Asiakastyytyväisyys vaatii tiimityötä | BoMentis Coaching House

Asiakastyytyväisyys vaatii tiimityötä

Blogit

Tavoitteellisen tiimin suurimpia haasteita on sen kyvykkyys organisoitua siten, että tarvittavat työt tulee tehtyä ja että niiden tekemiseen osataan luoda tarkoituksenmukaiset prosessit ja yhteistyötä tukevat sopimukset. Kyse on ennen kaikkea halusta nähdä iso kuva ja luopua yksilöllisistä agendoista yhteisen toiminnan vuoksi.

Tiimin organisoituminen on yhteisten prosessien rakentamista ja linjaamista sekä vuorovaikutuksellista yhteistyötä ja siihen liittyvien pelisääntöjen sopimista. Koska tiimien toiminta rakentuu yhteisille rajoille ja sopimusten noudattamiselle, vääjäämättä syntyy välillä myös turhautumisia ja harmituksia. Silloin tärkeäksi nousee se, miten ihmiset osaavat käsitellä näkemyseroja rakentavasti ja aikuismaisesti.

Työn ilo syntyy, kun tiimin työt sujuvat tai yhdessä kampitetaan jotain suurempaa kuin mitä yksi henkilö voi tehdä. Todellinen tiimityö on tunnepitoista sitoutumista:

  1. Todellisessa tiimissä uskalletaan haastaa, keskustella oikeista asioista ja innostua työstä.
  2. Ihmiset sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja toimintamalleihin.
  3. Yhteistyötä rakennetaan arvostavalla arvioinnilla ja yhteisillä pelisäännöillä.
  4. Ollaan asiakaskeskeisiä!

Viime kädessä tiimin onnistumista mitataan asiakkaiden tyytyväisyydellä. Asiakkaat päättävät, ketkä onnistuvat ja ketkä eivät. Voiko yksikään organisaatio enää vähätellä asiakkaiden palautetta?

Lähteet
Fischer, Merja. 2012. Linkages between employee and customer perceptions in business-to-business services. Aalto University.
Forrester Report, 2011. The business impact of customer experience.
Ristikangas Marjo-Riitta & Grünbaum Leni, 2014. Valmentava esimies – Onnistumisia palvelevat positiot . Talentum.

Arvostava arviointiArvostava arviointi© -työkalu tukee esimiestä ja hänen tiimiään yhteisen työn kehittämisessä. Arvostavassa arvioinnissa keskitytään tiimin toiminnan arviointiin ja töiden uudelleen järjestämiseen tarkastelemalla monipuolisesti työn tekemisen eri näkökulmia, kuten esimerkiksi toimintatapoja, keskeisiä prosesseja, tavoitteita ja yhteistyökäytäntöjä. Arvostavan arvioinnin käytäntö on suunniteltu valmentavan esimiehen arjen työkaluksi.

Ota yhteyttä

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Tietosuojaseloste