Mitä on hyvä yhteistyö? | BoMentis Coaching House

Mitä on hyvä yhteistyö?

Blogit
blogi

Työyhteisön tai organisaation menestyminen ei ole koskaan yksinomaan yhden tai kahden ihmisen saavutus. Se on joukkueurheilua, jossa jokaisen jäsenen on tehtävä yhteistyötä saavuttaakseen yhteiset tavoitteet. Siksi hyvät yhteistyötaidot ovatkin korvaamattomia. Ne eivät vain edistä työilmapiiriä, vaan myös tehostavat työn suorittamista ja auttavat organisaatiota saavuttamaan parempia tuloksia.

Olen itse taipunut elämässäni monta kertaa liiankin helposti sellaiseen ajatteluun että ”kun olen kiltti ja joustava, avoin ja mukava ihminen, niin kyllähän yhteistyö itsestään aina sujuu kenen kanssa tahansa”. Mutta ei se ihan näin mene. Hyvä yhteistyö vaatii lisäksi ainakin vähän ponnistelua ja työtä sekä tietoisia valintoja, välillä myös pois omalta mukavuusalueelta hyppäämistä.

Hyvään yhteistyöhön muiden kanssa ei siis aina riitä se, millaisia me itse olemme ja miten hyviä taitoja koemme itsellämme olevan. Kollega saattaa tehdä työtä, ratkaista ongelmia ja käsitellä asioita täysin eri tavalla kuin sinä. Ratkaisevaa yhteistyön kannalta onkin, oletko valmis katsomaan asioita toisinaan toisen silmin, oppimaan uutta ja kehittämään omia tapojasi työskennellä?

Miksi yhteistyötaidot ovat tärkeitä?

Jokainen tietää varmasti sen tyypin, jolla yhteistyötaitoja tai halua yhteistyöhön ei oikein ole, tai siltä se ainakin tuntuu. Tämän yhdenkin henkilön luoman jarrun vuoksi voi lamaantua yhteistyö monen muunkin työyhteisön jäsenen välillä. Tässä piilee ydinsyy, miksi on tärkeää osata tehdä yhteistyötä.

 1. Tehokkuus: Kun ihmiset voivat työskennellä saumattomasti yhdessä, tehtävien suorittaminen nopeutuu ja prosessit tehostuvat.
 2. Innovaatiot: Yhteistyö luo hedelmällisen maaperän ideoiden vaihtamiselle. Kun ihmiset jakavat ajatuksiaan, syntyy uusia ideoita ja innovaatioita.
 3. Työtyytyväisyys: Hyvät yhteistyötaidot parantavat työilmapiiriä ja vähentävät konflikteja, mikä puolestaan tekee työpaikasta miellyttävämmän.
 4. Paremmat tulokset: Kun tiimi työskentelee yhtenäisenä, se saavuttaa parempia tuloksia. Yhteistyöllä voidaan ratkaista suurempia ja monimutkaisempia haasteita.
 5. Työhyvinvointi: Työ tuntuu kevyemmältä paineenkin keskellä, kun yhteistyö ja kommunikointi on toimivaa sekä toinen toistaan kannustavaa.

Yhteistyötaidot ovat jotakin, mitä jokaisen tulee ja kannattaa kehittää tietoisesti ja säännöllisesti.

Kuinka kehittää hyviä yhteistyötaitoja

Tiimityöskentelyssä yhteistyötaidot nousevat keskeiseksi tekijäksi menestyksen kannalta. Yksi avainasemassa oleva elementti yhteistyötaidoissa on kyky ymmärtää ihmisten erilaisia tapoja kommunikoida ja tehdä työtä.

Siinä missä ”hyvään vanhaan aikaan” istuimme kaikki saman pöydän ääressä tai vähintäänkin samassa osoitteessa työskentelemässä yhdessä, nyt osa tiimien jäsenistä tekee kenties kokonaan etätyötä, osa elää hybridiarkea ja toiset pysyvästi paikan päällä. Tämä työn teon monimuotoisuus voi olla haaste, mutta myös suuri mahdollisuus, kunhan osaamme nähdä sen rikastuttavana kokemuksena.

Aloita omien yhteistyötaitojen kehittäminen tarkkailemalla omaa käyttäytymistäsi sekä ja pyri tunnistamaan alueet, joilla voit parantaa. Voit myös pyytää palautetta työtovereilta ja esihenkilöltäsi saadaksesi paremman käsityksen vahvuuksistasi ja heikkouksistasi. Lisäksi voit hakea mahdollisuuksia harjoitella yhteistyötaitoja käytännössä.

Testaa omat yhteistyötaitosi

Pohdi vastauksiasi Kyllä/Ei valinnoilla seuraaviin kysymyksiin.

 1. Kuunteletko todella, mitä kollegasi tai esihenkilösi sinulle sanoo?
  Empatian avulla pystyt asettumaan toisen henkilön asemaan ja ymmärtämään heidän tarpeensa ja tunteensa. Kuuntelu puolestaan on taito, joka edellyttää aktiivista keskittymistä siihen, mitä toiset sanovat, sen sijaan että miettisit omaa vastaustasi. Hyvä kuuntelija kykenee poimimaan olennaiset asiat keskustelusta ja osoittamaan, että hän arvostaa muiden mielipiteitä.
 2. Viestitkö oikeita asioita oikeille ihmisille ja oikea-aikaisesti?
  Etänä työskentelevät saattavat tarvita selkeästi dokumentoituja prosesseja ja sähköisiä työkaluja, kun taas toimistolla työskentelevät voivat nojata enemmän henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. Tiedon jakaminen ja kommunikaatio ovat kriittisiä tekijöitä ymmärtämisessä. Tämä auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja konflikteja työyhteisössä. Lisäksi avoin kommunikaatio luo luottamusta ja auttaa muita ymmärtämään, mitä odotetaan. Tiedon oikea-aikainen jakaminen vähentää ristiriitoja, epävarmuutta ja turhaa työtä.
 3. Pystytkö myöntämään omat mokasi?
  Virheiden myöntäminen voi tuntua vaikealta, mutta se on avain avoimeen ja terveeseen työilmapiiriin. Se osoittaa, että olet valmis oppimaan ja kasvamaan. Virheistä oppiminen tekee sinusta paremman tiimipelaajan.
 4. Pystytkö vastaanottamaan ja antamaan palautetta?
  Palautteen antaminen sekä vastaanottaminen ovat molemmat taitoja, joissa voi kehittyä. Kumpikaan ei ole helppo laji. Molempiin tarvitaan rohkeutta, oikeanlaista asennetta ja tahtotilaa kehittää itseään ja yhteistyötä. Pidä mielessä, että palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat aina rakentavaa, ei tuomitsevaa. Kun tavoitteena on avoimen ja tuottavan tiimityön kehittäminen, palaute on aina eteenpäin vievä voima.
 5. Pystytkö kohtaamaan konflikteja?
  Konfliktit ovat väistämättömiä työyhteisöissä, mutta ne voivat myös olla mahdollisuuksia kasvaa ja oppia. Hyvät yhteistyötaidot tarkoittavat myös konfliktien hallintaa. Tärkeää on käsitellä konflikteja rakentavasti ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia. Tämä vaatii usein kykyä asettua toisen asemaan ja ymmärtää heidän näkökulmansa.
 6. Otatko vastuuta yhteisestä työstä?
  Yhteistyö ei rajoitu vain yksilöiden väliseen kanssakäymiseen, vaan se liittyy myös ryhmä- ja tiimityöhön ja taitoon jakaa vastuuta. Hyvä tiimityöskentely vaatii kykyä toimia yhteisen päämäärän eteen, olla joustava ja tukea muita tiimin jäseniä. Tiedon ja resurssien jakaminen on myös tärkeää, jotta tiimi voi toimia saumattomasti ja hyödyntää erilaisten jäsenten vahvuuksia. Kenenkään ei tarvitse eikä kuulu kantaa yksin liian suurta kuormaa.

 

TULOKSET

Jos vastauksesi yhteenkin kysymykseen on EI, on aika pysähtyä ja pohtia, mitä voisit tehdä paremmin kyseisellä osa-alueella.

 

Hyvät yhteistyötaidot ovat olennainen osa menestyksekästä työelämää

Yhteistyötaidot parantavat työntekijöiden välisiä suhteita, tehostavat organisaation toimintaa ja luovat positiivisen työilmapiirin.

Kehittämällä empatiaa, kuuntelua, avointa kommunikaatiota, konfliktien hallintaa ja ryhmätyötaitoja voit kehittää omalla toiminnallasi työyhteisöä. Muutos lähtee sinusta, ja parhaimmillaan moninkertaistuu tiimissä. Vaikka et voisikaan suoraan muiden tekemisiin vaikuttaa, aina voit määrätä sen, miten itse toimit.

Muista, että yhteistyötaidot kehittyvät ajan myötä, joten ole kärsivällinen ja jatka niiden harjoittelua aktiivisesti.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste