Täydessä Varman salissa pohdittiin 18.10 uudenlaista johtajuutta ja coaching-kulttuurin rakentumista. Prof. David Clutterbuck puhui innostunein esimerkein siitä, kuinka organisaatioon luodaan uutta keskustelukulttuuria konkreettisin käytännöin.