Valmentava johtajuuskulttuuri on tiimin ja johtajan yhteinen kasvumatka | BoMentis Coaching House

Valmentava johtajuuskulttuuri on tiimin ja johtajan yhteinen kasvumatka

Kirja-arvostelu: Valmentava tiimin johtaminen

Anna Lönnrothin sekä Marjo-Riitta, Vesa ja Victoria Ristikankaan kirjoittama ’Valmentava tiimin johtaminen’ tarjoaa ajankohtaisen, kattavan ja selkeäsanaisen kokonaisuuden kaikille tiimien johtamisesta ja johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille.

Itse tarkastelin kirjaa lukiessani esiteltyjä ajatuksia ja malleja erityisesti siitä näkökulmasta, minkälaisen kuvan ne antavat johtamistaidokkuudesta ja nykyaikaiselta johtajalta edellytettävästä käyttäytymisestä. Johtajaehdokkaille tehtävissä henkilöarvioinneissa joudun nimittäin jatkuvasti ottamaan kantaa tähän kysymykseen.

Systeemiajattelu mahdollistaa siirtymisen uudelle tasolle johtajana

Systeemiajattelu nostetaan kirjassa esille metataitona, joka osaltaan mahdollistaa valmentavan johtamisen ja johtamiskulttuurin. Omankin kokemukseni mukaan juuri siirtyminen lineaarisesta ajattelusta systeemisempään ajatteluun on yksi niistä ammatillisista siirtymistä, jotka mahdollistavat siirtymisen uudelle tasolle johtajana. Monien johtajien keskeinen kehityshaaste tässä asiassa onkin oppia näkemään yksilöt ja tiimit dynaamisena osana laajempaa systeemiä. Tämän haasteen voittamiseen tarjotaan kirjassa hyvää apua.

Fokuksessa tiimin johtaminen ja yhteisvastuu

Toinen asia, jota kirja tarkastelee monelta kantilta, on johtajuuden olemus: mikä oikeastaan on johtamista? Tämä on tärkeä pohdinta, sillä johtajuus on enemmän funktio kuin status. Johtajana työskentelevä ihminen välillä johtaa ja välillä taas ei johda. Kirja pyrkii vastaamaan kysymykseen: ”mitä valmentava johtaja tekee silloin kun hän johtaa tiimejä?”. Valmentavan tiimijohtamisen eri työkaluja ja käytänteitä esitellään käytännönläheisesti siten, että annettuja malleja voi sellaisenaan soveltaa omaan johtamiseensa.

Kun tiimit ovat rakentuneet ja päässeet tuottavaan tekemisen vaiheeseen, alkaa moni asia automatisoitua ja tiimin jäsenet pystyvät ohjaamaan tiimin toimintaa yhteisvastuullisesti. Kirjan kiinnostavinta antia on mielestäni nimenomaan se, miten paljon ja millä tavalla johtajan tulee näissä vakiintuneemmissa tilanteissa pyrkiä ohjaamaan tiimiä ja vaikuttamaan tekemisen luonteeseen. Milloin on esimerkiksi järkevää puuttua toimintaan, miten se tulisi tehdä, ja milloin johtajan on otettava vastuu kannettavakseen yhteisvastuullisuuden sijaan?

Valmentava tiimin johtaminen on kirja kaikille tiimien johtamisesta kiinnostuneille

Valmentavassa johtamiskulttuurissa tiimityöskentely on johtajan ja tiimin yhteinen kasvumatka, jossa toiminnan lisäksi muuttuvat ja kehittyvät ihmiset. Kirjassa tuodaan monipuolisesti ja ymmärrettävällä tavalla esiin yksilö- ja tiimitasoisten kehittymistavoitteiden asettamista, seurantaa ja todentamista.

Suosittelen lämpimästi tätä kirjaa kaikille aiheesta kiinnostuneille johtajille, johtamisen kehittäjille ja organisaatioanalytiikan ammattilaisille.

Juho Toivola
Työ- ja organisaatiopsykologi
Asselmointi Oy

Tutustu Valmentava tiimin johtaminen -kirjaan tästä.

Kirjanäyte: Valmentava tiimin johtaminen

Valmentava tiimien johtamisen taito on tämän päivän organisaation menestystekijä. Valmentava johtamiskulttuuri toteutuu, kun johtamisvastuulliset oivaltavat valmentavaan ajatteluun liittyvän ajattelutavan muutoksen sekä tarpeen jatkuvalle kasvulle ja kehittymiselle. Yksilökeskeisen johtamiskulttuurin tavat eivät enää yksistään riitä, vaan tarvitaan tietotaitoa siitä, miten tiimiä johdetaan.

Lataa näyte

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste