Tilaa sähköinen teos>

Tutustu kirjan takakanteen klikkaamalla kuvaa. Kirja loppu varastosta.

Jokainen tarvitsee mentorin

beyond-goals

Beyond Goals – Effective Strategies for Coaching and Mentoring.
Gower Publishing Limited 2013.
David Susan, Clutterbuck David & Megginson David.

The book takes a detailed look at the realities of setting and pursuing goals within coaching and mentoring, aided by chapters from some of the best-known names in both coaching and mentoring and in goal theory and expectation theory.

Tilaa kirja >

Making Coaching Work

Making Coaching Work 
– Creating a Coaching Culture

Chartered Institute of Personnel & Development 2005.
Clutterbuck David & Megginson David

Coaching can work brilliantly. It can help you improve your employee retention levels, succession planning, and organisational creativity. In a supportive culture, managers, coaches and coachees all trust each other and work together. Spending money on coaching without first ensuring that the groundwork has been done is a fast track to failure. Make sure your training and development budget delivers what you need by first creating a culture that supports coaching.

Tilaa kirja >

Powerful Questions for Coaches and mentorsPowerful Questions for Coaches and Mentors 
– A practical guide for coaches and mentors.
e-book 2013.
Clutterbuck, David.

Questions that stimulate deep thinking are the lifeblood of coaching and mentoring. This invaluable e-book contains an overview of how coaches and mentors can develop their own portfolios of powerful questions and guidelines on when and how to use them. (Sometimes the best questions are the ones that aren’t even spoken!) For some 70 common situations and issues in coaching and mentoring, it provides both practical guidance on how to approach the issue, along with a portfolio of relevant powerful questions for each.
Tilaa kirja >

Share Button