Tähtijoukkue-analyysiTähtijoukkueanalyysi Systemic Leadership Pulse©, SLP©, on johtoryhmien kehittämiseen tarkoitettu arviointityökaluperhe. SLP© tarjoaa johtoryhmälle peiliä kolmesta eri näkökulmasta:

  1. Johtoryhmän itsearviointi
  2. Johtoryhmä mielikuva
  3. Johtoryhmän jäsenten keskinäinen arviointi.

Johtoryhmä tarvitsee palautetta menestyäkseen!

Systemic Leadership Pulse© pureutuu tavanomaista syvemmälle johtoryhmän tavoitteelliseen toimintaan, olemassa olevan rakenteelliseen analysointiin ja keskinäiseen yhteistyön dynamiikkaan.

Me BoMentiksessa olemme tottuneet kehittämään johtoryhmän työskentelyä rationaalisten ja rakenteellisten asioiden pohjalta. Tähtijoukkueeksi ei kehity, ellei käsittele myös johtoryhmän jäsenten välistä yhteistyötä ja palautekulttuuria.

SLP© pohjautuu Johtoryhmästä tähtijoukkue -kirjaamme, jossa on kuvattu tarkemmin taustalla oleva teoreettinen ajattelu.

Lataa esite esite täyttämällä alle nimesi ja sähköpostiosoitteesi:

SLP-analyysiperhe pakottaa johtoryhmän katsomaan itseään peilistä

SLP_Johtoryhmän_itsearviointiJohtoryhmän itsearvioinnissa ryhmän toimintaa arvioidaan 11 eri näkökulmasta. Vastauksista muodostuu johtoryhmän menestysindeksi, jossa arvioidaan ryhmän sisäistä luottamusta ja sitoutumista. Tämä tuo esiin ryhmän oman käsityksen siitä, kuinka hyvin toimimme ryhmänä.
SLP_Johtoryhmä_mielikuva

Johtoryhmän mielikuva -arvioinnissa selvitetään johtoryhmän toiminnan vaikutuksia organisaatioon. Siinä kysytään palautetta eri organisaation osissa työskenteleviltä. Tämä tuo esiin organisaation näkemyksen johtoryhmän toiminnasta ja sen yhtenäisyydestä.

SLP_Johtoryhmän_keskinäinen_arvioJohtoryhmän jäsenen keskinäinen arviointi on 180°-palaute, jossa johtoryhmän jäsenet arvioivat omaa ja kollegojensa toimintaa johtoryhmäroolissaan. Jokainen saa antaa palautetta jokaiselle ja vastaanottaa palautetta omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan johtoryhmän jäsenen roolissa. Tämä toimii kollegojen välisenä peilinä ja kuvastaa sitä, miten muut näkevät minut ryhmän jäsenen roolissa.

Todellinen muutosvipu ja johtoryhmän tuloksellisuus syntyy keskittymällä sekä primääri- että sekundääritavoitteisiin.

  • Sekundääritavoitteet keskittyvät mm. palaverikäytäntöjen tehostamisen lisäksi siihen, että jokaisella on selkeä käsitys yhteisestä suunnasta sekä ymmärrys siitä, mitä lisäarvoa se tuottaa organisaatioon.
  • Primääritavoitteet vastaavasti muodostuvat mm. ryhmän keskinäisestä palautekulttuurista, erilaisuuden hyödyntämisestä sekä kyvystä tehdä energisoivaa yhteistyötä myös kokousten väleissä. Lisäksi jokainen on sitoutunut kehittämään yhteistä toimintaa, ei pelkästään oman vastuualueensa tai edustamansa yksikön toimintaa.

Lue asiakkaidemme kokemuksista täältä.

Kutsu meidät kylään!

Marjo-Riitta Ristikangas, TJ
040 5033 046
marjo-riitta.ristikangas@bomentis.fi

Share Button